Ga naar inhoud

Model Aanvragen en Meldingen

Inleiding

Definitie Model Aanvragen en Meldingen:

Geen definitie

Het model 'Model Aanvragen en Meldingen' kent de volgende objecttypen:

 • Bevoegd Gezag: Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.
 • Gemachtigde: Een Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die als vertegenwoordiger van een Initiatiefnemer optreedt.
 • Initiatiefnemer: Een Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die het initiatief neemt tot (fysieke) ingrepen in de (leef)omgeving en daartoe een Verzoek bij het Bevoegd Gezag indient.
 • Project: Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
 • Projectactiviteit: Activiteit binnen het project
 • Projectlocatie: Fysieke locatie waar een project betrekking op heeft of wordt uitgevoerd.
 • Specificatie: Gesplitste opgave, vermelding van de afzonderlijke onderdelen waaruit een verzameling of een totaal bestaat
 • Uitvoerende instantie: Onderdeel van het bevoegd gezag dat uitvoering geeft aan wetten en besluiten
 • Verzoek: Een vraag aan het bevoegd gezag om een speficieke product of dienst te leveren.

Het model 'Model Aanvragen en Meldingen' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Aanvragen en Meldingen
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-23 14:39:33
modified 2019-10-23 14:39:33
id EAPK_7610AA7C_7D7D_458f_9A2B_E0E02AC9DFAF

Objecttypen Model Aanvragen en Meldingen

Bevoegd Gezag

Definitie Bevoegd Gezag:

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

Eigenschap Waarde
name Bevoegd Gezag
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-23 13:44:30
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_FB771E02_8FE3_496b_B99B_CF4A496A7B80
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Bevoegd Gezag
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-20697824-84fa-412e-8ea6-aa68a474c016
gemma_definitie Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bevoegd Gezag

Attribute Datatype Description
naam AN200

Gemachtigde

Definitie Gemachtigde:

Een Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die als vertegenwoordiger van een Initiatiefnemer optreedt.

Eigenschap Waarde
name Gemachtigde
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-23 13:30:23
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_02BDED5E_9106_4aed_94C2_513689353284
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Gemachtigde
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c3a7596c-2303-4354-9f02-aa999d7fca47
gemma_definitie Een Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die als vertegenwoordiger van een Initiatiefnemer optreedt. (uit: IMAM)
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Gemachtigde

Attribute Datatype Description
None Class: "Initiatiefnemer"
None Class: "Verzoek"

Initiatiefnemer

Definitie Initiatiefnemer:

Een Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die het initiatief neemt tot (fysieke) ingrepen in de (leef)omgeving en daartoe een Verzoek bij het Bevoegd Gezag indient.

Eigenschap Waarde
name Initiatiefnemer
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-23 13:29:40
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_E38BEAEF_03C4_439b_8A64_663886C1D6F9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Initiatiefnemer
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fe2e2e4e-228a-46d7-964f-a489ed253d2d
gemma_definitie Een Natuurlijk Persoon of een Niet Natuurlijk Persoon die het initiatief neemt tot (fysieke) ingrepen in de (leef)omgeving en daartoe een Verzoek bij het Bevoegd Gezag indient. (IMAM)
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Initiatiefnemer

Attribute Datatype Description

Project

Definitie Project:

Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.

Eigenschap Waarde
name Project
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-23 14:13:19
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_E1FAE16A_42AE_4b7d_88FC_F429079D1C4D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Project
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-14baf353-fdc5-458c-9a2e-66b3ec04d9d0
gemma_definitie Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Project

Attribute Datatype Description
naam An200
omschrijving text
projectID AN80
None Class: "Projectlocatie"
None Class: "Projectactiviteit"

Projectactiviteit

Definitie Projectactiviteit:

Activiteit binnen het project

Eigenschap Waarde
name Projectactiviteit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-23 14:16:27
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_B31B867F_061E_42d4_AB8A_DB5589602969
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Projectactiviteit

Attribute Datatype Description
None Class: "Projectlocatie"

Projectlocatie

Definitie Projectlocatie:

Fysieke locatie waar een project betrekking op heeft of wordt uitgevoerd.

Eigenschap Waarde
name Projectlocatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-23 14:13:34
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_D60910E1_6E36_4ebb_9687_2D2B1CE66E0B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Projectlocatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f1461f1c-503e-47ba-a1e7-43204103b356
gemma_definitie Fysieke locatie waar een project betrekking op heeft of wordt uitgevoerd.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Projectlocatie

Attribute Datatype Description
adres int
kadastraalPerceel AN80
kadastraleGemeente AN80
kadastraleSectie AN80
None Class: "Locatie"

Specificatie

Definitie Specificatie:

Gesplitste opgave, vermelding van de afzonderlijke onderdelen waaruit een verzameling of een totaal bestaat

Eigenschap Waarde
name Specificatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-23 13:54:41
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_DF63FBD0_DCA2_45bd_81E8_EE5E72D38EDE
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Specificatie

Attribute Datatype Description
antwoord An200
groepering AN200
publiceerbaar Boolean
vraagClassificatie Enumeratie: "Vraag Classificatie"
vraagID AN80
vraagreferentie AN200
vraagtekst text
None Class: "Projectactiviteit"

Uitvoerende instantie

Definitie Uitvoerende instantie:

Onderdeel van het bevoegd gezag dat uitvoering geeft aan wetten en besluiten

Eigenschap Waarde
name Uitvoerende instantie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-23 13:44:45
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_1B3A22D3_E2BA_440a_A2FD_B3D322FB1171
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Uitvoerende instantie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b102f55a-581c-40da-836c-9ce8bdaba245
gemma_definitie Onderdeel van het bevoegd gezag dat uitvoering geeft aan wetten en besluiten
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Uitvoerende instantie

Attribute Datatype Description
naam AN200

Verzoek

Definitie Verzoek:

Een vraag aan het bevoegd gezag om een speficieke product of dienst te leveren.

Eigenschap Waarde
name Verzoek
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-23 13:29:00
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_B18119D9_5BF8_498f_B9D3_ECCE7A770012
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Verzoek
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6f0e6db2-3ca2-48db-a370-9aacdfcd4c29
gemma_definitie Een vraag aan het bevoegd gezag om een speficieke product of dienst te leveren.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verzoek

Attribute Datatype Description
akkoordverklaring boolean
ambtshalve boolean
datumIndiening Date
doel Enumeratie: "Doel verzoek"
naam AN200
referentieAanvrager AN200
toelichtingLaterAanTeLeverenInformatie text
toelichtingNietAanTeLeverenInformatie text
toelichtingVerzoek text
type Enumeratie: "Doel verzoek"
verzoeknummer An80
volgnummer AN80
None Class: "Activiteit"
None Class: "Locatie"
None Class: "ZAAK"
None Class: "Bevoegd Gezag"
None Class: "Specificatie"
None Class: "Verzoek"
None Class: "Project"
None Class: "Projectlocatie"
None Class: "Uitvoerende instantie"
None Class: "Projectactiviteit"
None Class: "Initiatiefnemer"

Enumeraties Model Aanvragen en Meldingen

Doel verzoek

Geen Definitie

Het enumeratie Doel verzoek kent de volgende waarden:

 • vooroverleg:
 • initieren:
 • aanvullen:
 • intrekken:

De enumeratie Doel verzoek heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Doel verzoek
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_77B7DFE0_3E30_482d_AED9_F08D78E293E5
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Type Verzoek

Geen Definitie

Het enumeratie Type Verzoek kent de volgende waarden:

 • Aanvraag vergunning:
 • Melding:
 • Informatie:
 • Informatie ongewoon Voorval:
 • Aanvraag Maatwerkvoorschrift:
 • Melding Gelijkwaardige Maatregel:
 • Aanvraag Toestemming Gelijkwaardige Maatregel:

De enumeratie Type Verzoek heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Type Verzoek
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_AC018290_7C62_49bd_A664_8A578EE97AFE
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Vraag Classificatie

Geen Definitie

Het enumeratie Vraag Classificatie kent de volgende waarden:

 • Project:
 • Activiteit:
 • Verzoek:
 • Gevraagde Bijlage:
 • Aanvrager:

De enumeratie Vraag Classificatie heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Vraag Classificatie
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_0B7DA4A7_C2D9_45c8_B957_94DFFB63FA25
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None