Ga naar inhoud

Model Archeologie

Inleiding

Definitie Model Archeologie:

Geen definitie

Het model 'Model Archeologie' kent de volgende objecttypen:

 • Archeologiebesluit: Een professioneel oordeel dat gebaseerd is op algemeen aanvaarde wetenschap ten aanzien van de archeologie
 • Artefact: De benaming voor ieder verplaatsbaar object dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt.
 • Artefactsoort: Typering van artefacten
 • boring:
 • Doos: Een afsluitbaar object waar iets in wordt opgeborgen of verpakt.
 • Kaart: De geografische weergave van een gedeelte van het aardoppervlak
 • locatie:
 • Magazijnlocatie: Locatie van een magazijn
 • Magazijnplaatsing: Het ergens neerzetten van een object in een magazijn.
 • Project: Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
 • Put: Grondspoor, veelal verstevigd en gefundeerd aangelegd, bedoeld voor de tijdelijke opslag van danwel water (waterput) danwel uitwerpselen en afval (beerput).
 • Spoor: Een blijk van eerdere aanwezigheid.
 • Stelling: Een systeem om goederen op te slaan die worden vervoerd en opgeslagen op pallets, in bundels of per stuk.(Wikipedia)
 • Vindplaats: Een plek waar men iets gevonden heeft.
 • Vlak: Plat, oneindig oppervlak of variëteit zonder enige kromming.
 • Vondst: Overblijfsel, voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument
 • Vulling: Dunne wegeringsplank gebruikt om de ruimte tussen de bovenste kimweger en de onderste balkweger op te vullen (Sopers, 1974).

Het model 'Model Archeologie' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Archeologie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 14:59:46
modified 2019-02-13 10:07:55
id EAPK_BB091186_D934_4ff7_8B95_F086954A45F5

Objecttypen Model Archeologie

Archeologiebesluit

Definitie Archeologiebesluit:

Een professioneel oordeel dat gebaseerd is op algemeen aanvaarde wetenschap ten aanzien van de archeologie

Eigenschap Waarde
name Archeologiebesluit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:56:31
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_836E51BF_65E9_4482_B555_C9AB737D264D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Archeologiebesluit
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6df26100-0a75-447d-a8f1-5a87adeea7ef
gemma_definitie Een professioneel oordeel dat gebaseerd is op algemeen aanvaarde wetenschap ten aanzien van de archeologie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Archeologiebesluit

Attribute Datatype Description

Artefact

Definitie Artefact:

De benaming voor ieder verplaatsbaar object dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt.

Eigenschap Waarde
name Artefact
toelichting
synoniemen artefacten, voorwerp, voorwerpen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-26 16:14:39
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_2C230EE7_036D_48be_B82A_FF45598170F7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Artefact
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7f936c4f-360e-47a3-a558-1682d8cfbf1a
gemma_definitie De benaming voor ieder verplaatsbaar object dat door de mens is vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Artefact

Attribute Datatype Description
artefectnummer AN20
beschrijving text
conserveren boolean
datering AN40
dateringComplex AN20
determinatieniveau AN40
dianummer AN200
doosnummer AN40
exposabel boolean
fotonummer AN200
functie AN80
herkomst AN80
key AN40
keyDoos AN40
keyMagazijnplaatsing AN40
keyPut AN40
keyVondst An40
literatuur AN200
maten AN80
naam AN40
opmerkingen text
origine An80
projectCD AN20
putnummer AN20
restauratieWenselijk boolean
tekeningnummer AN200
type AN80
vondstnummer An20
None Class: "Doos"

Artefactsoort

Definitie Artefactsoort:

Typering van artefacten

Eigenschap Waarde
name Artefactsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:02:51
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_67CF25EB_EBB0_4185_8171_1F9DD3B5D212
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Artefactsoort

Attribute Datatype Description
code AN8
naam AN200
omschrijving text

boring

Definitie boring:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name boring
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:17:02
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_E11FDCA7_7538_4353_83FF_72164D928452
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam boring
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6897cf81-2661-4676-80b2-588cb1f4e42d
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype boring

Attribute Datatype Description

Doos

Definitie Doos:

Een afsluitbaar object waar iets in wordt opgeborgen of verpakt.

Eigenschap Waarde
name Doos
toelichting Een doos bestaat meestal uit gevouwen karton, eventueel met lijm of plakband dichtgezet. In deze vorm heeft het vaak de vorm van een balk. Met een doos wordt meestal een grote kartonnen doos bedoeld, met geen andere functie dan verpakking of opslag. Voorb
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-21 22:07:15
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_703CAFCF_FDC0_4861_AA76_1692303DE7BE
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Doos

Attribute Datatype Description
doosnummer An40
herkomst AN200
inhoud text
key AN40
keyMagazijnlocatie AN40
projectCD AN40

Kaart

Definitie Kaart:

De geografische weergave van een gedeelte van het aardoppervlak

Eigenschap Waarde
name Kaart
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 16:12:42
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_F28DDE36_7BE4_45f7_A820_FFF0261CAA4E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Kaart
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-21a5d5b7-69f0-4501-98db-0655c44136b1
gemma_definitie De geografische weergave van een gedeelte van het aardoppervlak
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Kaart

Attribute Datatype Description
kaart BLOB
naam AN200
omschrijving text

locatie

Definitie locatie:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name locatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:08:13
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_F25EE5A8_2CF4_498b_8DAD_8EEE48FAF3A5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam locatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ede94eee-d934-40f8-adcc-dc4b1703d333
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype locatie

Attribute Datatype Description
locatie GML

Magazijnlocatie

Definitie Magazijnlocatie:

Locatie van een magazijn

Eigenschap Waarde
name Magazijnlocatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-02-05 16:18:27
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_4C1543FD_250B_4291_9B23_BC9D3D9C0C4A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Magazijnlocatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ba16f72b-26d0-4f28-be3d-68a3155dca65
gemma_definitie Locatie van een magazijn
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Magazijnlocatie

Attribute Datatype Description
key AN20
stelling AN8
vaknummer AN8
volgletter AN8

Magazijnplaatsing

Definitie Magazijnplaatsing:

Het ergens neerzetten van een object in een magazijn.

Eigenschap Waarde
name Magazijnplaatsing
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-02-05 16:22:28
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_F954FB72_AE88_4a0e_A3D8_555FCF8D9C9F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Magazijnplaatsing
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b46a7928-928b-4ad4-9c27-f3d112073ea0
gemma_definitie Het ergens neerzetten van een object in een magazijn.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Magazijnplaatsing

Attribute Datatype Description
beschrijving Text
datumGeplaatst Date
herkomst AN250
key AN40
keyDoos AN40
keyMagazijnlocatie AN40
projectCD An40
uitgeleend boolean

Project

Definitie Project:

Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.

Eigenschap Waarde
name Project
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:00:39
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_E42A32F7_262F_4005_9EB9_4674B76E8825
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Project
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e323b2d5-5d15-43bf-b305-ecdb62da91d9
gemma_definitie Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Project

Attribute Datatype Description
coordinaten GML
datumEinde Date
datumStart Date
jaarTot N4
jaarVan N4
locatie Point
naam AN80
naamcode AN40
projectCD AN40
toponiem AN80
trefwoorden AN250

Put

Definitie Put:

Grondspoor, veelal verstevigd en gefundeerd aangelegd, bedoeld voor de tijdelijke opslag van danwel water (waterput) danwel uitwerpselen en afval (beerput).

Eigenschap Waarde
name Put
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:01:44
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_17286CE1_21F2_454b_95A6_3E4C0C6E2453
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Put
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6ace770c-ac42-4d79-bd84-145f77968360
gemma_definitie Grondspoor, veelal verstevigd en gefundeerd aangelegd, bedoeld voor de tijdelijke opslag van danwel water (waterput) danwel uitwerpselen en afval (beerput).
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Put

Attribute Datatype Description
key AN40
projectCD AN40
putnummer AN40

Spoor

Definitie Spoor:

Een blijk van eerdere aanwezigheid.

Eigenschap Waarde
name Spoor
toelichting In enge zin is het een afdruk in de grond, bijvoorbeeld van schoenen, voeten, poten of banden. Meer algemeen worden ook andere veranderingen op een locatie of route sporen genoemd, en, nog algemener, ook andere aanwijzingen voor te achterhalen informatie.
synoniemen Overblijfsel
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:02:07
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_14939C33_2DCE_41bf_A2BE_FF1EDD292FE7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Spoor
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3f6a41fd-293f-4f84-a449-1daa26b8a757
gemma_definitie Een blijk van eerdere aanwezigheid.
gemma_toelichting In enge zin is het een afdruk in de grond, bijvoorbeeld van schoenen, voeten, poten of banden. Meer algemeen worden ook andere veranderingen op een locatie of route sporen genoemd, en, nog algemener, ook andere aanwijzingen voor te achterhalen informatie.

Attributen van objecttype Spoor

Attribute Datatype Description
aard AN80
beschrijving text
datering AN20
datum Date
hoogteBoven AN20
hoogteOnder AN20
key AN40
keyVlak AN40
projectCD AN40
putnummer AN40
spoornummer AN40
vlaknummer AN40
vorm AN20

Stelling

Definitie Stelling:

Een systeem om goederen op te slaan die worden vervoerd en opgeslagen op pallets, in bundels of per stuk.(Wikipedia)

Eigenschap Waarde
name Stelling
toelichting
synoniemen Stellingkast
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-21 22:06:59
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_382D408F_41A3_49d2_9F66_DFFA6C75590D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Stelling

Attribute Datatype Description
inhoud text
stellingcode AN2

Vindplaats

Definitie Vindplaats:

Een plek waar men iets gevonden heeft.

Eigenschap Waarde
name Vindplaats
toelichting
synoniemen Vindplaatsen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-21 22:13:10
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_84DED9A9_2D33_4a77_94F2_29657024590F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vindplaats
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d4ab4c0d-d752-4d86-ad6a-2ac25ec6af6b
gemma_definitie Een plek waar men iets gevonden heeft.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vindplaats

Attribute Datatype Description
aard AN20
begindatering AN40
beschrijving text
bibliografie AN200
datering AN40
depot AN40
documentatie AN200
einddatering AN40
gemeente AN40
locatie GML
mobilia AN40
onderzoek text
projectcode AN20
vindplaats AN40
None Class: "Project"

Vlak

Definitie Vlak:

Plat, oneindig oppervlak of variëteit zonder enige kromming.

Eigenschap Waarde
name Vlak
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:01:55
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_0644BD52_8C2B_462d_94B9_9C99908952F5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vlak
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c74cb377-1926-4afd-a50d-14b2643b04b2
gemma_definitie Plat, oneindig oppervlak of variëteit zonder enige kromming.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vlak

Attribute Datatype Description
diepteTot N3
diepteVan N3
key AN40
keyPut AN40
projectCD AN20
putnummer AN20
vlaknummer AN20

Vondst

Definitie Vondst:

Overblijfsel, voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument

Eigenschap Waarde
name Vondst
toelichting
synoniemen Archeologische vondst
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:02:35
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_F8283401_70F8_41b8_A97C_32A9074AD4B1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vondst
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fc805177-e231-40eb-8f59-0fb3bdc896a1
gemma_definitie Overblijfsel, voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vondst

Attribute Datatype Description
datum Date
key AN40
keyVulling AN40
omschrijving text
omstandigheden text
projectCD AN20
putnummer AN20
spoornummer AN20
vlaknummer AN20
vondstnummer AN20
vullingnummer AN20
XCoordinaat int
YCoordinaat int

Vulling

Definitie Vulling:

Dunne wegeringsplank gebruikt om de ruimte tussen de bovenste kimweger en de onderste balkweger op te vullen (Sopers, 1974).

Eigenschap Waarde
name Vulling
toelichting
synoniemen Vullingen (plank)
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-06 15:02:19
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_8417459E_2193_44a2_A1AC_38C39EA93CBF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vulling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f7d73677-6a8a-4921-acfc-590e3bf6cb26
gemma_definitie Dunne wegeringsplank gebruikt om de ruimte tussen de bovenste kimweger en de onderste balkweger op te vullen (Sopers, 1974).
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vulling

Attribute Datatype Description
grondsoort AN80
key AN40
keySpoor AN40
kleur AN80
projectCD AN20
putnummer An20
spoornummer AN20
structuur AN80
vlaknummer AN20
vullingnummer AN20