Ga naar inhoud

Model HR

Inleiding

Definitie Model HR:

Geen definitie

Het model 'Model HR' kent de volgende objecttypen:

 • Beoordeling: Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling
 • Declaratie: Een opgave van te vergoeden kosten.
 • Declaratiesoort: Typering van een declaratie
 • Dienstverband: De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
 • Disciplinaire Maatregel: Een besluit dat wordt opgelegd wanneer een persoon zijn verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt, of zich op andere wijze misdraagt.
 • Formatieplaats: Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar
 • Functie: Een samenhangende verzameling van rollen. Een functie kan worden gedefinieerd als het samenstel van feitelijk opgedragen taken en werkzaamheden
 • Functiehuis: Model waarin functies van een organisatie worden beschreven.
 • GenotenOpleiding: Afgeronde opleiding, een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden
 • Geweldsincident: Een gebeurtenis met betrekking tot agressie en omvat het veroorzaken van verwondingen of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen.
 • Individueel Keuzebudget: Bedrag dat feitelijk beschikbaar gesteld wordt voor een individu om een bepaalde keus te kunnen maken
 • Inzet: Uren inzet die gepleegd wordt in een bepaalde periode op een organisatorische eenheid en het percentage dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.Dit kan afwijken van de contractuele uren.
 • KeuzebudgetBesteding: De daadwerkelijk uitgave van een keuzebudget
 • KeuzebudgetBestedingsoort: Typering van een keuzebudgetbesteding
 • NormProfiel: Normprofiel of Normfunctie:nGenerieke functie zoals beschreven in HR21. Een functie kan worden gedefinieerd als het samenstel van feitelijk opgedragen taken en werkzaamheden
 • Onderwijsinstituut: Een instituut waar onderwijs wordt gegeven.
 • Opleiding: Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.
 • OrganisatorischeEenheidHR: Specialisatie van de Organisatorische eenheid uit het RGBZ voor het HR domein.
 • Relatie: Betrekking waarin personen, zaken, begrippen of grootheden van nature tot elkaar staan.
 • Rol: De rol van de medewerker, zoals afdelingshoofd of manager
 • Sollicitant: Persoon die werk zoekt
 • Sollicitatie: Verzoek om in een functie te worden aangesteld.
 • Sollicitatiegesprek: Onderhoud tussen sollicitant en werkgever met betrekking tot een sollicatie
 • SoortDisciplinaireMaatregel: Typering van een disciplinaire maatregel
 • Uren: Aantal besteedde uren aan een activiteit
 • Vacature: Een arbeidsplaats binnen een bedrijf of organisatie die nog gevuld dient te worden door werkzoekenden.
 • Verlof: Een periode waarin iemand toestemming heeft om iets te doen, in het bijzonder om afwezig te zijn.
 • Verlofsoort: Typering van verlof
 • Verzuim: Een afwezigheid van een werknemer van werk.
 • Verzuimsoort: Typologie van verzuim
 • Werknemer: De contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst.

Het model 'Model HR' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model HR
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-04-04 15:09:18
modified 2018-06-07 09:50:49
id EAPK_9ADEFB08_F150_4278_8D32_32465C57E8A7

Objecttypen Model HR

Beoordeling

Definitie Beoordeling:

Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling

Eigenschap Waarde
name Beoordeling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-04-04 16:57:17
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_2A0CC803_9017_4fad_99B5_9347623090F5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Beoordeling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-2f8612e6-df55-40f2-a8d1-e51b22b5cf9d
gemma_definitie Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beoordeling

Attribute Datatype Description
datum Date
omschrijving text
oordeel AN80

Declaratie

Definitie Declaratie:

Een opgave van te vergoeden kosten.

Eigenschap Waarde
name Declaratie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-12 16:24:09
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_E611CEB2_F4FA_49e2_AA6B_B380BC1918AC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Declaratie

Attribute Datatype Description
bedrag Bedrag
betreft AN80
datumDeclaratie Date
datumIndiening Date
omschrijving text

Declaratiesoort

Definitie Declaratiesoort:

Typering van een declaratie

Eigenschap Waarde
name Declaratiesoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-12 16:24:23
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_9D4FB9DF_D68A_4503_96C0_272B6777A4FC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Declaratiesoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Dienstverband

Definitie Dienstverband:

De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.

Eigenschap Waarde
name Dienstverband
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-04-04 15:27:50
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_63FF86E2_1BB0_48f6_8D95_3D82E8D2FA06
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Dienstverband
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a3e45dca-c075-4ba9-9df2-d286b47f73ab
gemma_definitie De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Dienstverband

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date
periodiek int
salaris Bedrag
schaal int
uren per week int
None Class: "OrganisatorischeEenheidHR"
None Class: "Functie"

Disciplinaire Maatregel

Definitie Disciplinaire Maatregel:

Een besluit dat wordt opgelegd wanneer een persoon zijn verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt, of zich op andere wijze misdraagt.

Eigenschap Waarde
name Disciplinaire Maatregel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-12 16:30:20
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_50F3F931_38F4_4ff0_8CE4_8A51056767E0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Disciplinaire Maatregel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fd61984f-002e-465f-90c7-6a68cc692094
gemma_definitie Een besluit dat wordt opgelegd wanneer een persoon zijn verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt, of zich op andere wijze misdraagt.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Disciplinaire Maatregel

Attribute Datatype Description
datumGeconstateerd Date
datumOpgelegd Date
omschrijving text
reden text

Formatieplaats

Definitie Formatieplaats:

Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar

Eigenschap Waarde
name Formatieplaats
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2024-01-24 13:12:38
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_81EFBDCE_E500_4090_A37A_D3F799517866
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Formatieplaats

Attribute Datatype Description
uren per week AN100
None Class: "OrganisatorischeEenheidHR"
None Class: "Dienstverband"
None Class: "Functie"

Functie

Definitie Functie:

Een samenhangende verzameling van rollen. Een functie kan worden gedefinieerd als het samenstel van feitelijk opgedragen taken en werkzaamheden

Eigenschap Waarde
name Functie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-04-04 15:28:03
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_F29C11C1_477C_4b90_985C_43F94D08230A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Functie

Attribute Datatype Description
Code AN50
Naam AN80
Omschrijving text
Schaal AN20
Taken text
None Class: "NormProfiel"

Functiehuis

Definitie Functiehuis:

Model waarin functies van een organisatie worden beschreven.

Eigenschap Waarde
name Functiehuis
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-19 11:24:27
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_D69EE16A_390C_4d6f_BC01_2B13FB3B22F1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Functiehuis
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b7ad73b1-bea5-48e8-acaa-d6031c3078ce
gemma_definitie Model waarin functies van een organisatie worden beschreven.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Functiehuis

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

GenotenOpleiding

Definitie GenotenOpleiding:

Afgeronde opleiding, een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden

Eigenschap Waarde
name GenotenOpleiding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-12 16:13:16
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_261363C5_1E00_4b6a_B570_2129DC044010
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype GenotenOpleiding

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date
datumToewijzing Date
prijs Bedrag
verrekenen Boolean

Geweldsincident

Definitie Geweldsincident:

Een gebeurtenis met betrekking tot agressie en omvat het veroorzaken van verwondingen of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen.

Eigenschap Waarde
name Geweldsincident
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-19 14:48:54
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_41AFF74F_ADBE_4f3f_AB2F_25027A70E573
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Geweldsincident
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fddeb5c4-571e-45ec-8bde-86cc9702ff18
gemma_definitie Een gebeurtenis met betrekking tot agressie en omvat het veroorzaken van verwondingen of schade bij mensen, dieren, of voorwerpen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Geweldsincident

Attribute Datatype Description
datum Date
omschrijving text
type AN80

Individueel Keuzebudget

Definitie Individueel Keuzebudget:

Bedrag dat feitelijk beschikbaar gesteld wordt voor een individu om een bepaalde keus te kunnen maken

Eigenschap Waarde
name Individueel Keuzebudget
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 16:11:55
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_B64178F1_7D37_4a77_BEF7_97E8C9DDA4E8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Individueel Keuzebudget
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3272f8ca-9302-4da5-810b-7b8c4d02d79b
gemma_definitie Bedrag dat feitelijk beschikbaar gesteld wordt voor een individu om een bepaalde keus te kunnen maken
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Individueel Keuzebudget

Attribute Datatype Description
bedrag Bedrag
datumEinde Date
datumStart Date
datumToekenning Date

Inzet

Definitie Inzet:

Uren inzet die gepleegd wordt in een bepaalde periode op een organisatorische eenheid en het percentage dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.Dit kan afwijken van de contractuele uren.

Eigenschap Waarde
name Inzet
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2024-01-24 13:04:04
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_532191CA_13CC_4500_93C9_54AB2862F38D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inzet

Attribute Datatype Description
datumBegin Date
datumEinde Date
percentage AN20
uren AN20
None Class: "OrganisatorischeEenheidHR"
None Class: "Dienstverband"
None Class: "Functie"

KeuzebudgetBesteding

Definitie KeuzebudgetBesteding:

De daadwerkelijk uitgave van een keuzebudget

Eigenschap Waarde
name KeuzebudgetBesteding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 16:12:39
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_B9288D01_0B8F_4f8c_BAE1_AFD1B0EF6FDF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype KeuzebudgetBesteding

Attribute Datatype Description
bedrag Bedrag
datum Date

KeuzebudgetBestedingsoort

Definitie KeuzebudgetBestedingsoort:

Typering van een keuzebudgetbesteding

Eigenschap Waarde
name KeuzebudgetBestedingsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 16:15:08
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_A0051651_4772_436d_9553_B432BDCE3A52
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype KeuzebudgetBestedingsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

NormProfiel

Definitie NormProfiel:

Normprofiel of Normfunctie:nGenerieke functie zoals beschreven in HR21. Een functie kan worden gedefinieerd als het samenstel van feitelijk opgedragen taken en werkzaamheden

Eigenschap Waarde
name NormProfiel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2024-01-24 13:18:48
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_E1C6E98B_20B2_43b0_8EC1_5C0905B3A139
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype NormProfiel

Attribute Datatype Description
code AN10
omschrijving AN100
schaal AN10
None Class: "Functiehuis"

Onderwijsinstituut

Definitie Onderwijsinstituut:

Een instituut waar onderwijs wordt gegeven.

Eigenschap Waarde
name Onderwijsinstituut
toelichting
synoniemen Onderwijsinstelling
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-12 16:21:11
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_59F3063A_13A6_4cbc_A387_045A6B126746
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Onderwijsinstituut
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-85452d63-8236-431f-9dde-cebfc88112b0
gemma_definitie Een instituut waar onderwijs wordt gegeven.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Onderwijsinstituut

Attribute Datatype Description

Opleiding

Definitie Opleiding:

Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.

Eigenschap Waarde
name Opleiding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-12 16:12:57
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_E07D60DE_CD26_4cef_A18B_6F72CC76C1B6
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Opleiding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-affa85b2-1e80-4642-bb30-335dd9677094
gemma_definitie Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Opleiding

Attribute Datatype Description
instituut AN80
naam AN80
omschrijving text
prijs bedrag

OrganisatorischeEenheidHR

Definitie OrganisatorischeEenheidHR:

Specialisatie van de Organisatorische eenheid uit het RGBZ voor het HR domein.

Eigenschap Waarde
name OrganisatorischeEenheidHR
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2024-01-24 13:23:35
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_53B0C49F_1BDE_4fee_BB0B_0D82517177CC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OrganisatorischeEenheidHR

Attribute Datatype Description
naam int
type int

Relatie

Definitie Relatie:

Betrekking waarin personen, zaken, begrippen of grootheden van nature tot elkaar staan.

Eigenschap Waarde
name Relatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-28 16:57:07
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_FE559B58_A6CD_4108_82BE_98E1AEBFD9BD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Relatie

Attribute Datatype Description

Rol

Definitie Rol:

De rol van de medewerker, zoals afdelingshoofd of manager

Eigenschap Waarde
name Rol
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2024-01-24 13:25:10
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_BF424764_453D_46cc_817C_3A7BDC4134A7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Rol

Attribute Datatype Description
datumBegin Date
datumEinde Date
rol AN50
None Class: "OrganisatorischeEenheidHR"

Sollicitant

Definitie Sollicitant:

Persoon die werk zoekt

Eigenschap Waarde
name Sollicitant
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-04 16:29:44
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_131BDD67_2A31_43c5_9125_F12DE2D98D2D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Sollicitant
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ddefe4a6-d89c-432d-b27a-b96cb575b16a
gemma_definitie Persoon die werk zoekt
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Sollicitant

Attribute Datatype Description

Sollicitatie

Definitie Sollicitatie:

Verzoek om in een functie te worden aangesteld.

Eigenschap Waarde
name Sollicitatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-19 11:49:11
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_3BD1368C_23F1_4f42_99DB_C81581A646A0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Sollicitatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3dbc7681-e73c-46c5-80bc-434afc971eef
gemma_definitie Verzoek om in een functie te worden aangesteld.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Sollicitatie

Attribute Datatype Description
datum Date

Sollicitatiegesprek

Definitie Sollicitatiegesprek:

Onderhoud tussen sollicitant en werkgever met betrekking tot een sollicatie

Eigenschap Waarde
name Sollicitatiegesprek
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-19 11:55:37
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_1D4DA0E6_DA20_4ff7_A415_B937712C6F6D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Sollicitatiegesprek
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-565033f9-9a69-4d65-ad37-f1d17ea3e937
gemma_definitie Onderhoud tussen sollicitant en werkgever met betrekking tot een sollicatie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Sollicitatiegesprek

Attribute Datatype Description
aangenomen boolean
datum Date
opmerkingen text
volgendGesprek boolean

SoortDisciplinaireMaatregel

Definitie SoortDisciplinaireMaatregel:

Typering van een disciplinaire maatregel

Eigenschap Waarde
name SoortDisciplinaireMaatregel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-12 16:30:49
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_B0747DFC_DFC8_4ef2_8E1E_C2E8606036FC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype SoortDisciplinaireMaatregel

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Uren

Definitie Uren:

Aantal besteedde uren aan een activiteit

Eigenschap Waarde
name Uren
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-07 10:59:08
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_93165DEC_ECB7_4225_9484_E1727524A1B5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Uren

Attribute Datatype Description
aantal int

Vacature

Definitie Vacature:

Een arbeidsplaats binnen een bedrijf of organisatie die nog gevuld dient te worden door werkzoekenden.

Eigenschap Waarde
name Vacature
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-19 14:40:43
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_DC978807_5F36_4148_B816_D6886D026DD8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vacature
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bd6c1561-9387-409b-a16b-99e79492ad3d
gemma_definitie Een arbeidsplaats binnen een bedrijf of organisatie die nog gevuld dient te worden door werkzoekenden.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vacature

Attribute Datatype Description
datumGesloten Date
datumOpengesteld date
deeltijd boolean
extern boolean
intern boolean
vastedienst boolean

Verlof

Definitie Verlof:

Een periode waarin iemand toestemming heeft om iets te doen, in het bijzonder om afwezig te zijn.

Eigenschap Waarde
name Verlof
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-19 11:32:12
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_D04135BF_C2F0_46dd_B332_F1BE36C358EF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Verlof
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-9ba143bc-5214-4998-9041-b3dc1c22fe77
gemma_definitie Een periode waarin iemand toestemming heeft om iets te doen, in het bijzonder om afwezig te zijn.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verlof

Attribute Datatype Description
datumAanvraag Date
datumtijdEinde datetime
datumtijdStart datetime
datumToekenning Date
goedgekeurd boolean

Verlofsoort

Definitie Verlofsoort:

Typering van verlof

Eigenschap Waarde
name Verlofsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-19 11:32:24
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_ED741EE1_E773_40e3_B0E6_8D9886EB792F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verlofsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Verzuim

Definitie Verzuim:

Een afwezigheid van een werknemer van werk.

Eigenschap Waarde
name Verzuim
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-19 11:32:37
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_610B18E6_B675_4cc0_A883_BAB9D384C668
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Verzuim
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c024eb06-53f7-4793-91d6-6e249ee119dc
gemma_definitie Een afwezigheid van een werknemer van werk.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verzuim

Attribute Datatype Description
datumtijdEinde datetime
datumtijdStart datetime

Verzuimsoort

Definitie Verzuimsoort:

Typologie van verzuim

Eigenschap Waarde
name Verzuimsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-19 11:33:03
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_45900108_585D_45ec_A042_BF4928B7F6DC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verzuimsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Werknemer

Definitie Werknemer:

De contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst.

Eigenschap Waarde
name Werknemer
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-28 16:55:02
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_BBBB63AC_B546_409b_B6D4_53DB561253B7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Werknemer
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8c200706-b80b-44f7-9928-bec39e0db21f
gemma_definitie De contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Werknemer

Attribute Datatype Description
geboortedatum Date
naam AN80
voornaam AN40
woonplaats AN50
None Class: "Relatie"
None Class: "Rol"
None Class: "Relatie"