Ga naar inhoud

Model ICT

Inleiding

Definitie Model ICT:

Geen definitie

Het model 'Model ICT' kent de volgende objecttypen:

 • Aanvraag: (officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.
 • Applicatie: Een applicatiecomponent die gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
 • Attribuutsoort: Attribuutsoort – Stereotype «Attribuutsoort»: De UML-representatie van een attribuutsoort, uitgedrukt in een stereotype van UML-Property3 (metaclass). Er zijn verschillende modelelementen die gebaseerd zijn op UML-property, zoals aangegeven in §2.1.2. Wanneer een UML-property in het informatiemodel de betekenis heeft van een attribuut van een objecttype, dan heeft deze het stereotype «Attribuutsoort». Een attribuutsoort is een type van gelijksoortige attributen of gegevens. Daartoe kijken we eerst naar het begrip ‘gegeven’.
 • Classificatie: Ordening van informatieobjecten in een logisch verband, zoals vastgelegd in een classificatieschema.
 • CMDB-item : Item in een Configuratie Management DataBase
 • Database: Een applicatiecomponent die een dataset bevat.
 • Datatype: Attribuutsoort – Stereotype «Attribuutsoort»: De UML-representatie van een attribuutsoort, uitgedrukt in een stereotype van UML-Property3 (metaclass). Er zijn verschillende modelelementen die gebaseerd zijn op UML-property, zoals aangegeven in §2.1.2. Wanneer een UML-property in het informatiemodel de betekenis heeft van een attribuut van een objecttype, dan heeft deze het stereotype «Attribuutsoort». Een attribuutsoort is een type van gelijksoortige attributen of gegevens. Daartoe kijken we eerst naar het begrip ‘gegeven’.
 • Dienst: Het uitvoeren van werkzaamheden met een continu of periodiek karakter om waarde te realiseren voor een afnemer.
 • Domein/Taakveld: Kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten, begrippen en/of waarden
 • Externe Bron: Bron buiten de eigen organisatie
 • Gegeven:
 • Generalisatie: De typering van het hiërarchische verband tussen een meer generiek object van een objecttype en een meer specifiek object van een ander objecttype waarbij het laatstgenoemde object eigenschappen van het eerstgenoemde object overerft. Toelichting Een generalisatierelatie geeft aan dat bepaalde eigenschappen van een objecttype (vaak attribuutsoorten en/of relatiesoorten) ook gelden voor de gerelateerde objecttypen, én dat deze qua semantiek, structuur en syntax gelijk zijn. We spreken dan van een supertype met subtypen. De modelelementen die generiek gelden worden in een generiek objecttype, het supertype, gemodelleerd en deze worden overerft door elk subtype (minimaal twee) die de generalisatie relatie legt naar dit generieke objecttype. Voorbeeld: PERCEEL is specialisatie van KADASTRAAL ONROERENDE ZAAK, APPARTEMENTSRECHT is specialisatie van KADASTRAAL ONROERENDE ZAAK. PERCEEL en APPARTEMENTSRECHT hebben beide ‘Kadastrale aanduiding’ en een ‘relatie met ONROERENDE ZAAK FILIATIE’.
 • Hardware: Alle fysieke componenten of onderdelen die in een computer een rol spelen.
 • Inventaris: Een inboedel of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats, gemaakt volgens een vaste procedure.
 • Koppeling: Verbinding tussen twee systemen
 • Licentie: Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden
 • Linkbaar CMDB-item: Niet opnemen
 • Log: Registratie van gegevens.
 • Melding: De betekenisvolle formulering van een waargenomen feit, waaraan een waarde kan worden toegekend
 • Nertwerkcomponent:
 • Notitie: Korte, zakelijke uiteenzetting op schrift
 • Objecttype: De typering van een groep objecten (in de werkelijkheid) die binnen een domein relevant zijn en als gelijksoortig worden beschouwd. Toelichting Jan, Piet en Marie zijn mensen die vanuit het Burgerzaken-domein beschouwd worden als objecten van het type ‘natuurlijk persoon’. In een ander domein, ‘de volksmond’, noemen we dit ‘mens’ wat ook een objecttype is. In weer een ander domein is Jan van het type ‘vergunninghouder’ en Piet en Marie niet, omdat aan hen (nog) nooit een vergunning verleend is. Objecttypen zijn een abstractie van de werkelijkheid oftewel we beogen hiermee de werkelijkheid zo getrouw mogelijk te beschrijven, binnen de context van het domein. Dit staat geheel los van het vastleggen van gegevens over objecten van een type in een registratie. Daartoe is veelal een interpretatie nodig (van die werkelijkheid cq. die objecttypen) naar eenheden die in een registratie vastgelegd kunnen worden (records, entiteiten e.d.) op basis van andere overwegingen.
 • Onderwerp: Op de meest karakteristieke elementen gebaseerde en in woord of eenvoudige zinstructuur samengevatte aanduiding van de inhoud van een document
 • Package: Een samengesteld bestand of een directory die een aantal bestanden bevat, maar welke als één bestand aan de gebruiker getoond word
 • Prijzenboek: Beschrijving van gangbare onderhoudsactiviteiten met de bijbehorende, actuele prijzen en normen voor de uitvoering.
 • Product: Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit.
 • Relatiesoort: De typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. Toelichting Objecten hebben eigenschappen die gemodelleerd kunnen worden met attribuutsoorten maar ook met relatiesoorten naar andere objecttypen. Als het voor het desbetreffende domein van belang is om die eigenschap te modelleren als onderdeel van een ander objecttype, dan maakt de relatiesoort die eigenschap beschikbaar voor het eerstgenoemde objecttype. Bijvoorbeeld, een attribuutsoort van het objecttype PERSOON zou kunnen zijn ‘Naam geregistreerd partner’ (naast de attribuutsoort ‘Naam’ van PERSOON). De naam van de geregistreerde partner komt evenwel ook beschikbaar met een relatiesoort van PERSOON naar PERSOON: “heeft geregistreerd partnerschap met”. Zie ook het eerder genoemde voorbeeld van SCHIP en MOTOR. Voorbeeld: relatiesoorten “VERBLIJFSOBJECT is gelegen in een PAND” en “SUBJECT heeft als correspondentieadres WOONPLAATS”, of korter, “gelegen in”, “postadres”. Wanneer een relatie (UML-assocation) gebruikt wordt om objecten aan elkaar te verbinden, zonder dat er eigenschappen over deze relatie worden vastgelegd, dan heeft deze het stereotype «Relatiesoort».
 • Server: Computer die in een netwerk een ondersteunende taak vervult.
 • Software: Een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren
 • Storing: Verlies van de mogelijkheid om volgens een specificatie te werken of om het vereiste resultaat te leveren.
 • Telefoniegegevens: Gegevens die worden bewaard van telefoongesprekken
 • Toegangsmiddel: Een middel waarmee men zich toegang tot iets kan verschaffen.
 • Versie: De versie-aanduiding van een object.
 • Vervoersmiddel: Een voertuig dat zich over het land verplaatst.
 • Wijzigingsverzoek: Een aanvraag voor wijziging

Het model 'Model ICT' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model ICT
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:33:20
modified 2019-01-10 11:33:20
id EAPK_C45CFEC0_B841_4e3b_86BD_A4F3246E94D2

Objecttypen Model ICT

Aanvraag

Definitie Aanvraag:

(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.

Eigenschap Waarde
name Aanvraag
toelichting
synoniemen Verzoek
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:40:16
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_446E3931_B9F2_4b5c_80E7_5B240B8F816F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Aanvraag
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b8b3fe1a-ea07-49a3-8580-4291afa6f26d
gemma_definitie (officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aanvraag

Attribute Datatype Description

Applicatie

Definitie Applicatie:

Een applicatiecomponent die gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.

Eigenschap Waarde
name Applicatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:33:53
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_A8945FD7_EA20_418e_8E7F_18F13F16E338
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Applicatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f5c91145-fba4-47cb-aaf9-bb9c64e19a21
gemma_definitie Een applicatiecomponent die gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Applicatie

Attribute Datatype Description
applicatieURL AN255
beheerstatus int
beleidsdomein AN255
categorie Enumeratie: "Applicatiecategorie"
guid guid
naam AN255
omschrijving Text
packagingstatus int
None Class: "Versie"
None Class: "Leverancier"
None Class: "DOCUMENT"
None Class: "Gegeven"
None Class: "Notitie"
None Class: "Package"

Attribuutsoort

Definitie Attribuutsoort:

Attribuutsoort – Stereotype «Attribuutsoort»: De UML-representatie van een attribuutsoort, uitgedrukt in een stereotype van UML-Property3 (metaclass). Er zijn verschillende modelelementen die gebaseerd zijn op UML-property, zoals aangegeven in §2.1.2. Wanneer een UML-property in het informatiemodel de betekenis heeft van een attribuut van een objecttype, dan heeft deze het stereotype «Attribuutsoort». Een attribuutsoort is een type van gelijksoortige attributen of gegevens. Daartoe kijken we eerst naar het begrip ‘gegeven’.

Eigenschap Waarde
name Attribuutsoort
toelichting
synoniemen Attribuut
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-15 10:57:58
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_8D273DE5_3529_4652_BCA1_F86B28F26017
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Attribuutsoort

Attribute Datatype Description
authentiek boolean
datumOpname Date
definitie Text
domein AN80
ea_guid guid
herkomst AN80
herkomstDefinitie AN80
id int
identificerend boolean
indicatieAfleidbaar boolean
indicatieMaterieleHistorie boolean
kardinaliteit AN40
lengte AN40
mogelijkGeenWaarde boolean
naam AN80
patroon AN40
precisie int
stereotype AN40
toelichting Text
None Class: "Datatype"

Classificatie

Definitie Classificatie:

Ordening van informatieobjecten in een logisch verband, zoals vastgelegd in een classificatieschema.

Eigenschap Waarde
name Classificatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 14:51:23
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_81F207D0_A071_48c7_8C4C_25F8D25A3DE8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Classificatie

Attribute Datatype Description
bevatPersoonsgegevens Persoonsgegevens
gerelateerdPersoonsgegevens Persoonsgegevens
id guid

CMDB-item

Definitie CMDB-item :

Item in een Configuratie Management DataBase

Eigenschap Waarde
name CMDB-item
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 15:17:26
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_B027D022_41D9_4c63_A63D_8F5111689564
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam CMDB-item
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f5365fcc-279e-42e5-bde4-e7b10700a8ed
gemma_definitie Item in een Configuratie Management DataBase
gemma_toelichting

Attributen van objecttype CMDB-item

Attribute Datatype Description
beschrijving Text
naam AN255

Database

Definitie Database:

Een applicatiecomponent die een dataset bevat.

Eigenschap Waarde
name Database
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:48:48
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_FFD22E11_7A3A_459a_B575_928C67E8D1F3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Database
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d548564c-a918-47e4-ae60-697f0ed3e7aa
gemma_definitie Een applicatiecomponent die een dataset bevat.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Database

Attribute Datatype Description
architectuur AN40
database AN40
databaseVersie AN40
DBMS AN40
omschrijving AN80
OTAP
vlan AN40
None Class: "Server"

Datatype

Definitie Datatype:

Attribuutsoort – Stereotype «Attribuutsoort»: De UML-representatie van een attribuutsoort, uitgedrukt in een stereotype van UML-Property3 (metaclass). Er zijn verschillende modelelementen die gebaseerd zijn op UML-property, zoals aangegeven in §2.1.2. Wanneer een UML-property in het informatiemodel de betekenis heeft van een attribuut van een objecttype, dan heeft deze het stereotype «Attribuutsoort». Een attribuutsoort is een type van gelijksoortige attributen of gegevens. Daartoe kijken we eerst naar het begrip ‘gegeven’.

Eigenschap Waarde
name Datatype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-15 15:05:26
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_7EFBF1CA_EC6E_4b8a_B97F_453CA32AB9A5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Datatype

Attribute Datatype Description
datumOpname Date
definitie Text
domein AN255
ea_guid guid
herkomst AN255
id int
kardinaliteit AN40
lengte AN40
naam AN255
patroon AN40
toelichting Text

Dienst

Definitie Dienst:

Het uitvoeren van werkzaamheden met een continu of periodiek karakter om waarde te realiseren voor een afnemer.

Eigenschap Waarde
name Dienst
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-02-07 14:51:15
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_45AFD4E2_9909_4c33_93CE_F2466B85CA0F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Dienst
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6cc63d39-c5a3-4d09-8eab-22e56384fe7e
gemma_definitie Het uitvoeren van werkzaamheden met een continu of periodiek karakter om waarde te realiseren voor een afnemer.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Dienst

Attribute Datatype Description
None Class: "Domein/Taakveld"
None Class: "Zaaktype"
None Class: "Onderwerp"
None Class: "Product"

Domein/Taakveld

Definitie Domein/Taakveld:

Kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten, begrippen en/of waarden

Eigenschap Waarde
name Domein/Taakveld
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-02-07 14:40:39
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_BEFEC56A_EF6C_49f0_9368_7E46F75D9562
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Domein/Taakveld
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a6ea9d59-4ac3-4aca-ba3f-1b52e741b56b
gemma_definitie Kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van concepten, begrippen en/of waarden
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Domein/Taakveld

Attribute Datatype Description

Externe Bron

Definitie Externe Bron:

Bron buiten de eigen organisatie

Eigenschap Waarde
name Externe Bron
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 14:50:29
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_144D1047_35BB_4926_9472_895D89DC2E0C
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Externe Bron
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c8645fb0-cd62-4940-9e68-306579d7dfd0
gemma_definitie Bron buiten de eigen organisatie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Externe Bron

Attribute Datatype Description
guid guid
naam AN255
None Class: "Gegeven"

Gegeven

Definitie Gegeven:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Gegeven
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 14:50:41
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_E846CC36_DF4A_4398_AE4C_122CAFEBAEAA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Gegeven
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-38d8e66f-29f5-4387-b12f-1291ee266080
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Gegeven

Attribute Datatype Description
alias AN255
ea_guid guid
id int
naam AN255
stereotype AN255
toelichting Text
None Class: "Objecttype"

Generalisatie

Definitie Generalisatie:

De typering van het hiërarchische verband tussen een meer generiek object van een objecttype en een meer specifiek object van een ander objecttype waarbij het laatstgenoemde object eigenschappen van het eerstgenoemde object overerft. Toelichting Een generalisatierelatie geeft aan dat bepaalde eigenschappen van een objecttype (vaak attribuutsoorten en/of relatiesoorten) ook gelden voor de gerelateerde objecttypen, én dat deze qua semantiek, structuur en syntax gelijk zijn. We spreken dan van een supertype met subtypen. De modelelementen die generiek gelden worden in een generiek objecttype, het supertype, gemodelleerd en deze worden overerft door elk subtype (minimaal twee) die de generalisatie relatie legt naar dit generieke objecttype. Voorbeeld: PERCEEL is specialisatie van KADASTRAAL ONROERENDE ZAAK, APPARTEMENTSRECHT is specialisatie van KADASTRAAL ONROERENDE ZAAK. PERCEEL en APPARTEMENTSRECHT hebben beide ‘Kadastrale aanduiding’ en een ‘relatie met ONROERENDE ZAAK FILIATIE’.

Eigenschap Waarde
name Generalisatie
toelichting Een generalisatierelatie geeft aan dat bepaalde eigenschappen van een objecttype (vaak attribuutsoorten en/of relatiesoorten) ook gelden voor de gerelateerde objecttypen, én dat deze qua semantiek, structuur en syntax gelijk zijn. We spreken dan van een s
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-15 14:59:27
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_0CF1C34D_8AD5_4ac5_8538_87252E66A8C8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Generalisatie

Attribute Datatype Description
datumOpname Date
definitie Text
ea_guid guid
herkomst AN255
herkomstDefinitie AN255
id int
indicatieMaterieleHistorie boolean
naam AN255
toelichting Text

Hardware

Definitie Hardware:

Alle fysieke componenten of onderdelen die in een computer een rol spelen.

Eigenschap Waarde
name Hardware
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:35:52
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_6C92F0F8_BC92_428c_B729_1A10D515DAEF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Hardware
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-acbda3e0-9767-49bb-8d4c-2b5ea0160056
gemma_definitie Alle fysieke componenten of onderdelen die in een computer een rol spelen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Hardware

Attribute Datatype Description

Inventaris

Definitie Inventaris:

Een inboedel of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats, gemaakt volgens een vaste procedure.

Eigenschap Waarde
name Inventaris
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:37:23
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_D0AB8CF6_F6CC_4337_BE07_DFE6B3CEFBB3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Inventaris
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-41cea01b-de1c-4ee5-92c4-776fe8a17753
gemma_definitie Een inboedel of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats, gemaakt volgens een vaste procedure.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inventaris

Attribute Datatype Description

Koppeling

Definitie Koppeling:

Verbinding tussen twee systemen

Eigenschap Waarde
name Koppeling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:49:07
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_AB7CF266_388F_413a_92D0_B2FA67C75633
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Koppeling

Attribute Datatype Description
beschrijving AN200
direct boolean
toelichting text
None Class: "Linkbaar CMDB-item"

Licentie

Definitie Licentie:

Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden

Eigenschap Waarde
name Licentie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:36:55
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_2E5F9AF9_D1BA_4dc0_9621_4101D24B8ABD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Licentie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-764e6fdf-299f-4867-8257-7532f1e56ebf
gemma_definitie Een gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Licentie

Attribute Datatype Description

Linkbaar CMDB-item

Definitie Linkbaar CMDB-item:

Niet opnemen

Eigenschap Waarde
name Linkbaar CMDB-item
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 16:32:50
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_C0F1A08E_C6CD_4524_A2E0_0E5CA483DCFD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Linkbaar CMDB-item
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-5003634c-22b1-4f9a-bf73-8cdb4c42a8b4
gemma_definitie Niet opnemen
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Linkbaar CMDB-item

Attribute Datatype Description
None Class: "Koppeling"

Log

Definitie Log:

Registratie van gegevens.

Eigenschap Waarde
name Log
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:49:38
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_5492ED6D_608E_465e_B975_BCADAAA3EE7F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Log
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-faf0976b-5000-4eb1-976d-10a3d7edf2c5
gemma_definitie Registratie van gegevens.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Log

Attribute Datatype Description
korteOmschrijving AN80
omschrijving Text
tijd DateTime

Melding

Definitie Melding:

De betekenisvolle formulering van een waargenomen feit, waaraan een waarde kan worden toegekend

Eigenschap Waarde
name Melding
toelichting
synoniemen Datapunt
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:38:45
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_6100B3C7_FBCE_434d_BA48_E067B9CF84A7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Melding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fadba6bd-b55a-4d68-8136-096db8f3df5e
gemma_definitie De betekenisvolle formulering van een waargenomen feit, waaraan een waarde kan worden toegekend
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Melding

Attribute Datatype Description

Nertwerkcomponent

Definitie Nertwerkcomponent:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Nertwerkcomponent
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:35:05
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_DD277E82_0CA5_4460_918F_9178B5F01886
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Nertwerkcomponent
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6a2e72c3-94f8-4dfd-a68c-03aab1279c75
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Nertwerkcomponent

Attribute Datatype Description

Notitie

Definitie Notitie:

Korte, zakelijke uiteenzetting op schrift

Eigenschap Waarde
name Notitie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-14 16:44:58
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_354E5545_D067_4b81_9D1D_C5F5FFB532C7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Notitie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ca903c71-96d8-4db2-9aa9-52210dd02c1d
gemma_definitie Korte, zakelijke uiteenzetting op schrift
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Notitie

Attribute Datatype Description
datum Date
inhoud Text
None Class: "MEDEWERKER"

Objecttype

Definitie Objecttype:

De typering van een groep objecten (in de werkelijkheid) die binnen een domein relevant zijn en als gelijksoortig worden beschouwd. Toelichting Jan, Piet en Marie zijn mensen die vanuit het Burgerzaken-domein beschouwd worden als objecten van het type ‘natuurlijk persoon’. In een ander domein, ‘de volksmond’, noemen we dit ‘mens’ wat ook een objecttype is. In weer een ander domein is Jan van het type ‘vergunninghouder’ en Piet en Marie niet, omdat aan hen (nog) nooit een vergunning verleend is. Objecttypen zijn een abstractie van de werkelijkheid oftewel we beogen hiermee de werkelijkheid zo getrouw mogelijk te beschrijven, binnen de context van het domein. Dit staat geheel los van het vastleggen van gegevens over objecten van een type in een registratie. Daartoe is veelal een interpretatie nodig (van die werkelijkheid cq. die objecttypen) naar eenheden die in een registratie vastgelegd kunnen worden (records, entiteiten e.d.) op basis van andere overwegingen.

Eigenschap Waarde
name Objecttype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 14:50:11
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_A2451674_6C19_4bf9_81F9_57CDE2F60144
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Objecttype

Attribute Datatype Description
datumOpname Date
definitie Text
ea_guid guid
herkomst AN255
herkomstDefinitie AN255
id int
indicatieAbstract boolean
kwaliteit AN255
naam AN255
populatie Text
stereotype AN255
toelichting Text
uniekeAanduiding AN255
None Class: "Relatiesoort"
supertype Class: "Generalisatie"
None Class: "Attribuutsoort"

Onderwerp

Definitie Onderwerp:

Op de meest karakteristieke elementen gebaseerde en in woord of eenvoudige zinstructuur samengevatte aanduiding van de inhoud van een document

Eigenschap Waarde
name Onderwerp
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-02-07 14:51:28
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_2AA9DB3B_D79C_490d_8776_DA1CB25E9B09
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Onderwerp

Attribute Datatype Description
None Class: "Domein/Taakveld"

Package

Definitie Package:

Een samengesteld bestand of een directory die een aantal bestanden bevat, maar welke als één bestand aan de gebruiker getoond word

Eigenschap Waarde
name Package
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-14 16:49:18
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_ACE86CFF_D6D0_4cbd_8395_99BD763F1B37
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Package
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-16727428-b97d-498b-9d5a-91b71dd67dc1
gemma_definitie Een samengesteld bestand of een directory die een aantal bestanden bevat, maar welke als één bestand aan de gebruiker getoond word
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Package

Attribute Datatype Description
naam AN80
proces AN40
project AN40
status AN40
toelichting Text

Prijzenboek

Definitie Prijzenboek:

Beschrijving van gangbare onderhoudsactiviteiten met de bijbehorende, actuele prijzen en normen voor de uitvoering.

Eigenschap Waarde
name Prijzenboek
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-02-07 14:45:09
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_F1489610_1E50_4328_8CD8_F41E9CE0C0D8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Prijzenboek

Attribute Datatype Description

Product

Definitie Product:

Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit.

Eigenschap Waarde
name Product
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-02-07 14:41:02
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_D5DD2F67_6A1F_46b0_972E_795ECC4B2E4F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Product
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3b8b01b0-7870-48fb-b4a7-6a5a593e4ea3
gemma_definitie Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Product

Attribute Datatype Description
None Class: "Domein/Taakveld"
None Class: "Prijzenboek"

Relatiesoort

Definitie Relatiesoort:

De typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. Toelichting Objecten hebben eigenschappen die gemodelleerd kunnen worden met attribuutsoorten maar ook met relatiesoorten naar andere objecttypen. Als het voor het desbetreffende domein van belang is om die eigenschap te modelleren als onderdeel van een ander objecttype, dan maakt de relatiesoort die eigenschap beschikbaar voor het eerstgenoemde objecttype. Bijvoorbeeld, een attribuutsoort van het objecttype PERSOON zou kunnen zijn ‘Naam geregistreerd partner’ (naast de attribuutsoort ‘Naam’ van PERSOON). De naam van de geregistreerde partner komt evenwel ook beschikbaar met een relatiesoort van PERSOON naar PERSOON: “heeft geregistreerd partnerschap met”. Zie ook het eerder genoemde voorbeeld van SCHIP en MOTOR. Voorbeeld: relatiesoorten “VERBLIJFSOBJECT is gelegen in een PAND” en “SUBJECT heeft als correspondentieadres WOONPLAATS”, of korter, “gelegen in”, “postadres”. Wanneer een relatie (UML-assocation) gebruikt wordt om objecten aan elkaar te verbinden, zonder dat er eigenschappen over deze relatie worden vastgelegd, dan heeft deze het stereotype «Relatiesoort».

Eigenschap Waarde
name Relatiesoort
toelichting Objecten hebben eigenschappen die gemodelleerd kunnen worden met attribuutsoorten maar ook met relatiesoorten naar andere objecttypen. Als het voor het desbetreffende domein van belang is om die eigenschap te modelleren als onderdeel van een ander objectt
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-15 14:49:11
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_DFD2814E_7D36_45e2_B082_2ED574A409E1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Relatiesoort

Attribute Datatype Description
authentiek boolean
datumOpname Date
definitie Text
ea_guid guid
herkomst AN80
herkomstDefinitie AN80
id int
indicatieAfleidbaar boolean
indicatieMaterieleHistorie boolean
kardinaliteit AN40
mogelijkGeenWaarde boolean
naam AN80
toelichting Text
unidirectioneel AN40

Server

Definitie Server:

Computer die in een netwerk een ondersteunende taak vervult.

Eigenschap Waarde
name Server
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:34:53
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_3AFD7E5F_8061_4776_A332_334AF4125E7D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Server
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-4694a321-36db-4a54-a7ab-6c3895a4e288
gemma_definitie Computer die in een netwerk een ondersteunende taak vervult.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Server

Attribute Datatype Description
actief boolean
IPAdres AN40
locatie AN40
organisatie AN80
serienummer AN40
serverID AN20
servertype Enumeratie: "Servertypes"
vlan AN40
None Class: "Leverancier"

Software

Definitie Software:

Een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren

Eigenschap Waarde
name Software
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:36:22
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_0B3C37DD_42A1_4b6b_B534_CD276112FD3B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Software
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d35905fd-2aad-49e6-8ee5-5147c253a478
gemma_definitie Een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Software

Attribute Datatype Description

Storing

Definitie Storing:

Verlies van de mogelijkheid om volgens een specificatie te werken of om het vereiste resultaat te leveren.

Eigenschap Waarde
name Storing
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:40:28
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_4E5F272E_00CA_481c_A51B_7D08B5E6B0A9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Storing
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ad9da532-d9a3-4c82-858d-e58a61ddf95f
gemma_definitie Verlies van de mogelijkheid om volgens een specificatie te werken of om het vereiste resultaat te leveren.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Storing

Attribute Datatype Description

Telefoniegegevens

Definitie Telefoniegegevens:

Gegevens die worden bewaard van telefoongesprekken

Eigenschap Waarde
name Telefoniegegevens
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:37:09
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_DDD2167F_4A0F_468b_894E_6BB9ED9DA5E0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Telefoniegegevens
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e63e4e3c-ca45-4690-aa55-c38a1bc73d2c
gemma_definitie Gegevens die worden bewaard van telefoongesprekken
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Telefoniegegevens

Attribute Datatype Description

Toegangsmiddel

Definitie Toegangsmiddel:

Een middel waarmee men zich toegang tot iets kan verschaffen.

Eigenschap Waarde
name Toegangsmiddel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:37:51
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_D67A4AC2_9A17_4cd0_82D7_732A89018FDA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Toegangsmiddel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-55c7fd37-4d03-45f4-b374-69aa690d1477
gemma_definitie Een middel waarmee men zich toegang tot iets kan verschaffen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Toegangsmiddel

Attribute Datatype Description

Versie

Definitie Versie:

De versie-aanduiding van een object.

Eigenschap Waarde
name Versie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-14 16:36:00
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_39445166_1EAB_43f8_9F5C_89EA606605EE
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Versie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3d765f43-c4e8-4556-850b-bb886c528d5d
gemma_definitie De versie-aanduiding van een object.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Versie

Attribute Datatype Description
aantal int
datumEindeSupport Date
kosten Bedrag
licentie AN40
status AN40
versienummer AN8

Vervoersmiddel

Definitie Vervoersmiddel:

Een voertuig dat zich over het land verplaatst.

Eigenschap Waarde
name Vervoersmiddel
toelichting
synoniemen Voertuig
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:37:36
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_E8C75DAB_F9AE_4fe2_9114_870434F2EA80
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vervoersmiddel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-92104ecd-beda-441d-b5fd-b6d2296969d0
gemma_definitie Een voertuig dat zich over het land verplaatst.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vervoersmiddel

Attribute Datatype Description

Wijzigingsverzoek

Definitie Wijzigingsverzoek:

Een aanvraag voor wijziging

Eigenschap Waarde
name Wijzigingsverzoek
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-10 11:40:46
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_EFBF46D1_6A51_44fd_BAEA_47BCDFEEE27A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Wijzigingsverzoek
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3a602b01-9a08-4224-8caf-3cb58130fb30
gemma_definitie Een aanvraag voor wijziging
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Wijzigingsverzoek

Attribute Datatype Description

Enumeraties Model ICT

Applicatiecategorie

Geen Definitie

Het enumeratie Applicatiecategorie kent de volgende waarden:

 • Kernapplicatie:
 • BBA:
 • KA Extra:
 • KA Basis:
 • Beheer en systeem:
 • Niet ingedeeld:

De enumeratie Applicatiecategorie heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Applicatiecategorie
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_A030D866_E2E7_4854_ACFD_C62DB3ABDA38
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Beheerstatus

Geen Definitie

Het enumeratie Beheerstatus kent de volgende waarden:

 • Technisch ondersteunen:
 • Volledig Beheer:
 • Beschikbaar Stellen:
 • Functioneel Ondersteunen:
 • Intern Ontwikkeld:
 • Niet ingedeeld:

De enumeratie Beheerstatus heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Beheerstatus
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_1FCBFA1B_2703_4ece_A496_EA668AEFCDCD
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Gebruikerrol

Geen Definitie

Het enumeratie Gebruikerrol kent de volgende waarden:

 • Gebruiker:
 • Eigenaar:
 • Functioneel beheerder:
 • Gegevensbeheerder:
 • Superuser:

De enumeratie Gebruikerrol heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Gebruikerrol
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_262A7A23_0CBB_4991_A1B2_D5D3E509549C
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Packagingstatus

Geen Definitie

Het enumeratie Packagingstatus kent de volgende waarden:

 • Handmatig Installeren:
 • Packagen en distribueren:
 • Alleen Aanbieden:
 • Niet aanbieden:
 • API Mogelijk???:
 • Niet ingedeeld:

De enumeratie Packagingstatus heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Packagingstatus
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_C0031024_173A_47d6_9BF4_F22941AA7807
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Servertypes

Geen Definitie

Het enumeratie Servertypes kent de volgende waarden:

 • niet virtueel:
 • virtueel:

De enumeratie Servertypes heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Servertypes
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_BA2C3918_278E_49c7_A8C5_423F2D659450
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None