Ga naar inhoud

Model Archief

Inleiding

Definitie Model Archief:

Geen definitie

Het model 'Model Archief' kent de volgende objecttypen:

 • Aanvraag: (officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.
 • Archief: De bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn.
 • Archiefcategorie: Typologie van een archief conform landelijke indeling
 • Archiefstuk: Bijeengebrachte informatie, ongeacht het medium, die wordt gecreëerd, ontvangen en gearchiveerd door een bureau, een instelling, een organisatie of een individu met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van zakelijke transacties.(AAT)
 • Auteur: De persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud van een (digitaal) document
 • Bezoeker: Een persoon die iemand of iets bezoekt.
 • Depot: Plaats waar iets bewaard wordt.
 • DigitaalBestand: Bestand dat uitsluitend met behulp van besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur geraadpleegd kunnen worden
 • Indeling: Onderwerpen groeperen in samenhangende categorieën.
 • Index:
 • Kast: Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen en te beschermen.
 • Nadere Toegang: De bevoegdheid om gegevens te raadplegen, bepaalde plaatsen te betreden of een bepaalde taak uit te oefenen.
 • Ordeningsschema: Ordening om archief en collecties beter vindbaar en bruikbaar voor betrokkenen.
 • Plank: Deel, plaat; stuk hout breder dan het dik is en langer dan breed.
 • Rechthebbende: Een rechthebbende is iemand die rechten heeft op een goed.
 • Stelling: Een systeem om goederen op te slaan die worden vervoerd en opgeslagen op pallets, in bundels of per stuk.(Wikipedia)
 • Uitgever: Iemand die iets op de markt brengt; iemand die iets uitgeeft
 • Vindplaats: Een plek waar men iets gevonden heeft.

Het model 'Model Archief' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Archief
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 14:28:07
modified 2018-06-28 14:28:07
id EAPK_43857236_06A8_4277_864D_3C7A6277442B

Objecttypen Model Archief

Aanvraag

Definitie Aanvraag:

(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.

Eigenschap Waarde
name Aanvraag
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:40:55
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_2F2A3590_9B34_4ec5_B0AE_B487ED241155
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Aanvraag
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6c992a39-ca0b-4d4c-b749-fe8167af540d
gemma_definitie (officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aanvraag

Attribute Datatype Description
datumtijd Datetime

Archief

Definitie Archief:

De bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn.

Eigenschap Waarde
name Archief
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:26:01
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_E09E5B44_4D39_455a_B0A5_390A63AC0C43
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Archief
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6b072b67-e13f-422e-9e5c-068deb532aad
gemma_definitie De bewaarplaats van belangrijke gegevens die zijn vastgelegd in documentvorm alsook de verzameling van documenten die voor een bepaald doel vervaardigd zijn.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Archief

Attribute Datatype Description
archiefnummer AN20
naam AN80
omschrijving text
openbaarheidsbeperking int

Archiefcategorie

Definitie Archiefcategorie:

Typologie van een archief conform landelijke indeling

Eigenschap Waarde
name Archiefcategorie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:26:49
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_66DB38CC_932D_462c_9791_C60237EA9B7A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Archiefcategorie

Attribute Datatype Description
naam AN80
nummer AN20
omschrijving text

Archiefstuk

Definitie Archiefstuk:

Bijeengebrachte informatie, ongeacht het medium, die wordt gecreëerd, ontvangen en gearchiveerd door een bureau, een instelling, een organisatie of een individu met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van zakelijke transacties.(AAT)

Eigenschap Waarde
name Archiefstuk
toelichting
synoniemen Archiefbescheiden
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:27:20
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_369E453B_4C3A_48dc_9619_C36232B339D9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Archiefstuk
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7b7d7585-b081-4bcc-a39e-cf6b3803799a
gemma_definitie Bijeengebrachte informatie, ongeacht het medium, die wordt gecreëerd, ontvangen en gearchiveerd door een bureau, een instelling, een organisatie of een individu met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van zakelijke transacties.(AAT)
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Archiefstuk

Attribute Datatype Description
beschrijving text
inventarisnummer AN20
omvang AN40
openbaarheidsbeperking Boolean
trefwoorden AN200
uiterlijkeVorm AN40

Auteur

Definitie Auteur:

De persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud van een (digitaal) document

Eigenschap Waarde
name Auteur
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-07-02 10:18:05
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_BCAFBBCD_851E_4235_9D85_88EC71F2245B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Auteur
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3335a028-e7f5-44a7-9afc-a80ba0214eb6
gemma_definitie De persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud van een (digitaal) document
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Auteur

Attribute Datatype Description
datumGeboorte Date
datumOverlijden Date

Bezoeker

Definitie Bezoeker:

Een persoon die iemand of iets bezoekt.

Eigenschap Waarde
name Bezoeker
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-07-02 10:19:03
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_066C9C37_0FAF_4239_8D7D_B7EBE42E4918
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Bezoeker
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b8e4973e-2137-4bc5-8dc0-60041201a8aa
gemma_definitie Een persoon die iemand of iets bezoekt.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bezoeker

Attribute Datatype Description

Depot

Definitie Depot:

Plaats waar iets bewaard wordt.

Eigenschap Waarde
name Depot
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:43:33
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_604A6143_DE7F_4950_B3D4_DFB88C7F4670
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Depot
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-28b74cdd-2459-4a6e-ba6d-813ac7b9b811
gemma_definitie Plaats waar iets bewaard wordt.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Depot

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

DigitaalBestand

Definitie DigitaalBestand:

Bestand dat uitsluitend met behulp van besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur geraadpleegd kunnen worden

Eigenschap Waarde
name DigitaalBestand
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:38:26
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_FEFE9DBE_921F_4cc4_99C5_972A9C5F4C6E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype DigitaalBestand

Attribute Datatype Description
blob Blob
mimetype AN20
naam AN80
omschrijving text

Indeling

Definitie Indeling:

Onderwerpen groeperen in samenhangende categorieën.

Eigenschap Waarde
name Indeling
toelichting
synoniemen Archiefindeling
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-07-03 10:53:01
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_13119DEC_D451_4bec_BB37_7B1944ACCA9D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Indeling

Attribute Datatype Description
indelingsoort AN20
naam AN80
nummer AN20
omschrijving text

Index

Definitie Index:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Index
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-07-03 13:25:27
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_C45E0D5D_3B2F_40a7_B12C_B6E910C516FA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Index

Attribute Datatype Description
indexnaam AN80
indexwaarde AN80

Kast

Definitie Kast:

Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen en te beschermen.

Eigenschap Waarde
name Kast
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:46:17
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_CA844994_4AAE_417f_82A3_31CA5432237A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Kast

Attribute Datatype Description
kastnummer AN20

Nadere Toegang

Definitie Nadere Toegang:

De bevoegdheid om gegevens te raadplegen, bepaalde plaatsen te betreden of een bepaalde taak uit te oefenen.

Eigenschap Waarde
name Nadere Toegang
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-07-03 13:24:45
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_7A080605_07C5_4947_9B35_BC6EBE2041FA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Nadere Toegang
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b4652813-e293-416c-9ff0-c254fcd6fd83
gemma_definitie De bevoegdheid om gegevens te raadplegen, bepaalde plaatsen te betreden of een bepaalde taak uit te oefenen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Nadere Toegang

Attribute Datatype Description

Ordeningsschema

Definitie Ordeningsschema:

Ordening om archief en collecties beter vindbaar en bruikbaar voor betrokkenen.

Eigenschap Waarde
name Ordeningsschema
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-07-03 15:43:25
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_B61986A2_B8E7_4e69_AD55_E61771FDEEB4
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Ordeningsschema

Attribute Datatype Description
naam AN80
text text

Plank

Definitie Plank:

Deel, plaat; stuk hout breder dan het dik is en langer dan breed.

Eigenschap Waarde
name Plank
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:46:46
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_D9693C25_0F66_4504_BE2B_4BBF66071026
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Plank

Attribute Datatype Description
planknummer AN20

Rechthebbende

Definitie Rechthebbende:

Een rechthebbende is iemand die rechten heeft op een goed.

Eigenschap Waarde
name Rechthebbende
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-07-02 10:18:28
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_9AE5BCE3_AD6D_4241_9651_823400E3745F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Rechthebbende
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-be17bc1c-f653-4b92-8f97-9e9219502be5
gemma_definitie Een rechthebbende is iemand die rechten heeft op een goed.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Rechthebbende

Attribute Datatype Description

Stelling

Definitie Stelling:

Een systeem om goederen op te slaan die worden vervoerd en opgeslagen op pallets, in bundels of per stuk.(Wikipedia)

Eigenschap Waarde
name Stelling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:45:19
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_78DA1B42_4AF8_4650_81A0_7F2C3A450B3D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Stelling

Attribute Datatype Description
stellingnummer AN20

Uitgever

Definitie Uitgever:

Iemand die iets op de markt brengt; iemand die iets uitgeeft

Eigenschap Waarde
name Uitgever
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-07-02 10:18:12
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_59CF7225_3D61_42e2_A399_7EB13450D97D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Uitgever
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-0d7e9bb5-b865-4599-aa6d-6cac9fd2185b
gemma_definitie Iemand die iets op de markt brengt; iemand die iets uitgeeft
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Uitgever

Attribute Datatype Description

Vindplaats

Definitie Vindplaats:

Een plek waar men iets gevonden heeft.

Eigenschap Waarde
name Vindplaats
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-28 15:27:53
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_D7947186_4317_407b_A456_41DF5187E810
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vindplaats

Attribute Datatype Description