Ga naar inhoud

Model Inkoop

Inleiding

Definitie Model Inkoop:

Geen definitie

Het model 'Model Inkoop' kent de volgende objecttypen:

 • Aanbesteding: Kan een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding
 • Aanbesteding Inhuur: Aanbesteding voor inhuur van personen of diensten
 • Aankondiging: Aankondiging van een Nationale of Europese aanbesteding
 • Aanvraag Inkooporder: het betreft hier het formulier 'Aanvraag Inkooporder'
 • Categorie: Categorie waarop leveranciers zich voor de levering van personeel voor kunnen kwalificeren
 • Contract: Bindende overeenkomst
 • CPV-code: De Common Procurement Vocabulary (CPV-codes) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken hebben een eigen code gekregen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.
 • FormulierInhuur: Formulier ten behoeve van inhuur personeel
 • FormulierVerlengingInhuur: Formulier ten behoeve van verlenging inhuur personeel
 • Gunning: Gunning van een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding Of voor levering personeel
 • Inkooppakket: Standaard indeling om de werken, diensten en leveringen die de aanbestedende dienst helpt bij het structureren van haar uitgaven. Samenhangende leveringen, diensten en producten zijn hierin gegroepeerd.
 • Inschrijving: Inschrijving op een nationale of Europese aanbesteding
 • Kandidaat: Iemand die een bepaalde baan of functie wil
 • Kwalificatie: Kwalifificatie voor een nationale of europese aanbesteding
 • Leverancier: Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie
 • Offerte: Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.
 • Offerteaanvraag: Aanbesteding bij inschrijving
 • SelectietabelAanbesteding: Gebaseerd op het procedureoverzicht inkoop. Hierin kan de tabel met drempelbedragen en bijbehorende procedures worden opgeslagen
 • StartformulierAanbesteden: Formulier voor het starten van een aanbeseding
 • Uitnodiging: Een verzoek om iets bij te wonen.

Het model 'Model Inkoop' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Inkoop
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-04-04 15:09:45
modified 2019-11-27 10:56:23
id EAPK_254CDF37_3AAB_4e0b_9F3C_2B46AAEBE2E9

Objecttypen Model Inkoop

Aanbesteding

Definitie Aanbesteding:

Kan een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding

Eigenschap Waarde
name Aanbesteding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-26 15:10:12
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_44EC6082_2682_43c7_A52E_0AD05B06A046
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Aanbesteding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bc6f065d-05c9-454d-a18d-1c0c2a2dfe15
gemma_definitie Kan een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aanbesteding

Attribute Datatype Description
datumPublicatie DateTime
datumStart Date
digitaal Boolean
naam AN200
procedure Enumeratie: "Aanbestedingsoort"
referentienummer AN80
scoreMaximaal int
status AN80
tendernedKenmerk AN80
type Enumeratie: "Opdrachtcategorie"
volgendeSluiting DateTime
None Class: "MEDEWERKER"
None Class: "ZAAK"
None Class: "Gunning"
None Class: "CPV-code"

Aanbesteding Inhuur

Definitie Aanbesteding Inhuur:

Aanbesteding voor inhuur van personen of diensten

Eigenschap Waarde
name Aanbesteding Inhuur
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-26 15:14:45
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_01D90490_C76A_444a_BFCE_355AFC5FB012
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Aanbesteding Inhuur
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-686c0af1-67b2-42a4-8690-060705617c13
gemma_definitie Aanbesteding voor inhuur van personen of diensten
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aanbesteding Inhuur

Attribute Datatype Description
aanvraagGesloten DateTime
aanvraagnummer AN80
datumCreatie DateTime
datumOpeningKluis DateTime
datumSluiting DateTime
datumSluiting DateTime
datumVerzending DateTime
fase AN80
hoogsteTarief bedrag
laagsteTarief bedrag
omschrijving text
perceel AN80
procedure AN80
projectnaam AN200
projectreferentie AN40
publicatie AN80
referentie AN80
status AN80
titel AN200
type Enumeratie: "Opdrachtcategorie"
None Class: "Gunning"
None Class: "CPV-code"
None Class: "MEDEWERKER"
None Class: "Categorie"

Aankondiging

Definitie Aankondiging:

Aankondiging van een Nationale of Europese aanbesteding

Eigenschap Waarde
name Aankondiging
toelichting
synoniemen Kennisgeving, Bekendmaking
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-26 15:09:54
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_BB135B0E_A2C2_4681_BD91_30863F8B3D70
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Aankondiging
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-11a5fd2d-0237-4e70-b859-d1e26456553b
gemma_definitie Aankondiging van een Nationale of Europese aanbesteding
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aankondiging

Attribute Datatype Description
beschrijving text
categorie Enumeratie: "Opdrachtcategorie"
datum DateTime
naam An200
type Enumeratie: "Aanbestedingsoort"
None Class: "Aanbesteding"

Aanvraag Inkooporder

Definitie Aanvraag Inkooporder:

het betreft hier het formulier 'Aanvraag Inkooporder'

Eigenschap Waarde
name Aanvraag Inkooporder
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-10-29 11:10:05
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_33E5EA10_F43A_4966_B9C1_875F0E2C1B52
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Aanvraag Inkooporder
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8d9233d7-dfb9-4b87-bab2-61631a632f95
gemma_definitie het betreft hier het formulier 'Aanvraag Inkooporder'
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aanvraag Inkooporder

Attribute Datatype Description
betalingOverMeerJaren Boolean
correspondentienummer int
inhuurAnders AN80
leveringOfDienst Boolean
nettoTotaalBedrag Bedrag
omschrijving text
onderwerp AN80
reactie Text
status AN80
wijzeVanInhuur AN80
None Class: "ZAAK"
None Class: "Leverancier"
None Class: "ORGANISATORISCHE EENHEID"
None Class: "Contract"
None Class: "Inkooporder"
None Class: "MEDEWERKER"

Categorie

Definitie Categorie:

Categorie waarop leveranciers zich voor de levering van personeel voor kunnen kwalificeren

Eigenschap Waarde
name Categorie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-26 15:16:32
modified 2024-04-17 13:34:45
id EAID_6CA060D0_C5AC_4b50_8B64_00DCAEA7EF48
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Categorie

Attribute Datatype Description
code AN80
omschrijving AN300

Contract

Definitie Contract:

Bindende overeenkomst

Eigenschap Waarde
name Contract
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-10-29 10:34:40
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_9FBF9FB8_B28D_4733_8443_607B8498F446
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Contract
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f96af00f-2933-42d0-aacf-58ccb4a0ef52
gemma_definitie Bindende overeenkomst
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Contract

Attribute Datatype Description
autorisatiegroep AN200
beschrijving text
categorie AN80
classificatie AN80
contractRevisie int
datumCreatie Date
datumEinde Date
datumStart Date
groep AN80
internContractID AN40
internContractRevisie int
opmerkingen text
status AN80
type AN80
voorwaarde AN80
zoekwoorden AN300
None Class: "Tarief"
None Class: "Contract"
None Class: "Leverancier"

CPV-code

Definitie CPV-code:

De Common Procurement Vocabulary (CPV-codes) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken hebben een eigen code gekregen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.

Eigenschap Waarde
name CPV-code
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-27 14:11:20
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_6A4CF470_3B0E_4141_9DB6_C9E8A525CB49
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam CPV-code
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b6c26d6b-c773-4b50-ba03-a8463f23889a
gemma_definitie De Common Procurement Vocabulary (CPV-codes) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken hebben een eigen code gekregen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype CPV-code

Attribute Datatype Description
code AN80
omschrijving AN300

FormulierInhuur

Definitie FormulierInhuur:

Formulier ten behoeve van inhuur personeel

Eigenschap Waarde
name FormulierInhuur
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-18 15:32:41
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_B598FF22_CDD0_486f_B528_99421D0FA608
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype FormulierInhuur

Attribute Datatype Description
akkoordFinancieelAdviseur Boolean
akkoordHRAdviseur Boolean
datumIngangInhuur Date
functienaamInhuur AN200
None Class: "Kostenplaats"
None Class: "Aanbesteding Inhuur"
None Class: "MEDEWERKER"

FormulierVerlengingInhuur

Definitie FormulierVerlengingInhuur:

Formulier ten behoeve van verlenging inhuur personeel

Eigenschap Waarde
name FormulierVerlengingInhuur
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-18 15:34:04
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_1D87490A_9F07_424f_BE6F_5E9C11376B05
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype FormulierVerlengingInhuur

Attribute Datatype Description
datumEindeNieuw Date
indicatieRedenInhuurGewijzigd Boolean
indicatieVerhogenInkooporder Boolean
toelichting text
None Class: "MEDEWERKER"
None Class: "Inkooporder"
None Class: "Leverancier"
None Class: "MEDEWERKER"

Gunning

Definitie Gunning:

Gunning van een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding Of voor levering personeel

Eigenschap Waarde
name Gunning
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-26 15:11:46
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_3FB9B466_D147_42d7_99D1_2D14A007D16C
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Gunning
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-70e40543-6a99-433d-8a01-f4273e308410
gemma_definitie Gunning van een (enkel of meervoudige) onderhandse aanbesteding, of een nationale of Europese aanbesteding Of voor levering personeel
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Gunning

Attribute Datatype Description
bericht AN300
datumGunning DateTime
datumPublicatie DateTime
datumVoorlopigeGunning DateTime
gegundePrijs bedrag
None Class: "Inschrijving"
None Class: "Kandidaat"
None Class: "Offerte"
None Class: "MEDEWERKER"

Inkooppakket

Definitie Inkooppakket:

Standaard indeling om de werken, diensten en leveringen die de aanbestedende dienst helpt bij het structureren van haar uitgaven. Samenhangende leveringen, diensten en producten zijn hierin gegroepeerd.

Eigenschap Waarde
name Inkooppakket
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-11-12 16:59:28
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_170AF8F5_8952_407a_91C4_EAF910DE3304
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inkooppakket

Attribute Datatype Description
code AN80
naam AN200
type Enumeratie: "Opdrachtcategorie"

Inschrijving

Definitie Inschrijving:

Inschrijving op een nationale of Europese aanbesteding

Eigenschap Waarde
name Inschrijving
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-26 15:11:11
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_2902E8D6_FF16_45d6_A0A4_47E2857D2D19
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Inschrijving
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e1c425c1-a3fe-4144-907d-13da8d9fb5cc
gemma_definitie Inschrijving op een nationale of Europese aanbesteding
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inschrijving

Attribute Datatype Description
datum DateTime
prijs Bedrag
score int
None Class: "Aanbesteding"

Kandidaat

Definitie Kandidaat:

Iemand die een bepaalde baan of functie wil

Eigenschap Waarde
name Kandidaat
toelichting
synoniemen Gegadigde
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-27 10:37:40
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_75B4E818_5ECD_45c5_98F9_66F57FC6117E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Kandidaat
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-dc97ebf4-61ee-47f6-a108-af6bb4a276f7
gemma_definitie Iemand die een bepaalde baan of functie wil
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Kandidaat

Attribute Datatype Description
datumIngestuurd DateTime
None Class: "NATUURLIJK PERSOON"
None Class: "Aanbesteding Inhuur"

Kwalificatie

Definitie Kwalificatie:

Kwalifificatie voor een nationale of europese aanbesteding

Eigenschap Waarde
name Kwalificatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-26 15:10:32
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_AB2AED85_D2B0_45cf_9B1F_C6005E894494
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Kwalificatie

Attribute Datatype Description
eindeGeldigheid Date
startGeldigheid Date
None Class: "Aanbesteding"

Leverancier

Definitie Leverancier:

Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie

Eigenschap Waarde
name Leverancier
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:54:06
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_EA7FE08E_34F7_45d2_BE2E_E4E3B8333BF3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Leverancier
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-113af80a-7e3e-41f6-8f79-8d0d48c4c257
gemma_definitie Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Leverancier

Attribute Datatype Description
naam AN200
nummer AN40
None Class: "Inschrijving"
None Class: "Kwalificatie"
None Class: "Kandidaat"
None Class: "Categorie"

Offerte

Definitie Offerte:

Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.

Eigenschap Waarde
name Offerte
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-27 13:29:18
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_BF21FFA3_3EA6_410a_BC65_7BE5547646B6
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Offerte
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6d31df7d-b7f9-4f50-be9f-eaf05c697f6e
gemma_definitie Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Offerte

Attribute Datatype Description
datumOfferte Date
naam AN200
omschrijving text
prijs bedrag
None Class: "Leverancier"
None Class: "Aanbesteding"

Offerteaanvraag

Definitie Offerteaanvraag:

Aanbesteding bij inschrijving

Eigenschap Waarde
name Offerteaanvraag
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-26 15:22:25
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_1EF1AC66_9563_4cdd_AE78_0878D651907A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Offerteaanvraag
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-1b3c3c06-c7e9-40c0-8fa1-dbbc3c23152f
gemma_definitie Aanbesteding bij inschrijving
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Offerteaanvraag

Attribute Datatype Description
datumAanvraag Date
datumSluiting date
naam AN80
omschrijving text
None Class: "Aanbesteding"
None Class: "Leverancier"

SelectietabelAanbesteding

Definitie SelectietabelAanbesteding:

Gebaseerd op het procedureoverzicht inkoop. Hierin kan de tabel met drempelbedragen en bijbehorende procedures worden opgeslagen

Eigenschap Waarde
name SelectietabelAanbesteding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-18 17:33:00
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_B2BD6C5B_460E_4f2a_9B78_3E101DAD8D6B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype SelectietabelAanbesteding

Attribute Datatype Description
aanbestedingsoort Enumeratie: "Aanbestedingsoort"
drempelbedragTot Bedrag
drempelbedragVanaf Bedrag
opdrachtcategorie Enumeratie: "Opdrachtcategorie"
openbaar Boolean

StartformulierAanbesteden

Definitie StartformulierAanbesteden:

Formulier voor het starten van een aanbeseding

Eigenschap Waarde
name StartformulierAanbesteden
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-18 15:32:13
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_7694A657_22D8_4b00_AAE2_A78EF014B43A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype StartformulierAanbesteden

Attribute Datatype Description
beoogdeLooptijd int
beoogdeTotaleOpdrachtwaarde Bedrag
indicatieAanvullendeOpdrachtLeverancier boolean
indicatieBeoogdeAanbestedingOnderhands Boolean
indicatieBeoogdeProcKomtOvereen boolean
indicatieEenmaligeLos Boolean
indicatieMeerjarigeRaamovereenkomst boolean
indicatieMeerjarigRepeterend Boolean
indicatorOverkoepelendProject Boolean
omschrijving text
opdrachtcategorie Enumeratie: "Opdrachtcategorie"
opdrachtsoort Enumeratie: "Opdrachtsoort"
toelichtingAanvullendeOpdracht text
toelichtingEenmaligOfRepeterend text
None Class: "ZAAK"
None Class: "Aankondiging"
None Class: "Aanbesteding"

Uitnodiging

Definitie Uitnodiging:

Een verzoek om iets bij te wonen.

Eigenschap Waarde
name Uitnodiging
toelichting
synoniemen Invitatie
uri
bron
author abrienen
version 1.0
created 2019-11-27 14:27:00
modified 2024-04-17 13:34:46
id EAID_BB182A6F_6935_4702_ABEA_B96E32A40B02
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Uitnodiging
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-16b98915-5c5e-4933-bfc0-9db634c47acb
gemma_definitie Een verzoek om iets bij te wonen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Uitnodiging

Attribute Datatype Description
afgewezen Boolean
datum DateTime
geaccepteerd Boolean
None Class: "Leverancier"
None Class: "Aanbesteding Inhuur"

Enumeraties Model Inkoop

Aanbestedingsoort

Geen Definitie

Het enumeratie Aanbestedingsoort kent de volgende waarden:

 • Enkelvoudig onderhands:
 • Meervoudig onderhands:
 • Nationale aanbesteding:
 • Europese aanbesteding:

De enumeratie Aanbestedingsoort heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Aanbestedingsoort
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_B8B79BCE_8F87_46f7_BB15_288266799E56
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Inkooprol

Geen Definitie

Het enumeratie Inkooprol kent de volgende waarden:

 • Beheerder:
 • Eigenaar:
 • Inkoopadviseur:

De enumeratie Inkooprol heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Inkooprol
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_2C2791CB_EFCA_444f_A95E_F1EF6EE83594
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Opdrachtcategorie

Geen Definitie

Het enumeratie Opdrachtcategorie kent de volgende waarden:

 • Leveringen:
 • Diensten - regulier:
 • Diensten - sociale of specifieke diensten:
 • Werken:

De enumeratie Opdrachtcategorie heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Opdrachtcategorie
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_87322382_E60F_4d0e_93B0_6628D3CC964B
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Opdrachtsoort

Geen Definitie

Het enumeratie Opdrachtsoort kent de volgende waarden:

 • Opdracht voor levering, diensten of werken:
 • Inhuur extern personeel:
 • Subsidies:

De enumeratie Opdrachtsoort heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Opdrachtsoort
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_5D6461E2_0D66_4039_BBF4_B413322EF194
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None