Ga naar inhoud

Model Schulhulpverlening

Inleiding

Definitie Model Schulhulpverlening:

Geen definitie

Het model 'Model Schulhulpverlening' kent de volgende objecttypen:

 • Financiele Situatie: Verhouding in inkomsten en uitgaven van een persoon of bedrijf
 • Notariele Status:
 • Project: Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
 • Projectsoort: Typering van een project
 • Resultaat: De uitkomst van iets, bijvoorbeeld een berekening of een onderzoek. een gevolg.
 • Resultaatsoort: Typering van een resultaat
 • Traject: Samenstel van achtereenvolgens uit te voeren en onderling samenhangende deelhandelingen of van opeenvolgende stadia in een proces, voorgesteld als een route die via opeenvolgende bestemmingen naar de eindbestemming voert.
 • Uitstroomreden: Motivatie voor uitstroom
 • Uitstroomredensoort: Typering van een uitstroomreden

Het model 'Model Schulhulpverlening' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Schulhulpverlening
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 13:19:30
modified 2018-06-13 13:21:42
id EAPK_06C51790_1F81_4ac4_8E16_5177352EF2E1

Objecttypen Model Schulhulpverlening

Financiele Situatie

Definitie Financiele Situatie:

Verhouding in inkomsten en uitgaven van een persoon of bedrijf

Eigenschap Waarde
name Financiele Situatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 13:31:03
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_5CC59215_5A63_4ef8_9D64_C4FAC0619121
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Financiele Situatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fd84565d-63d3-44a1-84e0-cd0f580cb2ad
gemma_definitie Verhouding in inkomsten en uitgaven van een persoon of bedrijf
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Financiele Situatie

Attribute Datatype Description
datumVastgesteld date
schuld bedrag

Notariele Status

Definitie Notariele Status:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Notariele Status
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 12:09:59
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_9748A1E1_0B37_493d_B294_ED6CDE4C8DE9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Notariele Status
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d72d1617-82d1-4241-97d7-46b14fbd6480
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Notariele Status

Attribute Datatype Description

Project

Definitie Project:

Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.

Eigenschap Waarde
name Project
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 12:08:58
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_4D1988C7_D607_4b9a_9F53_0FFBBA15BFC9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Project
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-52f89e9c-1b7d-42db-af7a-4d5533dbf82f
gemma_definitie Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Project

Attribute Datatype Description
datumEinde date
datumStart date
datumToekenning date
omschrijving text
resultaat Enumeratie: "ResultaatSHV"
uitstroomreden Enumeratie: "UitstroomredenSHV"

Projectsoort

Definitie Projectsoort:

Typering van een project

Eigenschap Waarde
name Projectsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 12:15:42
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_4FCF75CC_8296_4b32_BD5E_EC3DEDF17470
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Projectsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Resultaat

Definitie Resultaat:

De uitkomst van iets, bijvoorbeeld een berekening of een onderzoek. een gevolg.

Eigenschap Waarde
name Resultaat
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 12:11:11
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_253EF837_860B_438e_9157_6E1E07CB6F68
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Resultaat
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-575ac733-b713-457e-8798-0e188c9fc8fd
gemma_definitie De uitkomst van iets, bijvoorbeeld een berekening of een onderzoek. een gevolg.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Resultaat

Attribute Datatype Description
datum date
naam AN80
omschrijving text

Resultaatsoort

Definitie Resultaatsoort:

Typering van een resultaat

Eigenschap Waarde
name Resultaatsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 12:18:28
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_92AEBE85_975F_482b_83A1_EFB9EDA4557A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Resultaatsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Traject

Definitie Traject:

Samenstel van achtereenvolgens uit te voeren en onderling samenhangende deelhandelingen of van opeenvolgende stadia in een proces, voorgesteld als een route die via opeenvolgende bestemmingen naar de eindbestemming voert.

Eigenschap Waarde
name Traject
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 12:09:16
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_839017B2_0F95_42d0_AB2B_E873636340DA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Traject
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a639deb6-a955-4f22-b6db-2c64f3abe044
gemma_definitie Samenstel van achtereenvolgens uit te voeren en onderling samenhangende deelhandelingen of van opeenvolgende stadia in een proces, voorgesteld als een route die via opeenvolgende bestemmingen naar de eindbestemming voert.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Traject

Attribute Datatype Description
datumEinde date
datumStart date
datumToekenning date
naam AN80
omschrijving text
resultaat Enumeratie: "ResultaatSHV"

Uitstroomreden

Definitie Uitstroomreden:

Motivatie voor uitstroom

Eigenschap Waarde
name Uitstroomreden
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 12:11:45
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_42D33289_422A_4d94_BE6B_44B34CC230B5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Uitstroomreden
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-310e7b8f-87b6-4493-8b66-1b222428dea4
gemma_definitie Motivatie voor uitstroom
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Uitstroomreden

Attribute Datatype Description
datum date
omschrijving text

Uitstroomredensoort

Definitie Uitstroomredensoort:

Typering van een uitstroomreden

Eigenschap Waarde
name Uitstroomredensoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 13:28:44
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_00D4F259_1598_4817_AA3E_B38B6B156D20
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Uitstroomredensoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Enumeraties Model Schulhulpverlening

ResultaatSHV

Geen Definitie

Het enumeratie ResultaatSHV kent de volgende waarden:

 • Anders:
 • Doorverwijzing:
 • Voortijdig stoppen op initiatief van client:
 • Voortijdig stoppen op initiatief van schuldhulpverlener:
 • Voortijdig stoppen vanwege verhuizing:
 • Voortijdig stoppen vanwege overlijden:
 • Succesvol beëindigd:
 • Niet succesvol:
 • Voortijdig afgebroken:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie ResultaatSHV heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name ResultaatSHV
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_ED43ABF0_0753_48ea_B50A_CBE35DC95988
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

UitstroomredenSHV

Geen Definitie

Het enumeratie UitstroomredenSHV kent de volgende waarden:

 • Leeg:
 • Onbekend:
 • Geslaagde bemiddeling:
 • Geslaagde sanering:
 • Bemiddeling mislukt:
 • Sanering mislukt:
 • Beslag (geen aflosruimte):
 • Detentie:
 • Doorverwezen:
 • Einde begeleiding:
 • Foutieve invoer:
 • Geen aflosruimte (algemeen):
 • Geen medewerking schuldeiser(s):
 • Toegelaten tot de WSNP:
 • Overlijden:
 • Klant reageert niet meer:
 • Kort begeleidingstraject:
 • Schuld niet bemiddelbaar:
 • Niet volgens gedragcode:
 • Nieuwe schulden:
 • Klant niet bemiddelbaar:
 • Op verzoek van client:
 • Verhuizing naar een ander gemeente:
 • Verslaving:
 • Voldoet niet aan criteria:
 • Volgende fase:
 • LKB:
 • Niet toegelaten tot de WSNP:
 • Aanvraag voorlopige voorziening:
 • Onvoldoende medewerking beschermingsbewindvoerder:
 • Verwezen naar GGZ Delfland:
 • Verwezen naar MEE:
 • Verwezen naar Brijder:
 • Verwezen naar Careyn:
 • Verwezen naar Kwadraad:
 • Verwezen naar Meldpunt Bezorgd:
 • Verwezen naar CJG:
 • Verwezen naar DIVA Delft:
 • Verwezen naar Humanitas:
 • Verwezen naar ISF:
 • Verwezen naar ISR:
 • Verwezen naar Stoed:
 • Verwezen naar Budget Advies Team:
 • Verwezen naar Amadi BV-Ace:
 • Verwezen naar Jongerenloket:
 • Verwezen overig:
 • Geslaagde schuldregeling GKB:
 • Verwezen naar Isofa:
 • Mislukte regeling GKB:
 • Informatie en advies:
 • Naar stabilisatie:
 • Doorstroom naar intake:
 • Klant en schuld niet bemiddelbaar:
 • Geen problematische schuldsituatie:
 • Klant en schuld bemiddelbaar:
 • Naar schuldregeling:
 • Toegelaten tot JPF:
 • Niet toegelaten tot JPF:
 • Saldo opgave compleet:
 • Tussentijds beëindigd:
 • Geschat:
 • Bemiddelingsvoorstel:
 • Saneringsvoorstel:
 • Alle schuldeisers akkoord:
 • WSNP:
 • Toegewezen:
 • Afgewezen:
 • Ingetrokken:
 • Uitbetaald:

De enumeratie UitstroomredenSHV heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name UitstroomredenSHV
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_FBF79BF2_ACCD_49ce_8B78_84F27AEBA132
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None