Ga naar inhoud

Model Wonen

Inleiding

Definitie Model Wonen:

Geen definitie

Het model 'Model Wonen' kent de volgende objecttypen:

  • Gebouw: Een complex van ruimten uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden
  • Huurwoningen: Wen woning die de bewoner huurt van de eigenaar, veelal een woningcorporatie of een particulier.
  • Koopwoningen: Een woning die eigendom is van een particulier (in het algemeen de bewoner van de woning).
  • Plan: Project waarin woningen worden gerealiseerd
  • Projectleider: De persoon die een project aanstuurt
  • Projectontwikkelaar: Een persoon of een firma die een project ontwikkelt voor financieel gewin.
  • Studentenwoningen: Een woning waar uitsluitend (meerdere) studenten (of soms ook werkende jongeren) een woongemeenschap vorme

Het model 'Model Wonen' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Wonen
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2023-10-12 14:56:19
modified 2023-10-12 14:56:32
id EAPK_9E5E0DB8_40DE_4857_9EE5_E0E43999EECE

Objecttypen Model Wonen

Gebouw

Definitie Gebouw:

Een complex van ruimten uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden

Eigenschap Waarde
name Gebouw
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-13 15:42:45
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_681DB26F_D779_4796_B467_576E5A25F581
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Gebouw
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-69e60d64-7165-488f-a392-0e75eb4e99fb
gemma_definitie Een complex van ruimten uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van een afzonderlijk huishouden
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Gebouw

Attribute Datatype Description
aantal int
aantalAdressen int
aantalKamers int
aardgasloos boolean
duurzaam boolean
energielabel Enumeratie: "Energielabel"
natuurinclusief boolean
oppervlakte Enumeratie: "Oppervlakte Woning"
regenwater boolean

Huurwoningen

Definitie Huurwoningen:

Wen woning die de bewoner huurt van de eigenaar, veelal een woningcorporatie of een particulier.

Eigenschap Waarde
name Huurwoningen
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-13 15:38:20
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_E0F7D3A0_46C8_4e70_AA10_3888B60D14C0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Huurwoningen

Attribute Datatype Description
huurprijs Bedrag

Koopwoningen

Definitie Koopwoningen:

Een woning die eigendom is van een particulier (in het algemeen de bewoner van de woning).

Eigenschap Waarde
name Koopwoningen
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-13 15:38:08
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_7FECB5B2_E6CB_4637_9FD4_6EBA2CA96BBA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Koopwoningen

Attribute Datatype Description
koopprijs Bedrag

Plan

Definitie Plan:

Project waarin woningen worden gerealiseerd

Eigenschap Waarde
name Plan
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-13 15:37:15
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_D857E285_1EA3_4ba3_9614_5FACAC8BA133
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Plan
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e5933d4f-02b6-4851-a31e-8bc5b7cbaab6
gemma_definitie Project waarin woningen worden gerealiseerd
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Plan

Attribute Datatype Description
70ProcentVerkocht boolean
aardgasloos boolean
bestemmingGoedgekeurd boolean
eersteOplevering Date
eigendomGemeente boolean
gebiedstransformatie boolean
intentie boolean
laatsteOplevering Date
naam AN80
nummer AN40
onherroepelijk boolean
percelen MultiSurface
startbouw Date
startVerkoop Date
None Class: "Gebouw"

Projectleider

Definitie Projectleider:

De persoon die een project aanstuurt

Eigenschap Waarde
name Projectleider
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-13 16:05:41
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_888BBB4F_BEBA_4b9a_BB2E_0E1F2A3606DF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Projectleider
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-fa52d5b0-b810-4f70-8e27-180b36fec342
gemma_definitie De persoon die een project aanstuurt
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Projectleider

Attribute Datatype Description
naam AN80

Projectontwikkelaar

Definitie Projectontwikkelaar:

Een persoon of een firma die een project ontwikkelt voor financieel gewin.

Eigenschap Waarde
name Projectontwikkelaar
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-13 15:37:40
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_6BBB2AE0_6F42_4676_8C6C_E727032F5F47
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Projectontwikkelaar
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-2e6cb8da-90a5-4c57-be64-5a82cfbddb12
gemma_definitie Een persoon of een firma die een project ontwikkelt voor financieel gewin.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Projectontwikkelaar

Attribute Datatype Description
adres AN200
naam AN80
None Class: "Plan"

Studentenwoningen

Definitie Studentenwoningen:

Een woning waar uitsluitend (meerdere) studenten (of soms ook werkende jongeren) een woongemeenschap vorme

Eigenschap Waarde
name Studentenwoningen
toelichting
synoniemen Studentenhuis
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-13 15:38:41
modified 2024-04-17 13:34:41
id EAID_98C74EAB_3411_4d1a_8321_FF30567B6877
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Studentenwoningen

Attribute Datatype Description
huurprijs Bedrag
zelfstandig boolean