Ga naar inhoud

Model Leerplicht en Leerlingenvervoer

Inleiding

Definitie Model Leerplicht en Leerlingenvervoer:

Geen definitie

Het model 'Model Leerplicht en Leerlingenvervoer' kent de volgende objecttypen:

 • Aanvraag Leerlingenvervoer: Een aanvraag voor een leerling die recht heeft op vervoer van en naar onderwijs.
 • AanvraagOfMelding: Komt overeen met een VJV
 • AanvraagVrijstelling: Vrijstelling van een aanvraag voor leerlingenvervoer
 • Beschikking Leerlingenvervoer:
 • Beslissing: Selectie van een voorstelbare werkelijkheid (voorkeursvariant) uit een aantal mogelijke werkelijkheden (varianten) op basis van een verzameling van criteria.
 • Doorgeleiding OM:
 • HALT-verwijzing: Jongeren van 12 tot 18 jaar die strafbare feiten plegen, zoals bijvoorbeeld: winkeldiefstal, vernieling, openbaar dronkenschap of oplichting kunnen naar Halt worden verwezen. In sommige gevallen is daarvoor toestemming nodig van het Openbaar Ministerie.
 • Klacht Leerlingenvervoer: Een uiting van ontevredenheid over het vervoer van leerlingen.
 • Leerplichtambtenaar: Ambtenaar die toezicht houdt op de uitvoering van de leerplichtwet.
 • Procesverbaal Onderwijs:
 • Verlofaanvraag: Een verzoek om toestemming te krijgen iets te doen, bijvoorbeeld vakantie of studie
 • Vervoerder: Degene die openbaar vervoer of besloten busvervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder van een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.
 • Verzuimmelding: Een melding dat een leerling niet op school verschijnt. De school moet actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders). Een school moet het verzuim melden bij de gemeente.
 • Vrijstelling:
 • Ziekmelding Leerlingenvervoer: Een melding van een zieke leerling die recht heeft op vervoer van en naar onderwijs.

Het model 'Model Leerplicht en Leerlingenvervoer' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Leerplicht en Leerlingenvervoer
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-07 17:03:22
modified 2019-10-08 14:27:01
id EAPK_6F2E0E52_6244_4227_B563_738DCF19E6C9

Objecttypen Model Leerplicht en Leerlingenvervoer

Aanvraag Leerlingenvervoer

Definitie Aanvraag Leerlingenvervoer:

Een aanvraag voor een leerling die recht heeft op vervoer van en naar onderwijs.

Eigenschap Waarde
name Aanvraag Leerlingenvervoer
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-08 14:25:36
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_07F40D10_74AC_4f56_8B71_A236A63C2122
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Aanvraag Leerlingenvervoer
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-41c1c340-9952-4bd9-8f45-fec2c0a1ddd7
gemma_definitie Een aanvraag voor een leerling die recht heeft op vervoer van en naar onderwijs.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aanvraag Leerlingenvervoer

Attribute Datatype Description

AanvraagOfMelding

Definitie AanvraagOfMelding:

Komt overeen met een VJV

Eigenschap Waarde
name AanvraagOfMelding
toelichting Via het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers een vergunningaanvraag of een melding indienen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Duidelijke stappen en vragen leiden hen door dit proces. De overheid vertaalt hiervoor indieningsvereisten naar toepa
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-08 13:41:08
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_66E2B5BA_44A0_4fde_AE33_E211EE4832C2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam AanvraagOfMelding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-13ede1f8-bf63-4da6-abbd-cdc18b7ec39a
gemma_definitie Komt overeen met een VJV
gemma_toelichting Via het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers een vergunningaanvraag of een melding indienen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Duidelijke stappen en vragen leiden hen door dit proces. De overheid vertaalt hiervoor indieningsvereisten naar toepasbare regels voor het loket.

Attributen van objecttype AanvraagOfMelding

Attribute Datatype Description
datum Date
opmerkingen AN300
reden AN300
soortVerzuimOfAanvraag Enumeratie: "Verzuimsoort"
None Class: "Leerling"
None Class: "Beslissing"
None Class: "School"

AanvraagVrijstelling

Definitie AanvraagVrijstelling:

Vrijstelling van een aanvraag voor leerlingenvervoer

Eigenschap Waarde
name AanvraagVrijstelling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-07 17:08:58
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_450F47A7_758F_400c_82EB_05535EBDD426
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype AanvraagVrijstelling

Attribute Datatype Description
buitenlandseSchoollocatie AN300
datumAanvraag Date

Beschikking Leerlingenvervoer

Definitie Beschikking Leerlingenvervoer:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Beschikking Leerlingenvervoer
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-08 14:24:29
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_81870665_768C_4fb2_8A4F_A9CB7989C884
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Beschikking Leerlingenvervoer
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3f048a6b-523c-4e8e-a581-0fcc089f1ec6
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beschikking Leerlingenvervoer

Attribute Datatype Description

Beslissing

Definitie Beslissing:

Selectie van een voorstelbare werkelijkheid (voorkeursvariant) uit een aantal mogelijke werkelijkheden (varianten) op basis van een verzameling van criteria.

Eigenschap Waarde
name Beslissing
toelichting
synoniemen Besluit
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-07 17:07:12
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_B65280CD_3429_4966_AD2D_CB3EE76EE2E8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Beslissing
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-1855a91d-d82d-4544-a51b-7110776a9de1
gemma_definitie Selectie van een voorstelbare werkelijkheid (voorkeursvariant) uit een aantal mogelijke werkelijkheden (varianten) op basis van een verzameling van criteria.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beslissing

Attribute Datatype Description
datum Date
opmerkingen text
reden AN200
None Class: "Leerling"
None Class: "Leerplichtambtenaar"
None Class: "School"

Doorgeleiding OM

Definitie Doorgeleiding OM:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Doorgeleiding OM
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-07 17:09:13
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_90E49701_2A06_4669_9199_6FCFDFCA707A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Doorgeleiding OM
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-341c4296-ac61-426e-b1d8-668052c53ea9
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Doorgeleiding OM

Attribute Datatype Description
afdoening AN300
None Class: "Ouder Of Verzorger"

HALT-verwijzing

Definitie HALT-verwijzing:

Jongeren van 12 tot 18 jaar die strafbare feiten plegen, zoals bijvoorbeeld: winkeldiefstal, vernieling, openbaar dronkenschap of oplichting kunnen naar Halt worden verwezen. In sommige gevallen is daarvoor toestemming nodig van het Openbaar Ministerie.

Eigenschap Waarde
name HALT-verwijzing
toelichting Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren van 12 tot 23 jaar aan te pakken, zonder dat jongere een strafblad krijgt. Halt legt een maatregel op aan jongeren die een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd. Dit is de zogeheten Halt-
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-07 17:25:07
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_70E3C6AF_1117_4cfc_B61F_0D168010FFB9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam HALT-verwijzing
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-1bd77fef-f3da-40cc-b94f-e325b0781719
gemma_definitie Jongeren van 12 tot 18 jaar die strafbare feiten plegen, zoals bijvoorbeeld: winkeldiefstal, vernieling, openbaar dronkenschap of oplichting kunnen naar Halt worden verwezen. In sommige gevallen is daarvoor toestemming nodig van het Openbaar Ministerie.
gemma_toelichting Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren van 12 tot 23 jaar aan te pakken, zonder dat jongere een strafblad krijgt. Halt legt een maatregel op aan jongeren die een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd. Dit is de zogeheten Halt-straf. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren van 12 tot 23 jaar aan te pakken, zonder dat jongere een strafblad krijgt. Halt legt een maatregel op aan jongeren die een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd. Dit is de zogeheten Halt-straf. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren van 12 tot 23 jaar aan te pakken, zonder dat jongere een strafblad krijgt. Halt legt een maatregel op aan jongeren die een strafbaar licht vergrijp hebben gepleegd. Dit is de zogeheten Halt-straf.

Attributen van objecttype HALT-verwijzing

Attribute Datatype Description
afdoening AN300
datumMutatie Date
datumRetour Date
memo Text

Klacht Leerlingenvervoer

Definitie Klacht Leerlingenvervoer:

Een uiting van ontevredenheid over het vervoer van leerlingen.

Eigenschap Waarde
name Klacht Leerlingenvervoer
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-17 11:16:59
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_07FE66E8_8316_406b_A590_922C2E7B4305
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Klacht Leerlingenvervoer
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-df24e948-819b-4201-8dde-3c6865c09230
gemma_definitie Een uiting van ontevredenheid over het vervoer van leerlingen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Klacht Leerlingenvervoer

Attribute Datatype Description
None Class: "Vervoerder"

Leerplichtambtenaar

Definitie Leerplichtambtenaar:

Ambtenaar die toezicht houdt op de uitvoering van de leerplichtwet.

Eigenschap Waarde
name Leerplichtambtenaar
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-28 16:47:00
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_B369B374_F560_4ea6_9A8B_DBBCB4961EFF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Leerplichtambtenaar
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-eb5a2808-d438-4299-b803-4495b819396b
gemma_definitie Ambtenaar die toezicht houdt op de uitvoering van de leerplichtwet.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Leerplichtambtenaar

Attribute Datatype Description

Procesverbaal Onderwijs

Definitie Procesverbaal Onderwijs:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Procesverbaal Onderwijs
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 14:58:20
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_697F1730_B439_4b35_8799_1B2E9AB04548
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Procesverbaal Onderwijs
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-aa2cb2d9-8482-473c-a5bf-c042cb39352a
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Procesverbaal Onderwijs

Attribute Datatype Description
datumAfgehandeld Date
datumEindeProeftijd Date
datumIngelicht Date
datumUitspraak Date
datumZitting Date
geldboete Bedrag
geldboeteVoorwaardelijk Boolean
opmerkingen An1000
proeftijd int
reden AN255
sanctiesoort Enumeratie: "Sanctiesoort"
uitspraak AN500
verzuimsoort Enumeratie: "Verzuimsoort"

Verlofaanvraag

Definitie Verlofaanvraag:

Een verzoek om toestemming te krijgen iets te doen, bijvoorbeeld vakantie of studie

Eigenschap Waarde
name Verlofaanvraag
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-07 17:08:43
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_E9DECE41_F7F5_49f1_94B5_63DE941F6094
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verlofaanvraag

Attribute Datatype Description
datumStart Date
datumTot Date
soortVerlof AN200

Vervoerder

Definitie Vervoerder:

Degene die openbaar vervoer of besloten busvervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder van een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.

Eigenschap Waarde
name Vervoerder
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-17 11:24:55
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_613E192A_D0F2_4e67_BE73_51C09197EE3D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vervoerder
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d3538832-c621-464d-adc3-3fdf7c6745af
gemma_definitie Degene die openbaar vervoer of besloten busvervoer verricht, niet in de hoedanigheid van bestuurder van een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vervoerder

Attribute Datatype Description

Verzuimmelding

Definitie Verzuimmelding:

Een melding dat een leerling niet op school verschijnt. De school moet actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders). Een school moet het verzuim melden bij de gemeente.

Eigenschap Waarde
name Verzuimmelding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 14:57:49
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_252C70B1_4E02_4033_B2B5_86F65496D7AB
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Verzuimmelding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e623ef14-c4de-498b-9504-5bb6fa4ce0de
gemma_definitie Een melding dat een leerling niet op school verschijnt. De school moet actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders). Een school moet het verzuim melden bij de gemeente.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verzuimmelding

Attribute Datatype Description
datumEinde Datum
datumStart Datum
voorstelSchool AN300

Vrijstelling

Definitie Vrijstelling:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Vrijstelling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 14:58:11
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_B8584CD2_A54A_4a59_82B6_A597A0864CFA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vrijstelling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e09e0c4d-1c6f-474b-8abc-7fd36f6fd699
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vrijstelling

Attribute Datatype Description
aanvraagToegekend boolean
buitenlandseSchoollocatie AN500
datumEinde Datum
datumStart Datum
verzuimsoort Enumeratie: "Verzuimsoort"

Ziekmelding Leerlingenvervoer

Definitie Ziekmelding Leerlingenvervoer:

Een melding van een zieke leerling die recht heeft op vervoer van en naar onderwijs.

Eigenschap Waarde
name Ziekmelding Leerlingenvervoer
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-17 11:17:22
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_7689A6B7_2A9E_42db_A028_E4601305DBFF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Ziekmelding Leerlingenvervoer
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7c4345ce-0561-47eb-ad3d-4b21f15687e3
gemma_definitie Een melding van een zieke leerling die recht heeft op vervoer van en naar onderwijs.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Ziekmelding Leerlingenvervoer

Attribute Datatype Description
None Class: "Leerling"

Enumeraties Model Leerplicht en Leerlingenvervoer

Sanctiesoort

Geen Definitie

Het enumeratie Sanctiesoort kent de volgende waarden:

De enumeratie Sanctiesoort heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Sanctiesoort
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_BA10C3E6_8F44_4f8d_B532_DED61E368F5E
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Verzuimsoort

Geen Definitie

Het enumeratie Verzuimsoort kent de volgende waarden:

 • absoluut:
 • relatief:

De enumeratie Verzuimsoort heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Verzuimsoort
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_0060D931_6BBA_480d_ADCA_0A74908C39A4
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Vrijstellingsoort

Geen Definitie

Het enumeratie Vrijstellingsoort kent de volgende waarden:

De enumeratie Vrijstellingsoort heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Vrijstellingsoort
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_BAB0BE8C_4084_4618_BAC0_50B383B94D79
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None