Ga naar inhoud

Model Vastgoed

Inleiding

Definitie Model Vastgoed:

Geen definitie

Het model 'Model Vastgoed' kent de volgende objecttypen:

 • Aanbesteding Vastgoed: Een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht of concessie wil laten uitvoeren en bedrijven uitnodigt om een offerte in te dienen. Dit in het kader van werkzaamheden rondom vastgoed.
 • Adresaanduiding: De adresaanduiding van het WOZ-OBJECT
 • Bouwdeel: Zelfstandig en aanwijsbaar deel van een element, onderscheiden naar samenstelling of constructiewijze, bestaande uit één of meer componenten waaraan technische eigenschappen en een onderhoudshistorie kunnen worden gerelateerd (bron: Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek, code: 3.3)
 • Bouwdeelelement: Onderdeeel van een bouwdeel
 • CultuurOnbebouwd: Een aanduiding voor de soort cultuur van het onbebouwde gedeelte van de onroerende zaak.
 • Eigenaar: Eigenaar is een persoon die de eigenaar is van een gebouw of stuk grond en ook alle rechten daarvan bezit.
 • Gebruiksdoel: Een aanduiding va alle waarden waarmee het gebruiksdoel van een object kan worden verbijzonderd.
 • Huurder: Een partij die een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik verstrekt heeft gekregen en zich heeft verbonden tot een tegenprestatie.
 • Inspectie: het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.
 • KpBetrokkenBij:
 • KpOnstaanUit:
 • LOCATIEAANDUIDING WOZ OBJECT: Nadere aanduiding van het WOZ-object
 • Locatieonroerendezaak: Locatie van een geregistreerd goed
 • MJOP: Meerjaren Onderhoudsplanning
 • MJOPItem: Onderdeel van een MJOP
 • NADAanvullingBRP:
 • Objectrelatie: Relatie tot een object
 • Offerte: Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.
 • Pachter: Een persoon die een pachtovereenkomst heeft met de eigenaar van een perceel voor het gebruik als landbouwgrond.
 • Prijzenboekitem: Onderdeel van een prijzenboek
 • Vastgoed Contract:
 • Vastgoedcontractregel: ONderdeel van een vastgoedcontract
 • Vastgoedobject: Perceel of vastgoed waar de gemeente een zakelijk recht heeft, en optioneel verhuurd, verpacht of anderzinds aan een derde partij.
 • Verhuurbaar Eenheid: Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie'
 • Werkbon: Document waarin een heoveelheid werk is beschreven
 • WOZBelang:
 • Zakelijk Recht: Geeft een recht op een goed, zoals een onroerende zaak of een roerende zaak.

Het model 'Model Vastgoed' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Vastgoed
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:48:39
modified 2018-06-07 09:44:38
id EAPK_AAB5C359_578D_4791_B9B1_0B68629BE333

Objecttypen Model Vastgoed

Aanbesteding Vastgoed

Definitie Aanbesteding Vastgoed:

Een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht of concessie wil laten uitvoeren en bedrijven uitnodigt om een offerte in te dienen. Dit in het kader van werkzaamheden rondom vastgoed.

Eigenschap Waarde
name Aanbesteding Vastgoed
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:54:27
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_17FCEF39_AB9D_4516_9C60_1DDA61D87356
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Aanbesteding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3907c387-dc68-4c15-a98c-edd640042495
gemma_definitie Een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht of concessie wil laten uitvoeren en bedrijven uitnodigt om een offerte in te dienen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aanbesteding Vastgoed

Attribute Datatype Description

Adresaanduiding

Definitie Adresaanduiding:

De adresaanduiding van het WOZ-OBJECT

Eigenschap Waarde
name Adresaanduiding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-20 17:10:49
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_909E635B_E33D_4ded_8471_900CD175B7D1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Adresaanduiding

Attribute Datatype Description
adresaanduiding int

Bouwdeel

Definitie Bouwdeel:

Zelfstandig en aanwijsbaar deel van een element, onderscheiden naar samenstelling of constructiewijze, bestaande uit één of meer componenten waaraan technische eigenschappen en een onderhoudshistorie kunnen worden gerelateerd (bron: Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek, code: 3.3)

Eigenschap Waarde
name Bouwdeel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:51:14
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_9A739672_6084_4c05_A13E_59DB13551E58
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bouwdeel

Attribute Datatype Description
code AN40
omschrijving AN80

Bouwdeelelement

Definitie Bouwdeelelement:

Onderdeeel van een bouwdeel

Eigenschap Waarde
name Bouwdeelelement
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:51:51
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_BE147761_326E_4859_9366_5157CE865EC1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bouwdeelelement

Attribute Datatype Description
code AN40
omschrijving AN80

CultuurOnbebouwd

Definitie CultuurOnbebouwd:

Een aanduiding voor de soort cultuur van het onbebouwde gedeelte van de onroerende zaak.

Eigenschap Waarde
name CultuurOnbebouwd
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-04-22 16:08:42
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_01C1622D_23E7_4a63_9B63_F45CA63E76CA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam CultuurOnbebouwd
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-178c47cb-24e6-4e2d-a4a7-7da62997b0e6
gemma_definitie Een aanduiding voor de soort cultuur van het onbebouwde gedeelte van de onroerende zaak.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype CultuurOnbebouwd

Attribute Datatype Description
cultuurcodeOnbebouwd
None Class: "KADASTRALE ONROERENDE ZAAK"

Eigenaar

Definitie Eigenaar:

Eigenaar is een persoon die de eigenaar is van een gebouw of stuk grond en ook alle rechten daarvan bezit.

Eigenschap Waarde
name Eigenaar
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:56:25
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_5E06339C_13EE_44ca_BC40_0FC4B9DC8349
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Eigenaar
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-06ee795e-36b8-4e13-991d-02a5d91ef015
gemma_definitie Eigenaar is een persoon die de eigenaar is van een gebouw of stuk grond en ook alle rechten daarvan bezit.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Eigenaar

Attribute Datatype Description

Gebruiksdoel

Definitie Gebruiksdoel:

Een aanduiding va alle waarden waarmee het gebruiksdoel van een object kan worden verbijzonderd.

Eigenschap Waarde
name Gebruiksdoel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-03-30 14:26:44
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_A5975EF7_558A_44fa_A656_AB43580D8C35
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Gebruiksdoel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-507292ba-1a0c-4ebf-b696-fc2c5ce1910e
gemma_definitie Een aanduiding va alle waarden waarmee het gebruiksdoel van een object kan worden verbijzonderd.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Gebruiksdoel

Attribute Datatype Description
gebruiksdoelGebouwdObject Enumeratie: "gebruiksdoel"

Huurder

Definitie Huurder:

Een partij die een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik verstrekt heeft gekregen en zich heeft verbonden tot een tegenprestatie.

Eigenschap Waarde
name Huurder
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:56:12
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_B75EE7EF_DC1F_47da_A95C_B9662075684D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Huurder
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b64affbe-e43f-4f32-acce-8900b6f409e8
gemma_definitie Een partij die een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik verstrekt heeft gekregen en zich heeft verbonden tot een tegenprestatie.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Huurder

Attribute Datatype Description

Inspectie

Definitie Inspectie:

het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.

Eigenschap Waarde
name Inspectie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-29 17:01:01
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_A31C3B5D_EAC5_482d_8816_8B858EC4BE01
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inspectie

Attribute Datatype Description
bevindingen text
datum Date
None Class: "MJOP"
None Class: "Vastgoedobject"

KpBetrokkenBij

Definitie KpBetrokkenBij:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name KpBetrokkenBij
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mkampen
version 1.0
created 2021-01-19 14:59:55
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_D46DA88A_F3EB_4c72_85DA_C0C4239289E2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype KpBetrokkenBij

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheid Date
datumEindeGeldigheid Date

KpOnstaanUit

Definitie KpOnstaanUit:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name KpOnstaanUit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mkampen
version 1.0
created 2021-01-19 14:58:41
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_DCF0623A_694F_4b82_B615_F499F169C19A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype KpOnstaanUit

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheid Date
datumEindeGeldigheid Date

LOCATIEAANDUIDING WOZ OBJECT

Definitie LOCATIEAANDUIDING WOZ OBJECT:

Nadere aanduiding van het WOZ-object

Eigenschap Waarde
name LOCATIEAANDUIDING WOZ OBJECT
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2021-02-15 16:28:05
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_0B3F8A89_F21E_4bea_9620_8D6713AB632C
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam LOCATIEAANDUIDING WOZ OBJECT
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-9155e64f-138f-4269-bd68-46f217cb33c3
gemma_definitie Nadere aanduiding van het WOZ-object
gemma_toelichting

Attributen van objecttype LOCATIEAANDUIDING WOZ OBJECT

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheid Date
datumEindeGeldigheid Date
locatieOmschrijving AN100
primair Enumeratie: "Boolean"
None Class: "WOZ-OBJECT"

Locatieonroerendezaak

Definitie Locatieonroerendezaak:

Locatie van een geregistreerd goed

Eigenschap Waarde
name Locatieonroerendezaak
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-04-08 17:00:47
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_049E7FD0_D515_4057_9C87_A09980C5DE6A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Locatieonroerendezaak

Attribute Datatype Description
adrestype Enumeratie: "TypeAdresseerbaarObject"
cultuurcodeBebouwd
datumBeginGeldigheid Date
datumEindeGeldigheid Date
geometrie Vlak
locatieOmschrijving AN800
None Class: "KADASTRALE ONROERENDE ZAAK"

MJOP

Definitie MJOP:

Meerjaren Onderhoudsplanning

Eigenschap Waarde
name MJOP
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:53:05
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_A110896B_0CAD_46cf_9226_840DEE3328F0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam MJOP
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e1be07bf-e9fb-488e-9b03-785b44167e43
gemma_definitie Meerjaren Onderhoudsplanning
gemma_toelichting

Attributen van objecttype MJOP

Attribute Datatype Description
datum Date
omschrijving text
None Class: "Vastgoedobject"

MJOPItem

Definitie MJOPItem:

Onderdeel van een MJOP

Eigenschap Waarde
name MJOPItem
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-11 14:41:07
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_54697170_4C4D_40f6_9E08_35DF1970B8C6
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype MJOPItem

Attribute Datatype Description
code AN40
datumEinde Date
datumOpzeggingAanbieder Date
datumOpzeggingOntvanger Date
datumStart Date
kosten Bedrag
omschrijving AN80
opzegtermijnAanbieder int
opzegtermijnOntvanger int

NADAanvullingBRP

Definitie NADAanvullingBRP:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name NADAanvullingBRP
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2021-12-15 15:57:45
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_46386087_923F_402e_BB6B_6DE39D73349A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype NADAanvullingBRP

Attribute Datatype Description
opmerkingen an100

Objectrelatie

Definitie Objectrelatie:

Relatie tot een object

Eigenschap Waarde
name Objectrelatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-21 15:56:10
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_3EA09322_144A_407d_86C4_FCC8C041C826
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Objectrelatie

Attribute Datatype Description
rol Enumeratie: "Objectrelatierol"

Offerte

Definitie Offerte:

Aanbod, aanbieding of voorstel van goederen of diensten waarin opgave is gedaan van de prijs.

Eigenschap Waarde
name Offerte
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:55:05
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_EF55544A_F59B_4411_A3D2_9C1A2BA2663C
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Offerte

Attribute Datatype Description

Pachter

Definitie Pachter:

Een persoon die een pachtovereenkomst heeft met de eigenaar van een perceel voor het gebruik als landbouwgrond.

Eigenschap Waarde
name Pachter
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-29 16:26:19
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_EDC8B01F_4802_4562_BC41_C2CAD76880B6
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Pachter
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-eb838412-7041-4a22-a50d-fdd255391bc1
gemma_definitie Een persoon die een pachtovereenkomst heeft met de eigenaar van een perceel voor het gebruik als landbouwgrond.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Pachter

Attribute Datatype Description

Prijzenboekitem

Definitie Prijzenboekitem:

Onderdeel van een prijzenboek

Eigenschap Waarde
name Prijzenboekitem
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:55:46
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_697512E4_0C8E_4be8_8E95_9E2E4BD50F85
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Prijzenboekitem

Attribute Datatype Description
datumEindeGeldigheid Date
datumStart Date
prijs Bedrag
verrichting AN80

Vastgoed Contract

Definitie Vastgoed Contract:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Vastgoed Contract
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-01-23 21:45:20
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_1C84E4B6_1BB5_4a0d_A945_FFFDFDFB544B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vastgoed Contract
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-44e5cb64-556a-4b36-9b4e-a2c8e61345ed
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vastgoed Contract

Attribute Datatype Description
beschrijving AN200
datumEinde Date
datumStart Date
identificatie AN80
maandbedrag Bedrag
opzegtermijn AN80
status AN80
type AN80

Vastgoedcontractregel

Definitie Vastgoedcontractregel:

ONderdeel van een vastgoedcontract

Eigenschap Waarde
name Vastgoedcontractregel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-01-15 20:55:01
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_1C25D70B_AE22_4654_9190_2F55272D9BE6
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vastgoedcontractregel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-cd39bcc5-b77a-41f8-8815-e8076696f48d
gemma_definitie ONderdeel van een vastgoedcontract
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vastgoedcontractregel

Attribute Datatype Description
bedrag int
datumEinde Date
datumStart Date
frequentie AN80
identificatie AN80
omschrijving AN200
status AN80
type AN80

Vastgoedobject

Definitie Vastgoedobject:

Perceel of vastgoed waar de gemeente een zakelijk recht heeft, en optioneel verhuurd, verpacht of anderzinds aan een derde partij.

Eigenschap Waarde
name Vastgoedobject
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:49:24
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_28A6F2AC_5AB1_4f25_8876_931152CA28E0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vastgoedobject
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ac9bd49c-9861-44f3-adff-ffa256a08111
gemma_definitie Perceel of vastgoed waar de gemeente een zakelijk recht heeft, en optioneel verhuurd, verpacht of anderzinds aan een derde partij.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vastgoedobject

Attribute Datatype Description
aantalEtages int
aantalParkeerplaatsen int
aantalRioleringen int
adresaanduiding
afgekochteErfpacht
afgesprokenConditiescore Enumeratie: "NEN2767 Conditiescore"
afkoopwaarde Bedrag
asbestrapportageAanwezig Enumeratie: "Boolean"
bedragAankoop Bedrag
bestemmingsplan AN200
boekwaarde Bedrag
bouwjaar int
bouwwerk AN80
bovenliggendNiveau AN80
bovenliggendNiveaucode AN20
brutoVloeroppervlakte int
CO2Uitstoot int
conditiescore Enumeratie: "NEN2767 Conditiescore"
datumAfstoten Date
datumBerekeningOppervlak Date
datumEigendom Date
datumVerkoop Date
deelportefeuille AN80
energiekosten Bedrag
energielabel Enumeratie: "Energielabel Gebouwen"
energieverbruik int
fiscaleWaarde Bedrag
foto Blob
gearchiveerd Enumeratie: "Boolean"
herbouwwaarde Bedrag
hoofdstuk AN80
identificatie AN80
jaarLaatsteRenovatie n4
kostenplaats AN80
locatie punt
marktwaarde Bedrag
monument Enumeratie: "Monumenttypering"
naam AN80
objectstatus AN40
objectstatuscode AN40
objecttype AN80
objecttypecode AN40
omschrijving AN80
onderhoudscategorie AN80
oppervlakteKantoor int
portefeuille AN80
portefeuillecode AN40
provincie
toelichting text
verhuurbaarVloeroppervlak int
verkoopbaarheid AN80
verkoopbedrag Bedrag
verzekerdeWaarde Bedrag
waardeGrond Bedrag
waardeOpstal Bedrag
wijk
WOZWaarde Bedrag
None Class: "KADASTRALE ONROERENDE ZAAK"
None Class: "KADASTRAAL PERCEEL"

Verhuurbaar Eenheid

Definitie Verhuurbaar Eenheid:

Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie'

Eigenschap Waarde
name Verhuurbaar Eenheid
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-03-20 15:47:52
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_98A7AE65_A061_449a_94CD_6218069CA86A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Verhuurbaar Eenheid
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-31dcb0af-e9f1-44e1-8d5a-278f887fa9e7
gemma_definitie Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie'
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verhuurbaar Eenheid

Attribute Datatype Description
adres AN350
afmeting int
bezetting int
datumEinde Date
datumStart Date
datumWerkelijkBegin Date
datumWerkelijkEinde Date
huurprijs int
identificatie AN80
naam AN80
nettoOmtrek int
nettoOppervlak int
opmerkingen text
type An80

Werkbon

Definitie Werkbon:

Document waarin een heoveelheid werk is beschreven

Eigenschap Waarde
name Werkbon
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:54:47
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_C5AA8835_219D_4bfa_85EF_8BA45F732BCD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Werkbon
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a13ea500-9135-4985-a718-c56240860c46
gemma_definitie Document waarin een heoveelheid werk is beschreven
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Werkbon

Attribute Datatype Description

WOZBelang

Definitie WOZBelang:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name WOZBelang
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2021-02-11 12:34:19
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_E71DC5EC_EEEB_4d27_A3C1_B46FD34AD41B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WOZBelang

Attribute Datatype Description
datumBeginGeldigheid DATUM
datumEindeGeldigheid DATUM
eigenaarGebruiker Enumeratie: "aanduidingEigenaarGebruiker"

Zakelijk Recht

Definitie Zakelijk Recht:

Geeft een recht op een goed, zoals een onroerende zaak of een roerende zaak.

Eigenschap Waarde
name Zakelijk Recht
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-29 13:56:38
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_8D52E9F1_9CC9_42c6_A347_E68E29718E55
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Zakelijk Recht
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a6741440-a70f-4d05-b164-6a21b867b4d3
gemma_definitie Geeft een recht op een goed, zoals een onroerende zaak of een roerende zaak.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Zakelijk Recht

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date
kosten Bedrag
soort Enumeratie: "Zakelijkrecht"
None Class: "Kostenplaats"
None Class: "Vastgoedobject"

Enumeraties Model Vastgoed

Energielabel Gebouwen

Geen Definitie

Het enumeratie Energielabel Gebouwen kent de volgende waarden:

 • A++:
 • A+:
 • A:
 • B:
 • C:
 • D:
 • E:
 • F:
 • G:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie Energielabel Gebouwen heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Energielabel Gebouwen
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_808592B6_401F_48c7_BD2A_2A3D77E846A4
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Monumenttypering

Geen Definitie

Het enumeratie Monumenttypering kent de volgende waarden:

 • Onbekend:
 • Nee:
 • Ja:
 • Beschermd Stadsgezicht:
 • Rijksmonument:
 • Deels rijksmonument:
 • Gemeentelijk monument:
 • Geen monument:
 • Leeg:

De enumeratie Monumenttypering heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Monumenttypering
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_764193B9_F588_46a2_A230_4B9D29B8CF44
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

NEN2767 Conditiescore

Geen Definitie

Het enumeratie NEN2767 Conditiescore kent de volgende waarden:

 • 1:
 • 2:
 • 3:
 • 4:
 • 5:
 • 6:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie NEN2767 Conditiescore heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name NEN2767 Conditiescore
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_81CA4474_4D1E_485d_94F9_1243FA00B1FE
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Objectrelatierol

Geen Definitie

Het enumeratie Objectrelatierol kent de volgende waarden:

 • accountmanager:
 • accountmanager verkoop (jurist):
 • beheerder:
 • taxateur:
 • technisch beheerder:
 • service provider:

De enumeratie Objectrelatierol heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Objectrelatierol
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_0D0C34BC_D054_45b0_BDB6_3F32F65E51CB
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

TypeAdresseerbaarObject

Geen Definitie

Het enumeratie TypeAdresseerbaarObject kent de volgende waarden:

 • KADbinnenlandsadres:
 • Verblijfsobject:
 • Ligplaats:
 • Standplaats:
 • Leeg:
 • Onbekend:

De enumeratie TypeAdresseerbaarObject heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name TypeAdresseerbaarObject
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_3DD4320F_CA3A_40c9_BB16_40064717EC8B
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Zakelijkrecht

Geen Definitie

Het enumeratie Zakelijkrecht kent de volgende waarden:

 • eigendom:
 • huur:
 • pacht:
 • recht van opstal:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie Zakelijkrecht heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Zakelijkrecht
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_0B6706E7_4CF8_42d8_90EA_BDD1F5588D3F
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None