Ga naar inhoud

Model Griffie

Inleiding

Definitie Model Griffie:

Geen definitie

Het model 'Model Griffie' kent de volgende objecttypen:

 • Aanwezige Deelnemer: iemand die meedoet aan eencollege- of raadsvergadering
 • Agendapunt: Een onderwerp dat in de vergadering wordt behandeld.
 • Categorie: Categorie waarop leveranciers zich voor de levering van personeel voor kunnen kwalificeren
 • Collegelid: Iemand die behoort het college van burgemeester en wethouders
 • Dossier: Samenhangende set gegevens en informatie voor een specifiek doel
 • Indiener: Persoon die meldiing of aanvraag doet
 • Programma: Een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur, die is opgezet om de implementatie van een verzameling met elkaar samenhangende projecten en activiteiten te co√∂rdineren, te sturen en te controleren teneinde te zorgen voor de realisatie van de eindresultaten en benefits die zijn gerelateerd aan de strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Raadscommissie: Een raadscommissie binnen de Nederlandse gemeenteraad is een groep raadsleden die zich buigt over specifieke thema's of beleidsonderwerpen om de besluitvorming in de volledige raad voor te bereiden en te ondersteunen.
 • Raadslid: Iemand die behoort de gemeenteraad
 • Raadsstuk: Stuk dat door de gemeenteraad wordt behandeld
 • Stemming: Stem (openbaring van iemands mening (voor of tegen)), uitbrengen bij verkiezingen of bij een vergadering
 • Taakveld: Een samenhangend geheel van activiteiten en taken en hangt onder een programma.
 • Vergadering: Een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.

Het model 'Model Griffie' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Griffie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-13 16:48:32
modified 2019-05-13 16:48:32
id EAPK_9EBFD9E7_BB04_45c9_97BB_426207B40292

Objecttypen Model Griffie

Aanwezige Deelnemer

Definitie Aanwezige Deelnemer:

iemand die meedoet aan eencollege- of raadsvergadering

Eigenschap Waarde
name Aanwezige Deelnemer
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 15:22:56
modified 2024-04-17 13:34:23
id EAID_F1E55DC7_0F33_40ea_8713_2E1AC3D7EE8D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Aanwezige Deelnemer
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ccf78bc5-8d4a-440f-a642-abcf60149628
gemma_definitie iemand die meedoet aan eencollege- of raadsvergadering
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Aanwezige Deelnemer

Attribute Datatype Description
aanvangAanwezigheid DateTime
eindeAanwezigheid DateTime
naam AN250
rol Enumeratie: "Deelnemersrol"
vertegenwoordigtOrganisatie AN250
None Class: "NATUURLIJK PERSOON"

Agendapunt

Definitie Agendapunt:

Een onderwerp dat in de vergadering wordt behandeld.

Eigenschap Waarde
name Agendapunt
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:55:17
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_73FB5212_40ED_40dc_B837_36588840445A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Agendapunt
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-34b2e5f9-63ab-42e8-bfa9-85e12ff6e417
gemma_definitie Een onderwerp dat in de vergadering wordt behandeld.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Agendapunt

Attribute Datatype Description
nummer int
omschrijving Text
titel AN250
None Class: "Raadsstuk"

Categorie

Definitie Categorie:

Categorie waarop leveranciers zich voor de levering van personeel voor kunnen kwalificeren

Eigenschap Waarde
name Categorie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:44:01
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_B9B82B25_5D7F_4d2b_84F9_4DF74525EEAD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Categorie

Attribute Datatype Description
naam AN250

Collegelid

Definitie Collegelid:

Iemand die behoort het college van burgemeester en wethouders

Eigenschap Waarde
name Collegelid
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:26:04
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_7B9EDDFD_57F7_4ff2_938F_FDFA3B503DA8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Collegelid
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d0eb8d8b-25c9-4eef-9dc6-4a773d8899a7
gemma_definitie Iemand die behoort het college van burgemeester en wethouders
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Collegelid

Attribute Datatype Description
achternaam AN250
datumAanstelling Date
datumUittreding Date
fractie AN250
portefeuille AN200
titel AN80
voornaam AN250

Dossier

Definitie Dossier:

Samenhangende set gegevens en informatie voor een specifiek doel

Eigenschap Waarde
name Dossier
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:44:26
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_475E24C9_CC9A_49cc_AB80_8CA0221441E5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Dossier
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-1364056c-dc25-4855-a75f-eb523f012b02
gemma_definitie Samenhangende set gegevens en informatie voor een specifiek doel
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Dossier

Attribute Datatype Description
naam AN250

Indiener

Definitie Indiener:

Persoon die meldiing of aanvraag doet

Eigenschap Waarde
name Indiener
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:10:22
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_98CB3C6F_588B_479f_9A2B_F5D5362DD17C
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Indiener
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-6e591734-ef9a-4858-bca1-f924c1aef7b0
gemma_definitie Persoon die meldiing of aanvraag doet
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Indiener

Attribute Datatype Description
naam AN250
omschrijving Text
None Class: "Collegelid"

Programma

Definitie Programma:

Een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur, die is opgezet om de implementatie van een verzameling met elkaar samenhangende projecten en activiteiten te coördineren, te sturen en te controleren teneinde te zorgen voor de realisatie van de eindresultaten en benefits die zijn gerelateerd aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Eigenschap Waarde
name Programma
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:44:13
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_CA56A59A_F855_4c19_89BE_578B12481EA0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Programma

Attribute Datatype Description
naam AN250

Raadscommissie

Definitie Raadscommissie:

Een raadscommissie binnen de Nederlandse gemeenteraad is een groep raadsleden die zich buigt over specifieke thema's of beleidsonderwerpen om de besluitvorming in de volledige raad voor te bereiden en te ondersteunen.

Eigenschap Waarde
name Raadscommissie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:10:04
modified 2024-04-17 13:43:38
id EAID_CB27D699_F82B_45ad_823A_B2B51BCAECBA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Commissie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-62126697-6498-4c0a-a84e-2275138c2eaa
gemma_definitie Een groep mensen die is samengesteld om een specifieke taak, opdracht of onderzoek uit te voeren
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Raadscommissie

Attribute Datatype Description
naam AN250
None Class: "Vergadering"

Raadslid

Definitie Raadslid:

Iemand die behoort de gemeenteraad

Eigenschap Waarde
name Raadslid
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:09:46
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_5772BEBB_97FA_42a9_B70D_DB55EAD6D1EE
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Raadslid
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-db373678-134a-4333-9d49-e86faf5ce531
gemma_definitie Iemand die behoort de gemeenteraad
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Raadslid

Attribute Datatype Description
achternaam AN250
datumAanstelling Date
datumUittreding Date
fractie AN250
titel AN80
voornaam AN250
None Class: "Raadscommissie"

Raadsstuk

Definitie Raadsstuk:

Stuk dat door de gemeenteraad wordt behandeld

Eigenschap Waarde
name Raadsstuk
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:06:43
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_440219A4_C64B_4eac_ADE5_E79ED6AA9BFE
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Raadsstuk
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-378dab8d-1135-40b8-9ed5-3591a89c75c2
gemma_definitie Stuk dat door de gemeenteraad wordt behandeld
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Raadsstuk

Attribute Datatype Description
besloten Boolean
datumExpiratie DateTime
datumPublicatie DateTime
datumRegistratie DateTime
typeRaadsstuk AN80
None Class: "Programma"
None Class: "Vergadering"
None Class: "Taakveld"
None Class: "Indiener"
None Class: "Dossier"
None Class: "Categorie"

Stemming

Definitie Stemming:

Stem (openbaring van iemands mening (voor of tegen)), uitbrengen bij verkiezingen of bij een vergadering

Eigenschap Waarde
name Stemming
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 15:41:33
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_331C4A0B_1505_4945_A0B0_DCD8703AB50F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Stemming
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-857327b0-3ab3-4578-869d-7b390aa1e3d3
gemma_definitie Stem (openbaring van iemands mening (voor of tegen)), uitbrengen bij verkiezingen of bij een vergadering
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Stemming

Attribute Datatype Description
resultaat Enumeratie: "Stemmingsresultaattype"
stemmingstype Enumeratie: "Stemmingstype"
None Class: "Agendapunt"
None Class: "Raadsstuk"

Taakveld

Definitie Taakveld:

Een samenhangend geheel van activiteiten en taken en hangt onder een programma.

Eigenschap Waarde
name Taakveld
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:44:21
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_01E83CEC_D69D_47eb_9BAB_252AABADDD18
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Taakveld

Attribute Datatype Description
naam AN250

Vergadering

Definitie Vergadering:

Een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.

Eigenschap Waarde
name Vergadering
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-16 11:09:27
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_257F4ABF_7CCD_453f_B2E8_5A6434383A9B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vergadering
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ea768404-3043-48bc-b0dc-143abc8806d6
gemma_definitie Een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vergadering

Attribute Datatype Description
eindtijd DateTime
locatie AN250
starttijd DateTime
titel AN250
None Class: "Raadsstuk"
None Class: "Agendapunt"

Enumeraties Model Griffie

Deelnemersrol

Geen Definitie

Het enumeratie Deelnemersrol kent de volgende waarden:

 • Voorzitter:
 • Vice-voorzitter:
 • Raadslid:
 • Inspreker:
 • Overig:
 • Portefeuillehouder:
 • Statenlid:

De enumeratie Deelnemersrol heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Deelnemersrol
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_E2EDC770_08EB_4298_A2BA_F7943ACD695F
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Stemmingsresultaattype

Geen Definitie

Het enumeratie Stemmingsresultaattype kent de volgende waarden:

 • Voor:
 • Tegen:
 • Gelijk:

De enumeratie Stemmingsresultaattype heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Stemmingsresultaattype
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_0A3A2E20_2A67_4e16_B11E_36C09F94331D
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Stemmingstype

Geen Definitie

Het enumeratie Stemmingstype kent de volgende waarden:

 • Hoofdelijk:
 • Regulier:
 • Schriftelijk:

De enumeratie Stemmingstype heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Stemmingstype
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_368EB061_7CF3_4115_BB21_3C618782F205
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None