Ga naar inhoud

Participatie

Inkomen en Werk

Het gegevensmodel voor Participatie (werk en inkomen) is net als de andere modellen binnen het sociaal domein opgebouwd rond het objecttype ‘Client’. Deze kan 1 of meer inkomensvoorzieningen hebben, zoals een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of IOAZ. Daarnaast kan de cliënt meerdere werktrajecten (hebben) doorlopen. Werktrajecten kennen verschillende activiteiten die staan opgenomen in ‘Activiteiten Begeleiden naar Werk’. Hierin zijn verschillende typen werkvoorzieningen gedefinieerd, zoals tijdelijke loonkostensubsidie of participatieplaats. Er zijn verschillende soorten trajecten naar werk. Deze staan uitgewerkt in ‘Traject’. Eventueel zijn er van een cliënt fraudegegevens bekend. Fraudegegevens zijn ingedeeld naar soorten fraude.

Gegevensmodel Participatie

Dak- en Thuislozen

Als cliënten dak- of thuisloos zijn (geweest) wordt dit bijgehouden in ‘Informatie Dakloosheid’. Dit objecttype kent een begin- en een einddatum, waardoor een ‘Client’ meerdere voorkomens van dit objecttype kan hebben.