Ga naar inhoud

Model Museum

Inleiding

Definitie Model Museum:

Geen definitie

Het model 'Model Museum' kent de volgende objecttypen:

 • Activiteit: Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.
 • Activiteitsoort: Typering van een activiteit
 • Balieverkoop: Verkoop aan de balie
 • Balieverkoop Entreekaart: Verkoop van een entreekaart aan de balie
 • Belanghebbende: Een persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
 • Bruikleen: Lening voor tijdelijk gebruik
 • Collectie: Een verzameling van verworven voorwerpen die is samengesteld op grond van vastgestelde criteria.
 • Doelgroep: Een groep mensen of klanten die een bedrijf of organisatie wil benaderen om een product, dienst of informatie onder de aandacht te brengen
 • Entreekaart: Bewijs van toegang tot een gebouw of voorstelling
 • Incident: Niet-gepland(e) gebeurtenis die of voorval dat tot schade of verlies leidt
 • Lener: Iemand die iets te leen krijgt, met name iemand die boeken, digitale bestanden of apparatuur leent bij een museum, bibliotheek, mediatheek of een andere uitleeninstantie
 • Mailing: Per post verstuurde inhoud
 • Museumobject: Beschrijving van een fenomeen in de werkelijkheid met een zekere cultuurhistorische waarde die deel uitmaakt van de culthuurhistorisch object index. Een museum object kan gedifiniëerd worden als een object met betrekking tot gebouwd, archeologisch, roerend of cultuurlandschappelijk erfgoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gebouwd of archeologisch rijksmonument, een schilderij of een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Museumrelatie: Betrekking waarin het museum en personen tot elkaar staan
 • Omzetgroep: Artikelen worden gebruikt om omzet te registreren in de shop, de horeca of elders. De omzet wordt vervolgens getotaliseerd op rapportages. Om de artikelen te groeperen moet ieder artikel tot een omzetgroep behoren.
 • Prijs: De te betalen hoeveelheid geld
 • Product: Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit.
 • Productgroep: Groepering van producten
 • Productie-eenheid: Een (deel van een) productiemiddel, dat zelfstandig (ofwel onafhankelijk van de andere delen van het desbetreffende productiemiddel) kan worden ingezet.
 • Programma: Een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur, die is opgezet om de implementatie van een verzameling met elkaar samenhangende projecten en activiteiten te co√∂rdineren, te sturen en te controleren teneinde te zorgen voor de realisatie van de eindresultaten en benefits die zijn gerelateerd aan de strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Programmasoort: Typering van een programma
 • Reservering: Het vooraf bespreken van een plaats in een openbare gelegenheid, vervoermiddel, restaurant e.d.
 • Rondleiding: Bezichtiging met toelichting
 • Samensteller: Iemand die stukken informatie samenbrengt in tentoonstelingen, presentaties en naslagwerken.
 • Standplaats: vanaf een vaste locatie te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of aanbieden van diensten, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel
 • Tentoonstelling: Een uitstalling van voorwerpen om door het grote publiek bekeken te worden.
 • Voorziening: Middel om services/maatregelen in te vullen.
 • Winkelverkoopgroep: Groepering van winkelverkopen
 • Winkelvoorraaditem: Onderdeel in de winkelvoorraad
 • Zaal: Grote ruimte in een gebouw

Het model 'Model Museum' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Museum
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 10:54:01
modified 2023-11-13 11:14:13
id EAPK_BC31E8F4_1A54_4d7a_A3D5_C9B72022BBD9

Objecttypen Model Museum

Activiteit

Definitie Activiteit:

Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.

Eigenschap Waarde
name Activiteit
toelichting Bijvoorbeeld: het lozen van afvalwater, het bouwen van hoogbouw, het exploiteren van een jachthaven. Het objecttype activiteit is een typering van alle activiteiten die bijvoorbeeld een initiatiefnemer kan uitvoeren in de leefomgeving. Er wordt geen speci
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:24:51
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_A1C60F39_3074_4d1c_A37D_5F431F54DF92
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Activiteit
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b9283c74-797a-4a79-83a7-ca5619ef8b1d
gemma_definitie Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.
gemma_toelichting Bijvoorbeeld: het lozen van afvalwater, het bouwen van hoogbouw, het exploiteren van een jachthaven. Het objecttype activiteit is een typering van alle activiteiten die bijvoorbeeld een initiatiefnemer kan uitvoeren in de leefomgeving. Er wordt geen specifieke activiteit bedoeld die een specifieke initiatiefnemer voornemens is om uit te voeren, maar het type activiteit waarover regels opgesteld zijn.

Attributen van objecttype Activiteit

Attribute Datatype Description
aantalPersonen int
naam AN80
omschrijving Text
None Class: "Rondleiding"
None Class: "Activiteit"
None Class: "Activiteitsoort"

Activiteitsoort

Definitie Activiteitsoort:

Typering van een activiteit

Eigenschap Waarde
name Activiteitsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:25:49
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_D77AB8CF_E4B1_49fd_BE78_FE358FF76F13
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Activiteitsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving Text

Balieverkoop

Definitie Balieverkoop:

Verkoop aan de balie

Eigenschap Waarde
name Balieverkoop
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 10:59:59
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_EA2D32A2_5ED5_45c8_AC33_57C35981B3BC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Balieverkoop
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-25088983-e263-4879-8cbb-b699218df32c
gemma_definitie Verkoop aan de balie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Balieverkoop

Attribute Datatype Description
aantal int
kanaal AN80
verkooptijd DateTime
None Class: "Prijs"
None Class: "Product"

Balieverkoop Entreekaart

Definitie Balieverkoop Entreekaart:

Verkoop van een entreekaart aan de balie

Eigenschap Waarde
name Balieverkoop Entreekaart
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 10:59:43
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_90E24064_EBB7_4ffc_9640_F7C31678899F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Balieverkoop Entreekaart
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-06763d17-6faa-4c48-b068-e781b72993e0
gemma_definitie Verkoop van een entreekaart aan de balie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Balieverkoop Entreekaart

Attribute Datatype Description
datumEindeGeldigheid DateTime
datumStart DateTime
gebruiktOp DateTime
rondleiding Boolean

Belanghebbende

Definitie Belanghebbende:

Een persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Eigenschap Waarde
name Belanghebbende
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-15 14:07:35
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_576642BA_9AF9_42fc_831A_F9D3138F20FC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Belanghebbende
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-02f467d4-ebca-47cc-9a06-ed4d635d4462
gemma_definitie Een persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Belanghebbende

Attribute Datatype Description
datumStart Date
datumTot Date

Bruikleen

Definitie Bruikleen:

Lening voor tijdelijk gebruik

Eigenschap Waarde
name Bruikleen
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-15 09:07:44
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_452312FD_05FB_4abc_A48B_C605F7E3E193
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Bruikleen
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d1a889c0-4455-4121-9def-df4004050918
gemma_definitie Lening voor tijdelijk gebruik
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bruikleen

Attribute Datatype Description
aanvraagDoor AN80
datumAanvraag Date
datumEinde Date
datumStart Date
toestemmingDoor AN80
None Class: "Tentoonstelling"
None Class: "Lener"
None Class: "Museumobject"

Collectie

Definitie Collectie:

Een verzameling van verworven voorwerpen die is samengesteld op grond van vastgestelde criteria.

Eigenschap Waarde
name Collectie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-15 09:06:40
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_6DC28A18_DF54_4b92_A592_5F717935CA67
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Collectie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-65fad3a5-bce6-4c9f-814e-23e42d0f91fd
gemma_definitie Een verzameling van verworven voorwerpen die is samengesteld op grond van vastgestelde criteria.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Collectie

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving Text

Doelgroep

Definitie Doelgroep:

Een groep mensen of klanten die een bedrijf of organisatie wil benaderen om een product, dienst of informatie onder de aandacht te brengen

Eigenschap Waarde
name Doelgroep
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:25:14
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_0598561F_667E_4926_9BF5_66A928358E9F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Doelgroep

Attribute Datatype Description
branch AN80
naam AN80
omschrijving Text
segment AN80
None Class: "Doelgroep"

Entreekaart

Definitie Entreekaart:

Bewijs van toegang tot een gebouw of voorstelling

Eigenschap Waarde
name Entreekaart
toelichting
synoniemen Toegangsbewijs
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 11:40:09
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_E46CB962_A2BC_4656_A0C1_D7DBCCA0C528
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Entreekaart
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f4766721-5a96-40f7-8441-9f21f18a9167
gemma_definitie Bewijs van toegang tot een gebouw of voorstelling
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Entreekaart

Attribute Datatype Description
rondleiding Boolean

Incident

Definitie Incident:

Niet-gepland(e) gebeurtenis die of voorval dat tot schade of verlies leidt

Eigenschap Waarde
name Incident
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-15 09:10:20
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_CE85A5E9_AD75_40e7_8EBF_A484E4CBEEDC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Incident

Attribute Datatype Description
datum Date
locatie AN300
naam AN80
omschrijving Text
None Class: "Museumobject"

Lener

Definitie Lener:

Iemand die iets te leen krijgt, met name iemand die boeken, digitale bestanden of apparatuur leent bij een museum, bibliotheek, mediatheek of een andere uitleeninstantie

Eigenschap Waarde
name Lener
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-15 09:10:04
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_68C42EEA_6985_483e_99E6_E0F1FB71D622
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Lener
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-40c57f7c-2356-4c05-b22d-a2a8466dfebd
gemma_definitie Iemand die iets te leen krijgt, met name iemand die boeken, digitale bestanden of apparatuur leent bij een museum, bibliotheek, mediatheek of een andere uitleeninstantie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Lener

Attribute Datatype Description
opmerkingen Text

Mailing

Definitie Mailing:

Per post verstuurde inhoud

Eigenschap Waarde
name Mailing
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:23:59
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_48BCF2C2_609C_4e4c_991E_8BDA80E0C7C7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Mailing

Attribute Datatype Description
datum Date
naam AN80
omschrijving Text
None Class: "Museumrelatie"

Museumobject

Definitie Museumobject:

Beschrijving van een fenomeen in de werkelijkheid met een zekere cultuurhistorische waarde die deel uitmaakt van de culthuurhistorisch object index. Een museum object kan gedifiniëerd worden als een object met betrekking tot gebouwd, archeologisch, roerend of cultuurlandschappelijk erfgoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gebouwd of archeologisch rijksmonument, een schilderij of een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Eigenschap Waarde
name Museumobject
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-15 09:06:54
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_BBCF9DBE_70AD_431c_B698_7F0D69D07050
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Museumobject
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e963434a-50be-4619-b041-58689adc00de
gemma_definitie Beschrijving van een fenomeen in de werkelijkheid met een zekere cultuurhistorische waarde die deel uitmaakt van de culthuurhistorisch object index. Een museum object kan gedifiniëerd worden als een object met betrekking tot gebouwd, archeologisch, roerend of cultuurlandschappelijk erfgoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gebouwd of archeologisch rijksmonument, een schilderij of een beschermd stads- of dorpsgezicht.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Museumobject

Attribute Datatype Description
afmeting AN300
bezitTot Date
bezitVanaf Date
medium AN300
verkrijging AN300
None Class: "Belanghebbende"
None Class: "Tentoonstelling"
None Class: "Standplaats"

Museumrelatie

Definitie Museumrelatie:

Betrekking waarin het museum en personen tot elkaar staan

Eigenschap Waarde
name Museumrelatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:23:49
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_C73389B7_7BCD_4496_888B_6ABEE9DE01FB
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Museumrelatie

Attribute Datatype Description
relatiesoort AN80
None Class: "Doelgroep"

Omzetgroep

Definitie Omzetgroep:

Artikelen worden gebruikt om omzet te registreren in de shop, de horeca of elders. De omzet wordt vervolgens getotaliseerd op rapportages. Om de artikelen te groeperen moet ieder artikel tot een omzetgroep behoren.

Eigenschap Waarde
name Omzetgroep
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 11:00:37
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_2A7D73D7_87EA_4b61_88BB_F061DDBF52D9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Omzetgroep

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving Text

Prijs

Definitie Prijs:

De te betalen hoeveelheid geld

Eigenschap Waarde
name Prijs
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 11:21:18
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_BF7BAB5F_7025_4792_8288_47F5B1C53E95
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Prijs
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-eab684dd-ef28-42f6-adcc-f9b513859a0d
gemma_definitie De te betalen hoeveelheid geld
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Prijs

Attribute Datatype Description
bedrag Bedrag
datumEindeGeldigheid Datum
datumStart Datum

Product

Definitie Product:

Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit.

Eigenschap Waarde
name Product
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 10:56:04
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_FF566C6B_077B_4914_8AF7_40EB1EDD388A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Product
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-021bf2ce-98b1-4ca5-8785-4cc902b98f10
gemma_definitie Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Product

Attribute Datatype Description
codeMuseumjaarkaart AN40
datumEindeGeldigheid Datum
datumStart Datum
entreekaart int
omschrijving AN80
prijs Bedrag
None Class: "Prijs"
None Class: "Productgroep"
None Class: "Omzetgroep"
None Class: "Leverancier"

Productgroep

Definitie Productgroep:

Groepering van producten

Eigenschap Waarde
name Productgroep
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 11:00:54
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_42EBA101_3E51_46d5_A234_EC7BA991D3AF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Productgroep

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving Text

Productie-eenheid

Definitie Productie-eenheid:

Een (deel van een) productiemiddel, dat zelfstandig (ofwel onafhankelijk van de andere delen van het desbetreffende productiemiddel) kan worden ingezet.

Eigenschap Waarde
name Productie-eenheid
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:25:37
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_D3EF17C3_8100_4a61_9E67_F20924C15CEA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Productie-eenheid
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-15fbcddb-67b4-48a7-b2a6-1c11c514130b
gemma_definitie Een (deel van een) productiemiddel, dat zelfstandig (ofwel onafhankelijk van de andere delen van het desbetreffende productiemiddel) kan worden ingezet.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Productie-eenheid

Attribute Datatype Description
None Class: "Leverancier"

Programma

Definitie Programma:

Een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur, die is opgezet om de implementatie van een verzameling met elkaar samenhangende projecten en activiteiten te coördineren, te sturen en te controleren teneinde te zorgen voor de realisatie van de eindresultaten en benefits die zijn gerelateerd aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Eigenschap Waarde
name Programma
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:23:12
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_3B84D5F0_FCA3_47a5_B90C_F0834DAD6EBD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Programma

Attribute Datatype Description
BTW AN8
eindtijd DateTime
locatie AN80
naam AN80
omschrijving Text
prijsExclusiefBTW bedrag
publiekstaak AN80
schoolniveau AN80
starttijd DateTime
None Class: "Activiteit"
None Class: "Programmasoort"
None Class: "Kostenplaats"
None Class: "Museumrelatie"

Programmasoort

Definitie Programmasoort:

Typering van een programma

Eigenschap Waarde
name Programmasoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:26:00
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_43EF5733_B976_4f21_9906_5349FD861BB5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Programmasoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving Text

Reservering

Definitie Reservering:

Het vooraf bespreken van een plaats in een openbare gelegenheid, vervoermiddel, restaurant e.d.

Eigenschap Waarde
name Reservering
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-14 15:02:48
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_11AB7925_5C96_4615_92F6_4055935221A0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Reservering
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-88554f73-87e4-45e5-999e-4b5d029f15a9
gemma_definitie Het vooraf bespreken van een plaats in een openbare gelegenheid, vervoermiddel, restaurant e.d.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Reservering

Attribute Datatype Description
aantal int
BTW AN8
tijdTot Datetime
tijdVanaf Datetime
totaalprijs bedrag
None Class: "Voorziening"
None Class: "Zaal"
None Class: "Productie-eenheid"

Rondleiding

Definitie Rondleiding:

Bezichtiging met toelichting

Eigenschap Waarde
name Rondleiding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:22:59
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_2EE54C3D_0D8B_440e_A4A4_031273313901
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Rondleiding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3410d2a0-c0ff-4984-a083-a1b27c374178
gemma_definitie Bezichtiging met toelichting
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Rondleiding

Attribute Datatype Description
eindtijd Datetime
naam AN80
omschrijving Text
starttijd Datetime
None Class: "Tentoonstelling"

Samensteller

Definitie Samensteller:

Iemand die stukken informatie samenbrengt in tentoonstelingen, presentaties en naslagwerken.

Eigenschap Waarde
name Samensteller
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-15 10:58:21
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_E5566AF6_3D43_4b2f_B658_F67F6C1C511D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Samensteller
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-9a4512b0-6081-4f32-bec9-8f2b62e62761
gemma_definitie Iemand die stukken informatie samenbrengt in tentoonstelingen, presentaties en naslagwerken.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Samensteller

Attribute Datatype Description
rol AN80
None Class: "Tentoonstelling"

Standplaats

Definitie Standplaats:

vanaf een vaste locatie te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of aanbieden van diensten, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel

Eigenschap Waarde
name Standplaats
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-15 09:09:49
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_98F3132E_F97A_4f49_B4F5_28618BB693F8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Standplaats
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c9503a2a-eb9b-450f-954d-e374ac65198e
gemma_definitie vanaf een vaste locatie te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of aanbieden van diensten, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Standplaats

Attribute Datatype Description
adres An50
beschrijving AN300
naamInstelling AN80

Tentoonstelling

Definitie Tentoonstelling:

Een uitstalling van voorwerpen om door het grote publiek bekeken te worden.

Eigenschap Waarde
name Tentoonstelling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-14 15:30:28
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_069C9894_5E07_4c95_AC28_EB4A5EBFD165
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Tentoonstelling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7be642b3-e95f-4f1a-9415-d95c38346e9f
gemma_definitie Een uitstalling van voorwerpen om door het grote publiek bekeken te worden.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Tentoonstelling

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date
omschrijving Text
subtitel AN200
titel AN80
None Class: "Historisch Persoon "

Voorziening

Definitie Voorziening:

Middel om services/maatregelen in te vullen.

Eigenschap Waarde
name Voorziening
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:22:46
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_8D3666E3_F2DA_4cba_BF67_EFED9AAD97CC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Voorziening

Attribute Datatype Description
aantalBeschikbaar int
naam AN80
omschrijving Text

Winkelverkoopgroep

Definitie Winkelverkoopgroep:

Groepering van winkelverkopen

Eigenschap Waarde
name Winkelverkoopgroep
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:23:38
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_CE76218E_E56C_4c15_A29B_5EB14B7E084F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Winkelverkoopgroep
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7cf75737-25b6-486c-8d47-3a0527e0792e
gemma_definitie Groepering van winkelverkopen
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Winkelverkoopgroep

Attribute Datatype Description

Winkelvoorraaditem

Definitie Winkelvoorraaditem:

Onderdeel in de winkelvoorraad

Eigenschap Waarde
name Winkelvoorraaditem
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 11:00:25
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_9D19BC40_5EED_408d_AFA3_7C16F8E7E65F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Winkelvoorraaditem

Attribute Datatype Description
aantal int
aantalInBestelling int
datumLeveringBestelling Date
locatie AN80
None Class: "Product"

Zaal

Definitie Zaal:

Grote ruimte in een gebouw

Eigenschap Waarde
name Zaal
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen
version 1.0
created 2019-08-12 13:22:35
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_6850BC5E_444E_4d33_A8A7_9B345502E275
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Zaal

Attribute Datatype Description
capaciteit int
naam AN80
nummer int
omschrijving Text