Ga naar inhoud

Documentatie

Deze documentatie is geschreven in Markdown en wordt gepubliceerd met MkDocs. Voor de vormgeving wordt gebruik gemaakt van het Material theme. Daarnaast gebruiken we Pygments om 'highlighting' van code te kunnen gebruiken, en we gebruiken PyMdown Extensions.

Installatie vooraf

Om mkdocs en het Material theme te gebruiken installeer je eerst de benodigde bibliotheken (Python 3). Installeer daarnaast Pygments en de PyMdown extensions.

pip install mkdocs
pip install mkdocs-material
pip install pygments
pip install pymdown-extensions

Gebruik

De documentatie ingechekt en gepubliceerd op GitHub, bij aanpassingen van de documentatie ga je naar de root directory van de documentatie (waar de mkdocs.yml staat), en voer het volgende commando uit:

mkdocs gh-deploy