Ga naar inhoud

Model Sociale Teams

Inleiding

Definitie Model Sociale Teams:

Geen definitie

Het model 'Model Sociale Teams' kent de volgende objecttypen:

  • Behandeling: Een verzameling van interventies om bepaalde behandeldoelen te bewerkstelligen.
  • Behandelsoort: Typering van een behandeling
  • Bijzonderheid: Kenmerkende eigenschap
  • Bijzonderheidsoort: Typering van een bijzonderheid
  • Caseaanmelding: Verzoek tot toelating
  • Doelstelling: Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie
  • Doelstellingsoort: Typering van een doelstellig
  • SociaalTeamDossier:
  • SociaalteamDossiersoort:

Het model 'Model Sociale Teams' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Sociale Teams
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-23 15:20:01
modified 2018-06-07 10:04:06
id EAPK_B93820C2_4C34_485a_BECB_491B510CA4AE

Objecttypen Model Sociale Teams

Behandeling

Definitie Behandeling:

Een verzameling van interventies om bepaalde behandeldoelen te bewerkstelligen.

Eigenschap Waarde
name Behandeling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 10:19:13
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_1B8CF61F_3039_4fc5_A57D_B758170FCA0E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Behandeling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-924f174b-0a98-4957-b087-781f548d18bc
gemma_definitie Een verzameling van interventies om bepaalde behandeldoelen te bewerkstelligen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Behandeling

Attribute Datatype Description
datumEinde date
datumStart date
toelichting text

Behandelsoort

Definitie Behandelsoort:

Typering van een behandeling

Eigenschap Waarde
name Behandelsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 09:55:13
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_4F518962_5EA3_4f56_8379_3A835FFE84CA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Behandelsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Bijzonderheid

Definitie Bijzonderheid:

Kenmerkende eigenschap

Eigenschap Waarde
name Bijzonderheid
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 09:53:29
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_77A962E5_889A_4af6_ADFD_37C3EE8C48F0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Bijzonderheid
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-47f7a086-43f4-4112-8a82-13d15ab3d12c
gemma_definitie Kenmerkende eigenschap
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bijzonderheid

Attribute Datatype Description
omschrijving text

Bijzonderheidsoort

Definitie Bijzonderheidsoort:

Typering van een bijzonderheid

Eigenschap Waarde
name Bijzonderheidsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 10:17:52
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_03BB6341_7C3E_4a4b_9207_6A2EB9D116FE
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bijzonderheidsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Caseaanmelding

Definitie Caseaanmelding:

Verzoek tot toelating

Eigenschap Waarde
name Caseaanmelding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 09:53:06
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_294E3981_C1EF_451e_AE2B_758EC4E4B284
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Caseaanmelding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-4615aabe-451f-40ef-87ce-fb4fcd43c859
gemma_definitie Verzoek tot toelating
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Caseaanmelding

Attribute Datatype Description
datum date

Doelstelling

Definitie Doelstelling:

Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie

Eigenschap Waarde
name Doelstelling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 09:54:57
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_28C572B5_C147_4b99_B920_00062C843FDE
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Doelstelling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e348516f-ca14-4d0e-8071-b5c318f9201b
gemma_definitie Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Doelstelling

Attribute Datatype Description
omschrijving text

Doelstellingsoort

Definitie Doelstellingsoort:

Typering van een doelstellig

Eigenschap Waarde
name Doelstellingsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 10:16:13
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_79A14AF2_F1F9_43a3_914B_FD04CB609F44
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Doelstellingsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

SociaalTeamDossier

Definitie SociaalTeamDossier:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name SociaalTeamDossier
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-23 15:28:57
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_A22B8038_3C04_44a7_8E75_90A3A5E2615B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam SociaalTeamDossier
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-276088a8-7dcf-4dd8-9450-bf677c7329ed
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype SociaalTeamDossier

Attribute Datatype Description
datumEinde date
datumStart date
datumVaststelling int
omschrijving text
status AN20

SociaalteamDossiersoort

Definitie SociaalteamDossiersoort:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name SociaalteamDossiersoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 09:52:37
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_E81990BA_1B6E_4e2a_9910_1E02CDDD53A6
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype SociaalteamDossiersoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text