Ga naar inhoud

Model VTH

Inleiding

Definitie Model VTH:

Geen definitie

Het model 'Model VTH' kent de volgende objecttypen:

 • Activiteit: Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.
 • AOMStatus:
 • Bevinding:
 • BOA: Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met een specifieke opsporingsbevoegdheid.
 • Combibon: Arjen deze is voor jou
 • Fietsregistratie: Adminstreren van fietsen
 • Grondslag:
 • Heffinggrondslag: De maatstaf waarop een belasting is gebaseerd, het bedrag op basis waarvan een bepaalde belasting wordt geheven of de premie voor sociale zekerheid wordt vastgesteld.
 • Heffingsverordening:
 • Indiener: Persoon die meldiing of aanvraag doet
 • Inspectie: het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.
 • Kosten:
 • Leges_Grondslag:
 • Ligplaatsontheffing: Tijdelijke toestemming voor het innemen van een ligplaats op een locatie in een gebied met een verbod op ligplaatsen.
 • MORAanvraagOfMelding:
 • OpenbareActiviteit: Activiteit in het publieke domein
 • Precario: Belasting die specifiek wordt geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
 • Producttype:
 • SubProducttype:
 • Vaartuig: Een zee- of binnenvaartuig, tot de vaart gebruikt of bestemd, daaronder begrepen drijvende werktuigen, zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators, alsmede woonschepen, glijboten en ponten.
 • VOMAanvraagOfMelding: VOM staat voor Vergunning, Ontheffing of Melding. Het betreft hier een melding of een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing.
 • Vordering:
 • Vorderingregel:
 • VTHAanvraagOfMelding: VTH staat voor Vergunning, Toezicht en Handhaving. Het betreft hier een melding of een aanvraag voor een vergunning of een melding voor Toezicht en/of Handhaving.
 • VTH-Melding: Melding met betrekking tot Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • VTHzaak:
 • Waarneming: Handhavende taak in het kader van VTH
 • WABOAanvraagOfMelding: Aanvraag of medling in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
 • WoonfraudeAanvraagOfMelding: Melding of aanvraag van woonfraude
 • WoonoverlastAanvraagOfMelding: Melding of aanvraag met betrekking tot Woonoverlast

Het model 'Model VTH' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model VTH
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-04-16 10:33:38
modified 2019-04-16 10:33:56
id EAPK_AA7AC6CA_3F75_4f72_9941_AC3710C5F46A

Objecttypen Model VTH

Activiteit

Definitie Activiteit:

Ieder menselijk handelen waarbij, of ieder menselijk nalaten waardoor een verandering of effect in de (fysieke) leefomgeving wordt of kan worden bewerkstelligd.

Eigenschap Waarde
name Activiteit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mkampen
version 1.0
created 2022-02-14 14:40:41
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_9547BC67_7488_4d9a_B651_2B69A62D789F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Activiteit

Attribute Datatype Description
omschrijving AN200

AOMStatus

Definitie AOMStatus:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name AOMStatus
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-11-30 14:06:39
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_FDEB42B6_5D93_46bf_9B5C_10F42BA4AC26
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype AOMStatus

Attribute Datatype Description
datumBeginStatus Date
datumEindeStatus Date
status AN80
statuscode AN80
statusVolgorde AN80

Bevinding

Definitie Bevinding:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Bevinding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-08-10 13:59:39
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_ED0D0224_0A30_435b_AB25_87FDA8DF4078
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bevinding

Attribute Datatype Description
aangemaaktDoor AN40
activiteit AN50
controleElement AN50
controleniveau AN50
datumAanmaak Date
datumMutatie Date
diepte AN20
fase AN20
gemuteerdDoor AN40
resultaat AN50
risico AN50
None Class: "Inspectie"

BOA

Definitie BOA:

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met een specifieke opsporingsbevoegdheid.

Eigenschap Waarde
name BOA
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-04-16 10:36:35
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_90B2A249_8D88_4a14_979F_672223D98E8C
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam BOA
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7aae6aa2-cf47-491b-a0c0-a311729edcbf
gemma_definitie Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met een specifieke opsporingsbevoegdheid.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype BOA

Attribute Datatype Description

Combibon

Definitie Combibon:

Arjen deze is voor jou

Eigenschap Waarde
name Combibon
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-09 14:51:11
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_43D57BB8_C2E4_4b5a_A41C_C5CEC9D3877D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Combibon

Attribute Datatype Description
sanctie AN250

Fietsregistratie

Definitie Fietsregistratie:

Adminstreren van fietsen

Eigenschap Waarde
name Fietsregistratie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-04-16 10:36:20
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_FF9A4A36_6674_4590_BC33_7B6DC5256490
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Fietsregistratie

Attribute Datatype Description
gelabeld Boolean
verwijderd Boolean

Grondslag

Definitie Grondslag:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Grondslag
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mkampen
version 1.0
created 2022-02-14 14:41:03
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_94E2B19A_6942_4164_8A52_3C0BBDE45808
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Grondslag

Attribute Datatype Description
code AN10
omschrijving AN200

Heffinggrondslag

Definitie Heffinggrondslag:

De maatstaf waarop een belasting is gebaseerd, het bedrag op basis waarvan een bepaalde belasting wordt geheven of de premie voor sociale zekerheid wordt vastgesteld.

Eigenschap Waarde
name Heffinggrondslag
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-04-18 10:56:20
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_3D2D5426_653C_485c_A99C_8AD933E76D78
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Heffinggrondslag
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-654000c4-9d8b-4453-b3e8-4f77fb1b15a2
gemma_definitie De maatstaf waarop een belasting is gebaseerd, het bedrag op basis waarvan een bepaalde belasting wordt geheven of de premie voor sociale zekerheid wordt vastgesteld.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Heffinggrondslag

Attribute Datatype Description
bedrag Bedrag
domein AN80
hoofdstuk int
omschrijving AN250
paragraaf AN8
None Class: "Heffingsverordening"

Heffingsverordening

Definitie Heffingsverordening:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Heffingsverordening
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-04-18 10:54:17
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_C29CCD49_04E2_44b4_A6B0_AD8B10552628
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Heffingsverordening
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f94b299a-c9eb-4bdb-82e7-5752360494cd
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Heffingsverordening

Attribute Datatype Description

Indiener

Definitie Indiener:

Persoon die meldiing of aanvraag doet

Eigenschap Waarde
name Indiener
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-04-18 15:45:30
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_E9AD325A_49CF_48a6_AA9E_7FB57E03E414
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Indiener
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-d4b0a5ba-7c38-44eb-8856-e3cb971dca37
gemma_definitie Persoon die meldiing of aanvraag doet
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Indiener

Attribute Datatype Description

Inspectie

Definitie Inspectie:

het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.

Eigenschap Waarde
name Inspectie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-08-08 14:30:16
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_F73901FC_A78E_486f_B6C6_74CFCBE26CAB
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Inspectie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8922cc29-6d1c-4a9c-abd6-6a53dda41cdf
gemma_definitie het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inspectie

Attribute Datatype Description
aangemaaktDoor AN50
datumAanmaak Date
datumGepland Date
datumInspectie Date
datumMutatie Date
gemuteerdDoor AN50
inspectietype AN50
kenmerk AN20
omschrijving AN80
opmerkingen AN80
status AN20
None Class: "VTHzaak"

Kosten

Definitie Kosten:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Kosten
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-05-30 14:45:46
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_0E4A8F94_ED08_43dc_9F78_C9DD17D34690
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Kosten
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b3ca70ae-c2de-4728-ac7d-a144a95c858e
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Kosten

Attribute Datatype Description
aangemaaktDoor AN50
aantal AN20
bedrag bedrag
bedragTotaal bedrag
datumAanmaak Date
datumMutatie Date
eenheid AN20
geaccordeerd AN20
gefactureerdOp Date
gemuteerdDoor AN50
naam AN20
omschrijving text
opBasisVanGrondslag AN50
tarief bedrag
type AN50
vastgesteldBedrag bedrag
None Class: "VTHzaak"

Leges_Grondslag

Definitie Leges_Grondslag:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Leges_Grondslag
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-05-30 14:52:05
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_7F9392E5_6E43_4880_AF14_819E32A86204
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Leges_Grondslag
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ce320796-17d5-4134-ade8-7b87211272dd
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Leges_Grondslag

Attribute Datatype Description
aangemaaktDoor AN50
aantalOpgegeven AN20
aantalVastgesteld AN20
automatisch AN20
datumAanmaak datum
datumMutatie Date
eenheid AN20
gemuteerdDoor AN50
legesGrondslag AN50
omschrijving text
None Class: "VTHzaak"
None Class: "Activiteit"

Ligplaatsontheffing

Definitie Ligplaatsontheffing:

Tijdelijke toestemming voor het innemen van een ligplaats op een locatie in een gebied met een verbod op ligplaatsen.

Eigenschap Waarde
name Ligplaatsontheffing
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-02 16:15:28
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_872A0342_EA75_418e_9455_E51875BFD771
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Ligplaatsontheffing
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8bdfd1d2-6e07-40d4-9696-881968048f6f
gemma_definitie Tijdelijke toestemming voor het innemen van een ligplaats op een locatie in een gebied met een verbod op ligplaatsen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Ligplaatsontheffing

Attribute Datatype Description
stickernummer int

MORAanvraagOfMelding

Definitie MORAanvraagOfMelding:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name MORAanvraagOfMelding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-09-09 16:09:39
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_80F23226_8DD8_4926_B8F1_F2A3C01A29BF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam MORAanvraagOfMelding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-51d717fc-7e1e-466e-92eb-58c3d8b225d7
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype MORAanvraagOfMelding

Attribute Datatype Description
CROW Enumeratie: "Boolean"
locatie punt
locatieOmschrijving AN300
meldingOmschrijving AN40
meldingTekst AN4000

OpenbareActiviteit

Definitie OpenbareActiviteit:

Activiteit in het publieke domein

Eigenschap Waarde
name OpenbareActiviteit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-02 16:03:27
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_B2B423C3_B9C9_4b4f_A47D_85D29417B9B4
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam OpenbareActiviteit
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-9ffbd7f6-a815-4edd-9252-5ed7e873c6a0
gemma_definitie Activiteit in het publieke domein
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OpenbareActiviteit

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date
evenmentnaam AN250
locatieOmschrijving AN250
status Enumeratie: "StatusOpenbareActiviteit"

Precario

Definitie Precario:

Belasting die specifiek wordt geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Eigenschap Waarde
name Precario
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-07 15:38:38
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_13BB343D_A595_43c9_8208_9BC5B05B618C
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Precario
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-01e036d1-b350-4782-b31b-7ac54ea39339
gemma_definitie Belasting die specifiek wordt geheven voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Precario

Attribute Datatype Description

Producttype

Definitie Producttype:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Producttype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mkampen
version 1.0
created 2022-02-14 14:33:55
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_03B4B3C0_3616_4ea2_A8B1_3D6754325F02
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Producttype

Attribute Datatype Description
omschrijving AN200

SubProducttype

Definitie SubProducttype:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name SubProducttype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mkampen
version 1.0
created 2022-02-14 14:34:17
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_0DB447E3_B31B_4f07_8E35_7E77D0AAEF80
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype SubProducttype

Attribute Datatype Description
omschrijving AN200
prioriteit AN2

Vaartuig

Definitie Vaartuig:

Een zee- of binnenvaartuig, tot de vaart gebruikt of bestemd, daaronder begrepen drijvende werktuigen, zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators, alsmede woonschepen, glijboten en ponten.

Eigenschap Waarde
name Vaartuig
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-09 15:32:41
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_D12123D3_D62D_4978_B7D4_8405F00A0D6A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vaartuig
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3d86eebe-43ff-498e-9f8c-7c77a35f8730
gemma_definitie Een zee- of binnenvaartuig, tot de vaart gebruikt of bestemd, daaronder begrepen drijvende werktuigen, zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators, alsmede woonschepen, glijboten en ponten.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vaartuig

Attribute Datatype Description
breedte int
hoogte int
kleur AN20
lengte int
naamVaartuig AN250
registratienummer AN80

VOMAanvraagOfMelding

Definitie VOMAanvraagOfMelding:

VOM staat voor Vergunning, Ontheffing of Melding. Het betreft hier een melding of een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing.

Eigenschap Waarde
name VOMAanvraagOfMelding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-08 14:16:31
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_44B26957_BAA4_41c2_ABBF_CC1AC91D30D6
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam VOMAanvraagOfMelding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f10ba880-2051-4fd8-8495-f34f1a617dc0
gemma_definitie VOM staat voor Vergunning, Ontheffing of Melding. Het betreft hier een melding of een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VOMAanvraagOfMelding

Attribute Datatype Description
activiteiten AN500
adres AN500
BAGID BAGObjectnummering
dossiernummer AN200
intaketype AN80
internNummer AN80
kadastraleAanduiding AN30
kenmerk AN80
locatie GML
locatieOmschrijving AN300
toelichting Text

Vordering

Definitie Vordering:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Vordering
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-05-30 14:18:38
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_341942C1_0F72_4e13_ADD1_235805BB81C0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vordering

Attribute Datatype Description
aangemaaktDoor AN50
bedragBTW bedrag
datumAanmaak Datum
datumMutatie Date
geaccordeerd AN50
geaccordeerdDoor AN50
geaccordeerdOp Datum
geexporteerd AN50
gemuteerdDoor AN50
omschrijving text
totaalbedrag bedrag
totaalbedragInclusief bedrag
vorderingnummer AN50
None Class: "Vorderingregel"
None Class: "VTHzaak"

Vorderingregel

Definitie Vorderingregel:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Vorderingregel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author mkampen
version 1.0
created 2022-12-01 11:08:58
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_E2B83F97_FDFD_4876_9E66_23D79D4A4C03
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Vorderingregel
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-0ca1b8c3-e144-45c1-b3e8-4a97f7653fd1
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Vorderingregel

Attribute Datatype Description
Aangemaakt_door AN50
Aanmaakdatum Datum
Bedrag_excl_btw bedrag
Bedrag_incl_btw bedrag
Btwcategorie AN50
Gemuteerd_door AN50
Mutatiedatum Datum
Omschrijving AN50
Periodiek AN50
Type AN50
None Class: "Kosten"

VTHAanvraagOfMelding

Definitie VTHAanvraagOfMelding:

VTH staat voor Vergunning, Toezicht en Handhaving. Het betreft hier een melding of een aanvraag voor een vergunning of een melding voor Toezicht en/of Handhaving.

Eigenschap Waarde
name VTHAanvraagOfMelding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-09 16:02:38
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_EAC249B9_13F7_472b_A971_05ED32006F04
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VTHAanvraagOfMelding

Attribute Datatype Description
omschrijving AN1000

VTH-Melding

Definitie VTH-Melding:

Melding met betrekking tot Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Eigenschap Waarde
name VTH-Melding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-04-16 10:36:04
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_E9AEF0A9_11BC_4d2a_BC48_FB77F04EF9A6
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam VTH-Melding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-44f31c7d-6347-4e52-a809-c48563f4b7f1
gemma_definitie Melding met betrekking tot Vergunningen, Toezicht en Handhaving
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VTH-Melding

Attribute Datatype Description
activiteit AN80
beoordeling Enumeratie: "Beoordelingsoort"
datumSeponering Date
datumtijdTot DateTime
geseponeerd Boolean
locatie GML
organisatieonderdeel AN80
overtredingscode AN20
overtredingsgroep AN200
referentienummer AN80
resultaat AN80
soortVTHMelding AN80
status AN40
straatnaam AN250
taaktype AN80
zaaknummer AN20
None Class: "Foto"
None Class: "OBJECT"
None Class: "BOA"

VTHzaak

Definitie VTHzaak:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name VTHzaak
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-09-09 16:33:02
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_88AF7A2E_C508_464a_AD22_DD9B156D570D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam VTHzaak
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-0080f5e8-d0d2-4a34-816d-24c8ec6b185a
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VTHzaak

Attribute Datatype Description
behandelaar AN20
bevoegdGezag AN50
prioritering int
teamBehandelaar AN20
uitvoerendeInstantie AN50
verkamering Enumeratie: "Boolean"
None Class: "Producttype"
None Class: "Activiteit"
None Class: "SubProducttype"

Waarneming

Definitie Waarneming:

Handhavende taak in het kader van VTH

Eigenschap Waarde
name Waarneming
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-05-09 14:43:04
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_DDC990BC_C026_4c98_BEE5_6692EA0C2515
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Waarneming

Attribute Datatype Description

WABOAanvraagOfMelding

Definitie WABOAanvraagOfMelding:

Aanvraag of medling in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

Eigenschap Waarde
name WABOAanvraagOfMelding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-04-17 13:32:09
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_192EA281_414F_4d8d_85D1_5C1B75224942
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WABOAanvraagOfMelding

Attribute Datatype Description
bouwkosten Bedrag
OLONummer AN80
omschrijving AN1000
projectkosten Bedrag
registratienummer AN100

WoonfraudeAanvraagOfMelding

Definitie WoonfraudeAanvraagOfMelding:

Melding of aanvraag van woonfraude

Eigenschap Waarde
name WoonfraudeAanvraagOfMelding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2021-06-15 17:18:45
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_5CE9E5F3_BA9A_47e4_A4C1_DE21E66E9F8E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam WoonfraudeAanvraagOfMelding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-2856ae2a-1424-41ad-ab9c-0e166972fb2f
gemma_definitie Melding of aanvraag van woonfraude
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WoonfraudeAanvraagOfMelding

Attribute Datatype Description
adres AN300
categorie AN80
locatieOmschrijving AN300
meldingOmschrijving AN40
meldingTekst AN4000

WoonoverlastAanvraagOfMelding

Definitie WoonoverlastAanvraagOfMelding:

Melding of aanvraag met betrekking tot Woonoverlast

Eigenschap Waarde
name WoonoverlastAanvraagOfMelding
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2020-09-09 16:23:16
modified 2024-04-17 13:34:24
id EAID_CB5BCFAA_01F3_468d_A5CE_4E08D3E4FFC2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam WoonoverlastAanvraagOfMelding
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ee5a2678-e98b-44af-ae3f-f0c620a66681
gemma_definitie Melding of aanvraag met betrekking tot Woonoverlast
gemma_toelichting

Attributen van objecttype WoonoverlastAanvraagOfMelding

Attribute Datatype Description
locatie punt
locatieOmschrijving AN300
meldingOmschrijving AN40
meldingTekst AN4000

Enumeraties Model VTH

Beoordelingsoort

Geen Definitie

Het enumeratie Beoordelingsoort kent de volgende waarden:

 • Niet Relevant:
 • Oke:
 • Niet Oke:

De enumeratie Beoordelingsoort heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Beoordelingsoort
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_3B4D2D66_B801_42a8_A3FB_CC4A29FF8320
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Heffingsoort

Geen Definitie

Het enumeratie Heffingsoort kent de volgende waarden:

 • leges:
 • precario:

De enumeratie Heffingsoort heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Heffingsoort
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_356C8F59_3721_46d0_BCD0_C17B0130035C
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

StatusOpenbareActiviteit

Geen Definitie

Het enumeratie StatusOpenbareActiviteit kent de volgende waarden:

 • Aangemeld:
 • Aangevraagd:
 • Verleend:

De enumeratie StatusOpenbareActiviteit heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name StatusOpenbareActiviteit
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_A29EE01A_118E_4599_BADD_35B9393A78F4
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None