Ga naar inhoud

Verkeer

De gegevensdefinities voor verkeer sluiten aan op die van Ruimte. Een aantal objecttypen uit Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) worden bij verkeer hergebruikt. Het gaat hier om de beheerobjecten:

  1. Paal (verkeerslicht is een verbijzondering van Paal);
  2. Sensor (de lussen in het wegdek zijn een verbijzondering van Sensor);
  3. Kast (de verkeersregelinstallaties zijn een verbijzondering van Kast).

ovenstaande objecttypen zijn in het GGM uitgewerkt in het onderdeel Ruimte. In de volgende figuur is te zien hoe het type ‘Verkeerstelling’ en het type V-log-info worden gegenereerd door deze drie objecttypen.

Gegevensmodel Verkeerstellingen

In de attributen van V-log-info en verkeerstelling is te zien dat V-Log-info meer informatie kan bevatten. In de volgende figuur zijn de verschillende attributen van de V-Log-objecttypes te zien.

Attributen V-Log

Stremmingen staan afgebeeld in de volgende figuur. Het objecttype ‘Stremming’ betreft een aantal wegdelen en wordt ingevoerd of gewijzigd door een ‘Medewerker’. Iedere ‘Stremming’ heeft een aantal kenmerken:

  1. Hindercategorie;
  2. Aantal gehinderden;
  3. Hinderklasse;
  4. Stremmingstatus.

Verkeer Stremmingen

Verkeersbesluiten zijn vastgelegd in een ‘Document’.

Gegevensmodel Verkeersbesluiten