Ga naar inhoud

Model Subsidies

Inleiding

Definitie Model Subsidies:

Geen definitie

Het model 'Model Subsidies' kent de volgende objecttypen:

 • Betaalmoment: Moment waarop er een bepaald deel van de subsidie betaald moet worden.
 • Rapportagemoment: Een vantevoren bepaald tijdstip waarom een gegevensanalyse wordt uitgevoerd
 • Sector: Sector is de verzameling van werkzaamheden, gericht op de productie van bepaalde goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de overheid.
 • Subsidie: Aan derden toegekende financiele middelen, bestemd voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten
 • Subsidieaanvraag: Aanvraag voor een subsidie
 • Subsidiebeschikking: Besluit over het al dan niet toekennen van een subsidie
 • Subsidiecomponent: Onderdeel van een subisidie met een eigen kostenplaats.
 • Subsidieprogramma: Programma waarin meerdere subsidies worden verleend vanuit een bepaalde samenhang
 • Taak: Een samenhangende set activiteiten in het kader van een subsidie.

Het model 'Model Subsidies' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Subsidies
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.1
created 2019-11-28 15:38:12
modified 2023-08-02 17:59:23
id EAPK_702429CB_A2F6_4733_BEB5_341C672DF5EF

Objecttypen Model Subsidies

Betaalmoment

Definitie Betaalmoment:

Moment waarop er een bepaald deel van de subsidie betaald moet worden.

Eigenschap Waarde
name Betaalmoment
toelichting
synoniemen
uri
bron
author arjen
version 1.1
created 2023-07-24 10:36:30
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_E403A215_A367_4eef_8716_075AF54388D0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Betaalmoment

Attribute Datatype Description
bedrag Bedrag
datum Datum
voorschot boolean

Rapportagemoment

Definitie Rapportagemoment:

Een vantevoren bepaald tijdstip waarom een gegevensanalyse wordt uitgevoerd

Eigenschap Waarde
name Rapportagemoment
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.1
created 2019-11-28 15:40:55
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_20CA8283_CE99_455c_BF4D_EAE3DF41AE5B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Rapportagemoment
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-0ae46688-6cc8-4553-adc7-04b2ed7b8b8f
gemma_definitie Een vantevoren bepaald tijdstip waarom een gegevensanalyse wordt uitgevoerd
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Rapportagemoment

Attribute Datatype Description
datum Date
naam AN200
omschrijving text
termijn int
None Class: "DOCUMENT"

Sector

Definitie Sector:

Sector is de verzameling van werkzaamheden, gericht op de productie van bepaalde goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de overheid.

Eigenschap Waarde
name Sector
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.1
created 2019-11-28 15:42:13
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_DA4F9850_4CA0_4508_9D57_F631BC30B360
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Sector
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-60596f8e-1454-4ca8-9a31-64e7fc554815
gemma_definitie Sector is de verzameling van werkzaamheden, gericht op de productie van bepaalde goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om activiteiten van niet op winst gerichte instellingen en de overheid.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Sector

Attribute Datatype Description
naam AN200
omschrijving Text

Subsidie

Definitie Subsidie:

Aan derden toegekende financiele middelen, bestemd voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten

Eigenschap Waarde
name Subsidie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.1
created 2019-11-28 15:58:19
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_FD701A55_6865_44aa_9A73_C46E02481796
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Subsidie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-1fe5c807-e9a7-4f44-a2b6-816341875d6e
gemma_definitie Aan derden toegekende financiele middelen, bestemd voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Subsidie

Attribute Datatype Description
accountantscontrole Boolean
coFinanciering Bedrag
datumBehandeltermijn Date
datumBewaartermijn Date
datumEinde Date
datumStart Date
datumSubsidievaststelling Date
datumVerzendingEindeafrekening Date
deadlineIndiening Date
doelstelling AN200
gerealiseerdeProjectkosten Date
hoogteSubsidie Bedrag
niveau Enumeratie: "Subsidieniveau"
onderwerp AN200
ontvangenBedrag Bedrag
opmerkingen Text
opmerkingenVoorschotten Text
prestatiesubsidie Boolean
socialReturnBedrag Bedrag
socialReturnNagekomen Boolean
socialReturnVerplichting Boolean
status AN80
subsidiebedrag Bedrag
subsidiesoort AN80
subsidievaststellingBedrag Bedrag
uitgaandeSubsidie Boolean
verantwoordenOp Date
None Class: "MEDEWERKER"
None Class: "Rechtspersoon"
None Class: "Rapportagemoment"
None Class: "Taak"
None Class: "Kostenplaats"
None Class: "Sector"
None Class: "DOCUMENT"
None Class: "ZAAK"

Subsidieaanvraag

Definitie Subsidieaanvraag:

Aanvraag voor een subsidie

Eigenschap Waarde
name Subsidieaanvraag
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.1
created 2019-11-28 15:39:05
modified 2024-04-17 13:34:42
id EAID_26C0D33A_B15A_4256_A5BF_5382A4E03539
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Subsidieaanvraag
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-4e5cd8a8-0110-4038-9b91-1f0562401398
gemma_definitie Aanvraag voor een subsidie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Subsidieaanvraag

Attribute Datatype Description
aangevraagdBedrag Bedrag
datumIndiening Date
kenmerk AN80
ontvangstbevestiging Date
verwachteBeschikking Date
None Class: "Subsidie"
None Class: "Subsidiebeschikking"

Subsidiebeschikking

Definitie Subsidiebeschikking:

Besluit over het al dan niet toekennen van een subsidie

Eigenschap Waarde
name Subsidiebeschikking
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.1
created 2019-11-28 15:39:58
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_F8BD6D83_D3F8_4dd3_B12E_22A991D1A0A2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Subsidiebeschikking
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-0cbc6488-2932-4634-b226-a741ba030a46
gemma_definitie Besluit over het al dan niet toekennen van een subsidie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Subsidiebeschikking

Attribute Datatype Description
beschikkingsnummer AN80
beschiktBedrag Bedrag
besluit AN80
internKenmerk AN80
kenmerk AN80
ontvangen Date
opmerkingen text
None Class: "Subsidie"

Subsidiecomponent

Definitie Subsidiecomponent:

Onderdeel van een subisidie met een eigen kostenplaats.

Eigenschap Waarde
name Subsidiecomponent
toelichting
synoniemen
uri
bron
author arjen
version 1.1
created 2023-07-24 10:16:34
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_DB093A73_BE89_462b_8FBA_19B2629072ED
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Subsidiecomponent

Attribute Datatype Description
gereserveerdBedrag Bedrag
toegekendBedrag Bedrag
None Class: "Betaalmoment"
None Class: "Kostenplaats"

Subsidieprogramma

Definitie Subsidieprogramma:

Programma waarin meerdere subsidies worden verleend vanuit een bepaalde samenhang

Eigenschap Waarde
name Subsidieprogramma
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.1
created 2019-11-28 15:41:40
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_8F1A719D_C89A_4194_8FF4_1F3E0F174D3D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Subsidieprogramma
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3c8f512f-33ab-4e24-8ea4-820796359003
gemma_definitie Programma waarin meerdere subsidies worden verleend vanuit een bepaalde samenhang
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Subsidieprogramma

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date
naam AN200
omschrijving text
programmabegroting Bedrag
None Class: "Subsidie"

Taak

Definitie Taak:

Een samenhangende set activiteiten in het kader van een subsidie.

Eigenschap Waarde
name Taak
toelichting
synoniemen
uri
bron
author abrienen
version 1.1
created 2019-11-28 15:41:15
modified 2024-04-17 13:34:43
id EAID_156C82B1_2641_40c8_9E99_60031643C29A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Taak
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-020a5c18-9065-48d4-9cdd-5500cf5ce9ae
gemma_definitie Een samenhangende set activiteiten in het kader van een subsidie.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Taak

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date
taakomschrijving Text
termijn int

Enumeraties Model Subsidies

Subsidieniveau

Geen Definitie

Het enumeratie Subsidieniveau kent de volgende waarden:

 • Gemeente:
 • Provincie:
 • Nationaal:
 • Europees:
 • Regionaal:

De enumeratie Subsidieniveau heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Subsidieniveau
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_B4CF1D3E_D000_467d_A9D5_4519704F4A6D
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None