Ga naar inhoud

Model Sociaal Domein

Inleiding

Definitie Model Sociaal Domein:

Geen definitie

Het model 'Model Sociaal Domein' kent de volgende objecttypen:

 • AanvraagStadspas: Aanvraag voor een stadspas
 • AOM_AanvraagWmoJeugd:
 • AOMMeldingWMOJeugd:
 • Beperking: Een stoornis of conditie ‚ lichamelijk, zintuiglijk en-of geestelijk ‚ die een normaal maatschappelijk functioneren belemmert en nadelige sociale gevolgen met zich meebrengt.
 • Beperkingscategorie: Een categorisering van beperkingen
 • Beperkingscore: Getalsmatige duiding van een beperking
 • Beperkingscoresoort: Typering van beperkingscores
 • Beschikking: In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift.
 • Beschikkingsoort: Typering van een beschikking
 • Beschikte Voorziening: Een voorziening waarover een beschikking is gedaan.
 • Budgetuitputting: Overzicht van de te verwachte inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode
 • Client: Een ingeschreven persoon die gebruik maakt van producten en diensten van de gemeente.
 • Clientbegeleider: De persoon die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan in samenwering met de client en personen uit zijn/haar omgeving .
 • Declaratie: Een opgave van te vergoeden kosten.
 • Declaratieregel:
 • Huishouden: persoon of groep personen die een huishouden voert waarbij sprake is van een onderlinge verbondenheid en continu√Øteit in de samenstelling ervan, die binnen een woning gebruik maakt van dezelfde voorzieningen
 • Leefgebied: Gebied waarin alle activiteiten van een inwoner zich kunnen afspelen
 • Leverancier: Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie
 • Levering: Levering van zorg door leverancier. Is in het geval van resultaatverplichting steeds: 1 stuk In PxQ uren maal tarief
 • Leveringsvorm: Zorg die onder de Wlz, de Zvw-Wijkverpleging of de Wmo 2015 valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb).
 • Melding Eigen bijdrage: Aangifte van de evetuele eigen bijdrage
 • PGB-Toekenning: Betreft alleen toegekende voorzieningen met als leveringsvorm PGB Opgebouwd op basis van het TKB (Toekenninsgbericht) aan het SVB, en het BAB-bericht (budgetafsluiting). zie: https://istandaarden.nl/istandaarden/ipgb
 • Relatie: Betrekking waarin personen, zaken, begrippen of grootheden van nature tot elkaar staan.
 • Relatiesoort: De typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.
 • Score: Het aantal behaalde punten
 • Scoresoort: Typologie van score
 • Stadspas: Een stadspas geeft inwoners van een gemeente korting op oa sport en culturele activiteiten. Vaak is deze pas voor inwoners met een laag inkomen.
 • Tarief: Hoogte van een bedrag voor een bepaald product of dient
 • Team: Een groep personen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel nastreeft, waarbij de teamleden afhankelijk van elkaar zijn om het doel te bereiken.
 • Toewijzing: Toewijzing die door gemeente aan zorgaanbieder wordt gestuurd. zie https://informatiemodel.istandaarden.nl/2019/views/view_274300.html
 • Verplichting WMO Jeugd:
 • Verzoek om Toewijzing: Verzoek tot toewijzing dat vanuit leverancier (via H10-portal) aan de gemeente wordt gestuurd. Zie https://informatiemodel.istandaarden.nl/2019/views/view_274300.html
 • Voorziening: Middel om services/maatregelen in te vullen.
 • Voorzieningsoort: Typering van een voorziening
 • Zelfredzaamheidmatrix: Een geordend systeem waarbij aan elf domeinen van het dagelijks leven (zoals inkomen en dagbesteding; zie figuur) een waarde voor zelfredzaamheid wordt toegekend.

Het model 'Model Sociaal Domein' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Sociaal Domein
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-15 16:29:14
modified 2022-09-19 15:48:58
id EAPK_B3B8C80B_FA8A_4058_8731_00B21A9EFE76

Objecttypen Model Sociaal Domein

AanvraagStadspas

Definitie AanvraagStadspas:

Aanvraag voor een stadspas

Eigenschap Waarde
name AanvraagStadspas
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-07 11:54:57
modified 2024-04-17 13:55:46
id EAID_16F94A03_C376_4314_94AA_4DB14AD00EB9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype AanvraagStadspas

Attribute Datatype Description

AOM_AanvraagWmoJeugd

Definitie AOM_AanvraagWmoJeugd:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name AOM_AanvraagWmoJeugd
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2021-12-15 14:49:37
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_BE7C28C6_0922_4c6a_A953_3D598D991AB5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam AOM_AanvraagWmoJeugd
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-3545eb93-e19a-4b1f-b3f2-03b79b30b200
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype AOM_AanvraagWmoJeugd

Attribute Datatype Description
clientReactie AN100
datumBeschikking Date
datumEersteAfspraak Date
datumEinde Date
datumPlanVastgesteld Date
datumStartAanvraag Date
deskundigheid AN50
doorloopmethodiek AN50
maximaleDoorlooptijd AN20
redenAfsluiting AN50
None Class: "Client"
None Class: "Beschikking"

AOMMeldingWMOJeugd

Definitie AOMMeldingWMOJeugd:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name AOMMeldingWMOJeugd
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2021-12-15 14:38:21
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_0FA25A4F_DF7F_4feb_9460_19D054E874F8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype AOMMeldingWMOJeugd

Attribute Datatype Description
aanmelder AN100
aanmeldingDoor AN100
aanmeldingDoorLandelijk AN100
aanmeldwijze AN80
deskundigheid AN80
isClientOpDeHoogte AN50
onderzoekswijze AN50
redenAfsluiting AN80
vervolg AN50
verwezen AN50
None Class: "Client"

Beperking

Definitie Beperking:

Een stoornis of conditie ‚ lichamelijk, zintuiglijk en-of geestelijk ‚ die een normaal maatschappelijk functioneren belemmert en nadelige sociale gevolgen met zich meebrengt.

Eigenschap Waarde
name Beperking
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-03-21 15:32:51
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_F110608E_9C6A_4d66_BDCB_F4B2465E3CFD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Beperking
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b883410b-ba90-45a0-a9f0-f16b8e1fa9ac
gemma_definitie Een stoornis of conditie – lichamelijk, zintuiglijk en-of geestelijk – die een normaal maatschappelijk functioneren belemmert en nadelige sociale gevolgen met zich meebrengt.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beperking

Attribute Datatype Description
categorie int
commentaar int
duur int
wet Enumeratie: "Wet"

Beperkingscategorie

Definitie Beperkingscategorie:

Een categorisering van beperkingen

Eigenschap Waarde
name Beperkingscategorie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 14:41:29
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_4E835898_6623_457f_99B4_C688D465F720
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beperkingscategorie

Attribute Datatype Description
code AN8
wet Enumeratie: "Wet"

Beperkingscore

Definitie Beperkingscore:

Getalsmatige duiding van een beperking

Eigenschap Waarde
name Beperkingscore
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-03-21 15:33:15
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_5EDE0349_8865_4b90_9A18_235C5AA660C4
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Beperkingscore
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8d15d21d-4e39-4dcb-b9f7-be128f6b324a
gemma_definitie Getalsmatige duiding van een beperking
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beperkingscore

Attribute Datatype Description
commentaar AN200
score int
wet Enumeratie: "Wet"

Beperkingscoresoort

Definitie Beperkingscoresoort:

Typering van beperkingscores

Eigenschap Waarde
name Beperkingscoresoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 14:41:43
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_6B63630A_8A30_454d_B8C4_252D4C30A3BF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beperkingscoresoort

Attribute Datatype Description
vraag AN200
wet Enumeratie: "Wet"

Beschikking

Definitie Beschikking:

In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift.

Eigenschap Waarde
name Beschikking
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-04-23 16:56:03
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_71D7E96D_641A_4b6a_A325_DED07C3B5836
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Beschikking
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c481e8b8-f7d7-4979-b767-ebf2a9b04712
gemma_definitie In het bestuursrecht: Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak in een procedure die begint met een verzoekschrift.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beschikking

Attribute Datatype Description
code AN20
commentaar AN200
datumAfgifte Datum
grondslagen int
wet
None Class: "Client"
None Class: "Toewijzing"
None Class: "AOMMeldingWMOJeugd"
None Class: "Beperking"

Beschikkingsoort

Definitie Beschikkingsoort:

Typering van een beschikking

Eigenschap Waarde
name Beschikkingsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 14:01:26
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_FD14E04F_26A1_42ba_8E47_5F43AF539877
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beschikkingsoort

Attribute Datatype Description

Beschikte Voorziening

Definitie Beschikte Voorziening:

Een voorziening waarover een beschikking is gedaan.

Eigenschap Waarde
name Beschikte Voorziening
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 13:58:33
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_975C3DA3_930A_49d8_B54F_2A560DC2AD5A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Beschikte Voorziening
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-38610e76-2c3e-429a-b30b-1fd21f05c8fc
gemma_definitie Een voorziening waarover een beschikking is gedaan.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beschikte Voorziening

Attribute Datatype Description
code AN20
datumEinde Date
datumEindeOorspronkelijk Date
datumStart Date
eenheid Enumeratie: "Eenheid"
frequentie Enumeratie: "Frequentie"
leveringsvorm Enumeratie: "Leveringsvorm"
omvang int
redenEinde AN100
status AN50
wet Enumeratie: "Wet"

Budgetuitputting

Definitie Budgetuitputting:

Overzicht van de te verwachte inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode

Eigenschap Waarde
name Budgetuitputting
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-09 13:49:43
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_679162ED_0B45_4fb2_B16E_421C25A107F5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Budgetuitputting

Attribute Datatype Description
datum Date
uitgenutBedrag Bedrag
None Class: "PGB-Toekenning"

Client

Definitie Client:

Een ingeschreven persoon die gebruik maakt van producten en diensten van de gemeente.

Eigenschap Waarde
name Client
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-03-21 15:22:41
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_DAF09055_A5A6_4ff4_A158_21B20567B296
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Client
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-2a859087-fe7f-412a-b057-bf1e3f249a4c
gemma_definitie Een ingeschreven persoon die gebruik maakt van producten en diensten van de gemeente.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Client

Attribute Datatype Description
code AN80
gezagsdragerGekend boolean
juridischeStatus AN80
wettelijkeVertegenwoordiging AN80

Clientbegeleider

Definitie Clientbegeleider:

De persoon die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan in samenwering met de client en personen uit zijn/haar omgeving .

Eigenschap Waarde
name Clientbegeleider
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-12 16:00:19
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_276E1BF9_E902_4303_A9E7_048627E0DC84
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Clientbegeleider
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-17a0d019-c25e-4bba-ae64-f381da597376
gemma_definitie De persoon die verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan in samenwering met de client en personen uit zijn/haar omgeving .
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Clientbegeleider

Attribute Datatype Description
begeleiderscode An20

Declaratie

Definitie Declaratie:

Een opgave van te vergoeden kosten.

Eigenschap Waarde
name Declaratie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2021-11-15 14:24:21
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_5E542F35_E413_49c4_8FB7_335B6BE9667A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Declaratie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-645ed017-feb5-40b0-82ae-990745bdb549
gemma_definitie Een opgave van te vergoeden kosten.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Declaratie

Attribute Datatype Description
datumDeclaratie int
declaratieBedrag int
declaratieStatus int

Declaratieregel

Definitie Declaratieregel:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Declaratieregel
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-12 15:34:16
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_F73F6BFE_9CFE_4497_80E3_CADAA344CF69
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Declaratieregel

Attribute Datatype Description
bedrag Bedrag
code AN20
datumEinde Date
datumStart Date

Huishouden

Definitie Huishouden:

persoon of groep personen die een huishouden voert waarbij sprake is van een onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan, die binnen een woning gebruik maakt van dezelfde voorzieningen

Eigenschap Waarde
name Huishouden
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-25 10:24:00
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_F0467610_553B_47cd_A9F7_3B1D20CC425E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Huishouden
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-ffca91bc-ed2b-4885-9e04-7a459fd67cad
gemma_definitie persoon of groep personen die een huishouden voert waarbij sprake is van een onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan, die binnen een woning gebruik maakt van dezelfde voorzieningen
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Huishouden

Attribute Datatype Description

Leefgebied

Definitie Leefgebied:

Gebied waarin alle activiteiten van een inwoner zich kunnen afspelen

Eigenschap Waarde
name Leefgebied
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-23 15:34:35
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_C55180D9_A5C3_4859_BD88_7686F5384157
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Leefgebied
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-c80348b6-b173-41ab-9bf6-3a1a780d0fb3
gemma_definitie Gebied waarin alle activiteiten van een inwoner zich kunnen afspelen
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Leefgebied

Attribute Datatype Description
naam AN80

Leverancier

Definitie Leverancier:

Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie

Eigenschap Waarde
name Leverancier
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 14:46:34
modified 2024-04-17 13:34:27
id EAID_51A266C7_3BDA_457c_9A32_CD1B166CA5BF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Leverancier

Attribute Datatype Description
AGBCode AN40
leverancierscode AN8
naam AN200
soortLeverancier AN80
soortLeverancierCode AN8
None Class: "Contract"

Levering

Definitie Levering:

Levering van zorg door leverancier. Is in het geval van resultaatverplichting steeds: 1 stuk

In PxQ uren maal tarief

Eigenschap Waarde
name Levering
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 14:46:17
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_F0CE97B6_3004_4424_A0AA_5034BC0144D1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Levering
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-cc667191-bb35-45a0-a231-504b663b70f1
gemma_definitie Levering van zorg door leverancier. Is in het geval van resultaatverplichting steeds: 1 stuk In PxQ uren maal tarief
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Levering

Attribute Datatype Description
code AN20
datumStart Date
datumStop Date
eenheid Enumeratie: "Eenheid"
frequentie Enumeratie: "Frequentie"
omvang int
stopreden Text
None Class: "Voorziening"

Leveringsvorm

Definitie Leveringsvorm:

Zorg die onder de Wlz, de Zvw-Wijkverpleging of de Wmo 2015 valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Eigenschap Waarde
name Leveringsvorm
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 16:43:06
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_F35DA519_FA0C_48ae_9EFC_C4EBEC4BF144
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Leveringsvorm

Attribute Datatype Description
leveringsvormCode An20
naam AN3
wet Enumeratie: "Wet"

Melding Eigen bijdrage

Definitie Melding Eigen bijdrage:

Aangifte van de evetuele eigen bijdrage

Eigenschap Waarde
name Melding Eigen bijdrage
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-09 13:33:02
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_A9D093FB_B3D1_46e5_B263_6C4D61F0C5D1
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Melding Eigen bijdrage
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-57035c38-5be2-432e-88aa-ba59029c984c
gemma_definitie Aangifte van de evetuele eigen bijdrage
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Melding Eigen bijdrage

Attribute Datatype Description
datumStart Date
datumStop Date
None Class: "Beschikking"

PGB-Toekenning

Definitie PGB-Toekenning:

Betreft alleen toegekende voorzieningen met als leveringsvorm PGB Opgebouwd op basis van het TKB (Toekenninsgbericht) aan het SVB, en het BAB-bericht (budgetafsluiting). zie: https://istandaarden.nl/istandaarden/ipgb

Eigenschap Waarde
name PGB-Toekenning
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-09 13:42:53
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_84FE9B56_158D_4b65_BCC1_5FE29D071FCC
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam PGB-Toekenning
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-2cc8ad38-97f9-4462-83af-cb5556bffd88
gemma_definitie Betreft alleen toegekende voorzieningen met als leveringsvorm PGB Opgebouwd op basis van het TKB (Toekenninsgbericht) aan het SVB, en het BAB-bericht (budgetafsluiting). zie: https://istandaarden.nl/istandaarden/ipgb
gemma_toelichting

Attributen van objecttype PGB-Toekenning

Attribute Datatype Description
budget Bedrag
datumEinde Date
datumToekenning Date
None Class: "Beschikte Voorziening"

Relatie

Definitie Relatie:

Betrekking waarin personen, zaken, begrippen of grootheden van nature tot elkaar staan.

Eigenschap Waarde
name Relatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-23 15:53:42
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_3DF01B79_6712_473e_9878_594CB5AE95A7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Relatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-5011fe69-8832-47f9-9ba5-c68d53a95ecd
gemma_definitie Betrekking waarin personen, zaken, begrippen of grootheden van nature tot elkaar staan.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Relatie

Attribute Datatype Description
relatiesoort int

Relatiesoort

Definitie Relatiesoort:

De typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

Eigenschap Waarde
name Relatiesoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-23 16:01:41
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_F5FAF498_F536_4fb3_9948_73EBCDF61AD5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Relatiesoort

Attribute Datatype Description

Score

Definitie Score:

Het aantal behaalde punten

Eigenschap Waarde
name Score
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-23 15:40:08
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_5A367DA9_DE05_4b3b_954D_24271FD4FB76
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Score
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-75a56fd7-b2b2-4a08-9b09-8235d4592cae
gemma_definitie Het aantal behaalde punten
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Score

Attribute Datatype Description
datum date

Scoresoort

Definitie Scoresoort:

Typologie van score

Eigenschap Waarde
name Scoresoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-23 15:34:03
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_653EA248_1547_4f8b_B026_B44FEEC711B2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Scoresoort

Attribute Datatype Description
niveau N1

Stadspas

Definitie Stadspas:

Een stadspas geeft inwoners van een gemeente korting op oa sport en culturele activiteiten. Vaak is deze pas voor inwoners met een laag inkomen.

Eigenschap Waarde
name Stadspas
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-07 11:53:42
modified 2024-04-17 13:55:32
id EAID_810C273F_0A2B_4e68_A94B_46722FF9E19D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Stadspas

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date

Tarief

Definitie Tarief:

Hoogte van een bedrag voor een bepaald product of dient

Eigenschap Waarde
name Tarief
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 14:26:29
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_57F01465_EE56_4c33_9BD9_8DB351A2C530
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Tarief
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a842e972-764b-4dd8-ad79-f537d4e68565
gemma_definitie Hoogte van een bedrag voor een bepaald product of dient
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Tarief

Attribute Datatype Description
bedrag Bedrag
datumEinde Date
datumStart Date
eenheid Enumeratie: "Eenheid"
wet Enumeratie: "Wet"

Team

Definitie Team:

Een groep personen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel nastreeft, waarbij de teamleden afhankelijk van elkaar zijn om het doel te bereiken.

Eigenschap Waarde
name Team
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 11:54:40
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_909A4134_4697_481e_9110_6386D0F6CAAD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Team
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-016ea33a-4ba2-45d7-ae45-616eeedcc567
gemma_definitie Een groep personen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel nastreeft, waarbij de teamleden afhankelijk van elkaar zijn om het doel te bereiken.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Team

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Toewijzing

Definitie Toewijzing:

Toewijzing die door gemeente aan zorgaanbieder wordt gestuurd. zie https://informatiemodel.istandaarden.nl/2019/views/view_274300.html

Eigenschap Waarde
name Toewijzing
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-04-23 16:56:03
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_01ECE551_A7B0_4b99_B6E7_F654D6AC15D5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Toewijzing
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-53cc8281-81c1-40c8-901d-2751e34ea367
gemma_definitie Toewijzing die door gemeente aan zorgaanbieder wordt gestuurd. zie https://informatiemodel.istandaarden.nl/2019/views/view_274300.html
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Toewijzing

Attribute Datatype Description
code AN20
commentaar Text
datumAanschaf Date
datumEindeToewijzing Date
datumStartToewijzing Date
datumToewijzing Date
eenheid Enumeratie: "Eenheid"
frequentie Enumeratie: "Frequentie"
omvang N8
redenWijziging int
toewijzingnummer N9
wet Enumeratie: "Wet"
None Class: "Levering"

Verplichting WMO Jeugd

Definitie Verplichting WMO Jeugd:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Verplichting WMO Jeugd
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2023-07-27 15:34:06
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_EC0FB9CB_B407_49b4_8FCF_8837E7A72DA9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Verplichting WMO Jeugd
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7c5fd54e-88dd-4738-95ec-5164d6c6af35
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verplichting WMO Jeugd

Attribute Datatype Description
Budgetsoort int
budgetsoortgroep int
Einddatumgepland int
Feitelijke Einddatum int
Jaar int
Periodiciteit int
verplichtingsoort int
None Class: "AOM_AanvraagWmoJeugd"
None Class: "Client"
None Class: "Beschikte Voorziening"
None Class: "Leverancier"

Verzoek om Toewijzing

Definitie Verzoek om Toewijzing:

Verzoek tot toewijzing dat vanuit leverancier (via H10-portal) aan de gemeente wordt gestuurd. Zie https://informatiemodel.istandaarden.nl/2019/views/view_274300.html

Eigenschap Waarde
name Verzoek om Toewijzing
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-09 11:59:36
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_9F392B0B_1654_4b4e_9261_F0A90DA1F7BD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Verzoek om Toewijzing
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e643dc04-a205-421d-ab23-c6da046b1642
gemma_definitie Verzoek tot toewijzing dat vanuit leverancier (via H10-portal) aan de gemeente wordt gestuurd. Zie https://informatiemodel.istandaarden.nl/2019/views/view_274300.html
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verzoek om Toewijzing

Attribute Datatype Description
beschikkingsnummer AN40
commentaar text
datumEindeToewijzing Date
datumIngangBeschikking Date
datumIngangToewijzing Date
datumOntvangst Date
eenheid Enumeratie: "Eenheid"
frequentie Enumeratie: "Frequentie"
raamcontract boolean
referentieAanbieder AN40
soortVerwijzer Enumeratie: "Soort Verwijzer"
verwijzer AN200
volume int
None Class: "Voorziening"
None Class: "Leverancier"
None Class: "Client"
None Class: "Beschikking"

Voorziening

Definitie Voorziening:

Middel om services/maatregelen in te vullen.

Eigenschap Waarde
name Voorziening
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-04-23 16:56:03
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_EAAF2F59_6BC0_4243_B126_A8E604B32C5E
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Voorziening
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8ffe8caf-2af7-47e5-acc5-c4e6fd5f38b1
gemma_definitie Middel om services/maatregelen in te vullen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Voorziening

Attribute Datatype Description
afhandelwijze AN200
code AN20
naam AN80
omschrijving text
productcode AN5
wet Enumeratie: "Wet"

Voorzieningsoort

Definitie Voorzieningsoort:

Typering van een voorziening

Eigenschap Waarde
name Voorzieningsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 14:31:08
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_462E3982_56C3_4442_BE2F_2C23A7ED6015
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Voorzieningsoort

Attribute Datatype Description
code An20
naam AN80
omschrijving text
productcategorie AN200
productcategoriecode An20
productcode AN20
wet Enumeratie: "Wet"

Zelfredzaamheidmatrix

Definitie Zelfredzaamheidmatrix:

Een geordend systeem waarbij aan elf domeinen van het dagelijks leven (zoals inkomen en dagbesteding; zie figuur) een waarde voor zelfredzaamheid wordt toegekend.

Eigenschap Waarde
name Zelfredzaamheidmatrix
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-23 15:20:43
modified 2024-04-17 13:34:28
id EAID_6C27D3D1_FBCE_4504_AF1E_48B4A4CB02EA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Zelfredzaamheidmatrix
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-4f3a28d3-464a-42c3-97e1-39231e5f7bf1
gemma_definitie Een geordend systeem waarbij aan elf domeinen van het dagelijks leven (zoals inkomen en dagbesteding; zie figuur) een waarde voor zelfredzaamheid wordt toegekend.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Zelfredzaamheidmatrix

Attribute Datatype Description
datumEindeGeldigheid date
datumStartGeldigheid date
naam AN80
omschrijving text

Enumeraties Model Sociaal Domein

Doelgroep

Geen Definitie

Het enumeratie Doelgroep kent de volgende waarden:

 • Asielstatushouder:
 • Gezinsvormer:
 • Gezinshereniger:
 • Geestelijk bedienaar:
 • Gezinsvormer met Asielstatushouder:
 • Gezinshereniger met Asielstatushouder:
 • Overig:

De enumeratie Doelgroep heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Doelgroep
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_A9985186_A6B8_4414_8334_A2CA12D5AC94
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Eenheid

Geen Definitie

Het enumeratie Eenheid kent de volgende waarden:

 • Minuut:
 • Uur:
 • Etmaal:
 • Dagdeel (4 uur):
 • Stuks:
 • Euros:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie Eenheid heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Eenheid
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_838B4669_4F50_4835_ABA8_03E3FCE48184
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Frequentie

Geen Definitie

Het enumeratie Frequentie kent de volgende waarden:

 • Per dag:
 • Per week:
 • Per 4 weken:
 • Per maand:
 • Per jaar:
 • Binnen geldigheid Beschikking:
 • Leeg:
 • Onbekend:

De enumeratie Frequentie heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Frequentie
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_8640ED99_341B_4f10_A335_9324459F19B3
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Leveringsvorm

Geen Definitie

Het enumeratie Leveringsvorm kent de volgende waarden:

 • ZIN:
 • PGB:
 • Onbekend:
 • Leeg:

De enumeratie Leveringsvorm heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Leveringsvorm
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_DC1D1F90_E28B_4fb7_A5E1_C2F76132BE12
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Soort Verwijzer

Geen Definitie

Het enumeratie Soort Verwijzer kent de volgende waarden:

 • Gemeente:
 • Huisarts:
 • Jeugdarts:
 • Gecertificeerde instelling:
 • Medisch specialist:
 • Zelfverwijzer / geen verwijzer:
 • Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugdinrichting:
 • Leeg:
 • Onbekend:

De enumeratie Soort Verwijzer heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Soort Verwijzer
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_44194E25_4676_4eb2_9E97_F44196438F4B
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Wet

Geen Definitie

Het enumeratie Wet kent de volgende waarden:

 • Niet van toepassing:
 • Wmo:
 • Jeugdwet:
 • Andere wet:
 • Leeg:
 • Onbekend:
 • Participatiewet PW-I:
 • I.O.A.W./I.O.A.Z.:
 • Bijzondere Bijstand:

De enumeratie Wet heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Wet
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_3CDE785E_E631_4f94_A1A3_67F721140B1C
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None