Ga naar inhoud

Model Participatie

Inleiding

Definitie Model Participatie:

Geen definitie

Het model 'Model Participatie' kent de volgende objecttypen:

 • Component:
 • Componentsoort:
 • Doelgroep: Een groep mensen of klanten die een bedrijf of organisatie wil benaderen om een product, dienst of informatie onder de aandacht te brengen
 • Fraudegegevens: Gegevens met betrekking tot fraude
 • Fraudesoort: Typering van een fraude
 • InformatieDakloosheid: Informatie met betrekking tot dakloosheid
 • Inkomensvoorziening: Een regeling die zorg draag voor een inkomen confom de landelijke wetgeving
 • Inkomensvoorzieningsoort: Typering van een inkomensvoorziening
 • Participatiedossier: Overzicht van alle informatie over integratie en participatie betreffende een inwoner
 • RedenBeeindiging: argumentatie voor stopzetting
 • Regeling: Verzamelnaam voor AMvB’s, Ministeriële regelingen, lokale verordeningen, etc. De regeling is de meest concrete uitleg van de wet.
 • Regelingsoort: Typologie van een regeling
 • Taalniveau: Het duiden van bepaald gebruik en begrijpelijkheid van een taal. Het is er om verschil in taalvaardigheid te kunnen meten.
 • Tegenprestatie: Verplichting die tegenover een prestatie staat
 • TegenprestatieHoogte: De hoogte van de tegenprestatie
 • Traject: Samenstel van achtereenvolgens uit te voeren en onderling samenhangende deelhandelingen of van opeenvolgende stadia in een proces, voorgesteld als een route die via opeenvolgende bestemmingen naar de eindbestemming voert.
 • TrajectActiviteit:
 • TrajectActiviteitsoort:
 • Trajectsoort:
 • Uitkeringsrun:

Het model 'Model Participatie' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Participatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 11:52:22
modified 2018-06-07 10:04:53
id EAPK_740B2501_676F_4219_B57D_3C012B1AFC02

Objecttypen Model Participatie

Component

Definitie Component:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Component
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-06-08 14:19:54
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_F4FD02F2_9FFA_4a35_BA32_B4CDE4002E7A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Component

Attribute Datatype Description
bedrag bedrag
datumBeginBetrekkingOp Date
datumEindeBetrekkingOp Date
debetCredit AN50
groep AN50
groepCode AN20
grootboekCode AN50
grootboekOmschrijving AN100
kostenplaats AN50
omschrijving AN100
rekeningnummer AN50
toelichting AN50

Componentsoort

Definitie Componentsoort:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Componentsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-06-08 14:20:08
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_3372192D_4773_46b2_BDA5_C98B220F8954
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Componentsoort

Attribute Datatype Description
component AN50
componentCode AN50
kolom AN50
kolomCode AN50
regeling AN100
regelingCode AN50

Doelgroep

Definitie Doelgroep:

Een groep mensen of klanten die een bedrijf of organisatie wil benaderen om een product, dienst of informatie onder de aandacht te brengen

Eigenschap Waarde
name Doelgroep
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 10:54:14
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_4E2B16CA_093A_40b8_B7F8_AD90D7D396A7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Doelgroep
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-953e583a-1d8e-4153-bf27-9ad07d80252d
gemma_definitie Een groep mensen of klanten die een bedrijf of organisatie wil benaderen om een product, dienst of informatie onder de aandacht te brengen
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Doelgroep

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Fraudegegevens

Definitie Fraudegegevens:

Gegevens met betrekking tot fraude

Eigenschap Waarde
name Fraudegegevens
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 11:59:42
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_096E692B_4810_4571_9A51_DDDEDA13F4BF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Fraudegegevens
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-9d77bfbe-c5bf-4f52-8539-4220bcc98838
gemma_definitie Gegevens met betrekking tot fraude
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Fraudegegevens

Attribute Datatype Description
bedragFraude bedrag
datumEindeFraude date
datumGeconstateerd date
datumStartFraude date
verrekening bedrag
vorderingen bedrag

Fraudesoort

Definitie Fraudesoort:

Typering van een fraude

Eigenschap Waarde
name Fraudesoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-22 16:16:41
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_2D35FBDB_0399_4439_B454_25E1A4FB0279
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Fraudesoort

Attribute Datatype Description
naam AN80

InformatieDakloosheid

Definitie InformatieDakloosheid:

Informatie met betrekking tot dakloosheid

Eigenschap Waarde
name InformatieDakloosheid
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-09-10 15:28:20
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_A0F8E790_518A_4717_88C2_1143DE9F944A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype InformatieDakloosheid

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date
gemeenteOorsprong AN200
toestemmingGemeentelijkBriefadres boolean
toestemmingNachtopvang boolean

Inkomensvoorziening

Definitie Inkomensvoorziening:

Een regeling die zorg draag voor een inkomen confom de landelijke wetgeving

Eigenschap Waarde
name Inkomensvoorziening
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 11:53:14
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_07784236_3AA6_45e5_8253_7D088C4020B0
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Inkomensvoorziening
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-9f48e45c-d6d8-4208-b4ea-d1b8317d79f2
gemma_definitie Een regeling die zorg draag voor een inkomen confom de landelijke wetgeving
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inkomensvoorziening

Attribute Datatype Description
bedrag bedrag
datumEinde date
datumStart date
datumToekenning date
eenmalig boolean
groep AN100

Inkomensvoorzieningsoort

Definitie Inkomensvoorzieningsoort:

Typering van een inkomensvoorziening

Eigenschap Waarde
name Inkomensvoorzieningsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 11:53:23
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_AF18E7D3_279D_4323_B785_6C75B4701430
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inkomensvoorzieningsoort

Attribute Datatype Description
code AN20
naam AN80
omschrijving text
regeling AN200
regelingCode AN20
vergoeding AN200
vergoedingscode AN20
wet Enumeratie: "Wet"

Participatiedossier

Definitie Participatiedossier:

Overzicht van alle informatie over integratie en participatie betreffende een inwoner

Eigenschap Waarde
name Participatiedossier
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2021-06-28 14:25:38
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_F1DA83DA_4F56_408c_B2C4_AB6AF02E37B4
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Participatiedossier
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7524953c-c703-4230-92de-72e04018559a
gemma_definitie Overzicht van alle informatie over integratie en participatie betreffende een inwoner
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Participatiedossier

Attribute Datatype Description
arbeidsvermogen AN100
begeleiderscode int
beschutwerk AN200
clientbegeleiderID int
datumEindeBegeleiding date
datumStartBegeleiding date
indicatieDoelgroepregister Enumeratie: "Boolean"

RedenBeeindiging

Definitie RedenBeeindiging:

argumentatie voor stopzetting

Eigenschap Waarde
name RedenBeeindiging
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 11:10:14
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_FF79699B_F356_4168_875F_B4D0266789EE
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype RedenBeeindiging

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Regeling

Definitie Regeling:

Verzamelnaam voor AMvB’s, Ministeriële regelingen, lokale verordeningen, etc. De regeling is de meest concrete uitleg van de wet.

Eigenschap Waarde
name Regeling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 11:56:16
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_C25455F3_FEB0_4c6d_9AA4_3B027718BEE3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Regeling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-4613c364-53f2-445d-a392-3b6661533a71
gemma_definitie Verzamelnaam voor AMvB’s, Ministeriële regelingen, lokale verordeningen, etc. De regeling is de meest concrete uitleg van de wet.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Regeling

Attribute Datatype Description
datumEinde date
datumStart date
datumToekenning date
omschrijving text

Regelingsoort

Definitie Regelingsoort:

Typologie van een regeling

Eigenschap Waarde
name Regelingsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-04-23 11:56:27
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_14D3C960_5EF2_433c_8E1C_B493974280E2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Regelingsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving text

Taalniveau

Definitie Taalniveau:

Het duiden van bepaald gebruik en begrijpelijkheid van een taal. Het is er om verschil in taalvaardigheid te kunnen meten.

Eigenschap Waarde
name Taalniveau
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 11:06:05
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_74DF3CC8_5890_4e02_9B11_57FF82F26EA4
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Taalniveau

Attribute Datatype Description
mondeling AN8
schriftelijk AN8

Tegenprestatie

Definitie Tegenprestatie:

Verplichting die tegenover een prestatie staat

Eigenschap Waarde
name Tegenprestatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 11:40:11
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_B3F6F6D2_5054_484d_A0C4_A95EF6FA5AD2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Tegenprestatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8b15e4a4-11fb-42f3-b7e8-29192dbfc19a
gemma_definitie Verplichting die tegenover een prestatie staat
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Tegenprestatie

Attribute Datatype Description
datumEinde Date
datumStart Date

TegenprestatieHoogte

Definitie TegenprestatieHoogte:

De hoogte van de tegenprestatie

Eigenschap Waarde
name TegenprestatieHoogte
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-13 11:45:57
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_7A514B8D_7161_4334_8202_41DD00A65E8A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype TegenprestatieHoogte

Attribute Datatype Description
code AN2
naam AN80
omschrijving text

Traject

Definitie Traject:

Samenstel van achtereenvolgens uit te voeren en onderling samenhangende deelhandelingen of van opeenvolgende stadia in een proces, voorgesteld als een route die via opeenvolgende bestemmingen naar de eindbestemming voert.

Eigenschap Waarde
name Traject
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-22 15:53:14
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_AB20D9F3_FBEB_4d10_A8A5_429F0AB8432F
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Traject
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-99429638-0270-43f5-8193-409379bc10e5
gemma_definitie Samenstel van achtereenvolgens uit te voeren en onderling samenhangende deelhandelingen of van opeenvolgende stadia in een proces, voorgesteld als een route die via opeenvolgende bestemmingen naar de eindbestemming voert.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Traject

Attribute Datatype Description
datumEinde date
datumStart date
datumToekenning date
status AN20

TrajectActiviteit

Definitie TrajectActiviteit:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name TrajectActiviteit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-22 15:52:57
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_C84E20C3_9FE5_49bf_AFE2_C5A868F2D7D5
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype TrajectActiviteit

Attribute Datatype Description
contract AN50
crediteur AN20
datumBegin Date
datumEinde Date
datumStatus Date
kinderopvang AN50
status AN20
succesvol AN20

TrajectActiviteitsoort

Definitie TrajectActiviteitsoort:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name TrajectActiviteitsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-22 15:52:30
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_3AB13A36_82B9_401d_9FBD_67D8EB7312C8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype TrajectActiviteitsoort

Attribute Datatype Description
aanleverenSRG AN20
omschrijving AN50
typeTrajectSRG AN20

Trajectsoort

Definitie Trajectsoort:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Trajectsoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-22 15:53:44
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_65B605C4_8F44_4447_BA76_B3070B1EBCBD
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Trajectsoort

Attribute Datatype Description
naam AN80
omschrijving AN500

Uitkeringsrun

Definitie Uitkeringsrun:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Uitkeringsrun
toelichting
synoniemen
uri
bron
author aashkpour
version 1.0
created 2022-06-08 14:20:23
modified 2024-04-17 13:34:29
id EAID_F787184D_3AA8_4132_96C4_23A363C3C1B7
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Uitkeringsrun

Attribute Datatype Description
datumRun Date
frequentie AN20
periodeRun AN20
soortRun AN50