Ga naar inhoud

Model Onderwijs

Inleiding

Definitie Model Onderwijs:

Geen definitie

Het model 'Model Onderwijs' kent de volgende objecttypen:

 • Inschrijving: Deelname van iemand aan een opleiding bij een onderwijsinstelling.
 • Leerjaar: Is de codering van het jaar of het niveau waarin de leerling onderwijs volgt.
 • Leerling: Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (Bron: KOI)
 • Locatie: De locatie beschrijft middels co√∂rdinaten de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. (CIMOW)
 • Loopbaanstap: Een logische en ook uitdagende stap naar een volgende functie binnen dezelfde functiefamilie of een andere, op hetzelfde schaalniveau of op een schaalniveau hoger.
 • Onderwijsloopbaan: Loopbaan als leerling in het onderwijs; loopbaan als leerling op school; tijd die iemand als leerling heeft doorgebracht op school, vaak met de bijgedachte aan de daarbij opgedane kennis en ervaring; tijd die men schoolgegaan heeft; onderwijscarri√®re; schoolloopbaan; schoolcarri√®re; schooltijd; de schooljaren
 • Onderwijsniveau: De hoogte van een soort onderwijs in relatie tot andere soorten onderwijs
 • Onderwijssoort: Typologie voor onderwijs
 • Ouder Of Verzorger:
 • School: Gebouw in gebruik voor basis, middelbaar of hoger onderwijs.
 • Startkwalificatie: Diploma van een opleiding als bedoeld in de WEB of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in de WVO;
 • Uitschrijving: Beeindiging van een inschrijving van een leerling bij een school

Het model 'Model Onderwijs' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Onderwijs
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 14:45:56
modified 2023-10-12 14:38:15
id EAPK_CD9BF007_85C6_4af9_B3F4_2CAB5BF26B5E

Objecttypen Model Onderwijs

Inschrijving

Definitie Inschrijving:

Deelname van iemand aan een opleiding bij een onderwijsinstelling.

Eigenschap Waarde
name Inschrijving
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 14:53:34
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_CFFD5F20_5FA9_4d93_AD34_6867D64A58B9
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Inschrijving
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-5e8930d4-8f06-4075-bf2b-31f45ee86dbc
gemma_definitie Deelname van iemand aan een opleiding bij een onderwijsinstelling.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Inschrijving

Attribute Datatype Description
datum Datum

Leerjaar

Definitie Leerjaar:

Is de codering van het jaar of het niveau waarin de leerling onderwijs volgt.

Eigenschap Waarde
name Leerjaar
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 15:34:24
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_D7ECEB92_BE50_4e30_9F27_54A008BC75DF
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Leerjaar
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-33e656c4-9a9a-4127-a52a-6f804d0a3ce9
gemma_definitie Is de codering van het jaar of het niveau waarin de leerling onderwijs volgt.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Leerjaar

Attribute Datatype Description
jaarEinde int
jaarStart int

Leerling

Definitie Leerling:

Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (Bron: KOI)

Eigenschap Waarde
name Leerling
toelichting
synoniemen Onderwijsvolger
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-28 16:42:46
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_266057AF_58BD_42e1_B4D5_16EB266B9B7A
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Leerling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-e2ea124f-56ce-4614-9e32-0f13371a5ede
gemma_definitie Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (Bron: KOI)
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Leerling

Attribute Datatype Description
kwetsbareJongere boolean

Locatie

Definitie Locatie:

De locatie beschrijft middels coördinaten de ruimtelijke dimensie of ruimtelijke afbakening van een regel of van een objecttype die in de regel beschreven wordt. (CIMOW)

Eigenschap Waarde
name Locatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-06-20 11:36:50
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_3119A4DB_BB23_4adc_98BD_82F2D7996C6B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Locatie

Attribute Datatype Description
adres Adres

Loopbaanstap

Definitie Loopbaanstap:

Een logische en ook uitdagende stap naar een volgende functie binnen dezelfde functiefamilie of een andere, op hetzelfde schaalniveau of op een schaalniveau hoger.

Eigenschap Waarde
name Loopbaanstap
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 15:00:18
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_0E3DE26B_C535_4a03_98A4_8D36DC3D5297
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Loopbaanstap
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a397db5a-35ee-436d-b358-d04415b3d61b
gemma_definitie Een logische en ook uitdagende stap naar een volgende functie binnen dezelfde functiefamilie of een andere, op hetzelfde schaalniveau of op een schaalniveau hoger.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Loopbaanstap

Attribute Datatype Description
klas int
onderwijstype Enumeratie: "Onderwijstype"
schooljaar

Onderwijsloopbaan

Definitie Onderwijsloopbaan:

Loopbaan als leerling in het onderwijs; loopbaan als leerling op school; tijd die iemand als leerling heeft doorgebracht op school, vaak met de bijgedachte aan de daarbij opgedane kennis en ervaring; tijd die men schoolgegaan heeft; onderwijscarrière; schoolloopbaan; schoolcarrière; schooltijd; de schooljaren

Eigenschap Waarde
name Onderwijsloopbaan
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 14:59:08
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_F47ACE79_C476_479f_A3A3_729E65AF3D32
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Onderwijsloopbaan
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-153ea543-3a96-4878-b661-f7c3d0f07d20
gemma_definitie Loopbaan als leerling in het onderwijs; loopbaan als leerling op school; tijd die iemand als leerling heeft doorgebracht op school, vaak met de bijgedachte aan de daarbij opgedane kennis en ervaring; tijd die men schoolgegaan heeft; onderwijscarrière; schoolloopbaan; schoolcarrière; schooltijd; de schooljaren
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Onderwijsloopbaan

Attribute Datatype Description
None Class: "Loopbaanstap"

Onderwijsniveau

Definitie Onderwijsniveau:

De hoogte van een soort onderwijs in relatie tot andere soorten onderwijs

Eigenschap Waarde
name Onderwijsniveau
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-10-07 17:01:21
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_96AB51D0_52E5_4515_B21F_98B30C4B9C42
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Onderwijsniveau
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bffa3b38-9484-468b-9152-8cc6dac76229
gemma_definitie De hoogte van een soort onderwijs in relatie tot andere soorten onderwijs
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Onderwijsniveau

Attribute Datatype Description

Onderwijssoort

Definitie Onderwijssoort:

Typologie voor onderwijs

Eigenschap Waarde
name Onderwijssoort
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 15:36:13
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_8AF9FAE6_13D8_484d_97F5_2A3839BC8618
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Onderwijssoort

Attribute Datatype Description
omschrijving AN80
onderwijstype Enumeratie: "Onderwijstype"

Ouder Of Verzorger

Definitie Ouder Of Verzorger:

Geen Definitie

Eigenschap Waarde
name Ouder Of Verzorger
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-05-28 16:44:50
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_51C8E3DF_FFF4_4a20_9CB2_AA5FA50579E2
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Ouder Of Verzorger
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-91982611-d658-4c52-8869-0bbf87b487d3
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Ouder Of Verzorger

Attribute Datatype Description

School

Definitie School:

Gebouw in gebruik voor basis, middelbaar of hoger onderwijs.

Eigenschap Waarde
name School
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 14:54:30
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_32DFC5DD_79D9_45d5_8F9D_7D5125961817
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam School
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-f2c26bb2-4c76-4b03-8ceb-6397b5a12ae8
gemma_definitie Gebouw in gebruik voor basis, middelbaar of hoger onderwijs.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype School

Attribute Datatype Description
naam AN200
None Class: "Sportlocatie"

Startkwalificatie

Definitie Startkwalificatie:

Diploma van een opleiding als bedoeld in de WEB of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in de WVO;

Eigenschap Waarde
name Startkwalificatie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 14:57:13
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_E8301577_1A49_43cf_A2CA_0F042584EBB3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Startkwalificatie
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-7fd9ee36-f8f5-48a1-ba76-b68030cf07c2
gemma_definitie Diploma van een opleiding als bedoeld in de WEB of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in de WVO;
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Startkwalificatie

Attribute Datatype Description
datumBehaald Datum

Uitschrijving

Definitie Uitschrijving:

Beeindiging van een inschrijving van een leerling bij een school

Eigenschap Waarde
name Uitschrijving
toelichting
synoniemen
uri
bron
author crossover
version 1.0
created 2018-05-04 14:53:46
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_133AF611_9FA0_4a09_BF12_74C5FA5F6F60
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Uitschrijving
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b83efc57-9184-4405-8c23-fbcabe7577b4
gemma_definitie Beeindiging van een inschrijving van een leerling bij een school
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Uitschrijving

Attribute Datatype Description
datum Datum
diplomaBehaald boolean

Enumeraties Model Onderwijs

Onderwijstype

Geen Definitie

Het enumeratie Onderwijstype kent de volgende waarden:

 • VMBO-T:
 • VMBO-K:
 • VMBO-B:
 • HAVO:
 • VWO:

De enumeratie Onderwijstype heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Onderwijstype
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_354AA899_00C3_4c36_93F7_0B364D331C93
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None