Ga naar inhoud

Model Verkeer en Vervoer

Inleiding

Definitie Model Verkeer en Vervoer:

Geen definitie

Het model 'Model Verkeer en Vervoer' kent de volgende objecttypen:

 • Stremming: Situatie waarbij de doorstroming van het (vaar)wegverkeer plaatselijk is geblokkeerd als gevolg van een incident
 • Strooidag: Dag waarop op wegen gestrooid wordt ter voorkoming van gladheid
 • Strooiroute: Traject waarop het strooien plaatsvindt
 • StrooirouteUitvoering: De route die uiteindelijk is gevolgd voor het strooien
 • Verkeersbesluit: Een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.
 • Verkeerstelling: Een onderzoek om inzicht te krijgen in het verkeer, in de hoeveelheid verkeer, de verdeling en de gereden snelheid.
 • VLogInfo: V-log is een open standaard voor datalogging van een verkeersregelinstallatie.

Het model 'Model Verkeer en Vervoer' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Verkeer en Vervoer
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-03-21 11:47:02
modified 2019-02-13 13:34:21
id EAPK_13DD932C_4F69_4c62_B2D5_6676B5E5E24A

Objecttypen Model Verkeer en Vervoer

Stremming

Definitie Stremming:

Situatie waarbij de doorstroming van het (vaar)wegverkeer plaatselijk is geblokkeerd als gevolg van een incident

Eigenschap Waarde
name Stremming
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-12 14:25:17
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_999725EE_737F_410e_906B_9865EBED3597
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Stremming
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-563fd27c-7299-4311-8f40-60a95b9da4b5
gemma_definitie Situatie waarbij de doorstroming van het (vaar)wegverkeer plaatselijk is geblokkeerd als gevolg van een incident
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Stremming

Attribute Datatype Description
aantalGehinderden Enumeratie: "Aantal Gehinderden"
datumAanmelding DateTime
datumEinde DateTime
datumStart DateTime
datumWijziging DateTime
delenToegestaan boolean
geschiktVoorPublicatie boolean
hinderklasse Enumeratie: "Hinderklasse"
locatie Point
naam AN250
status Enumeratie: "Stremmingstatus"

Strooidag

Definitie Strooidag:

Dag waarop op wegen gestrooid wordt ter voorkoming van gladheid

Eigenschap Waarde
name Strooidag
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-21 10:32:27
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_E2448A6D_3AE0_4884_AD5C_215A9E7166DE
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Strooidag

Attribute Datatype Description
datum Date
maximumtemperatuur double
minimumtemperatuur double
tijdMaximumtemperatuur Time
tijdMinimumtemperatuur Time

Strooiroute

Definitie Strooiroute:

Traject waarop het strooien plaatsvindt

Eigenschap Waarde
name Strooiroute
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-21 10:31:32
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_73090FF8_12FD_471e_80FD_DBFB2FF97D7B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Strooiroute
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-8d6c2c57-1e18-4257-a894-5f5d751279ea
gemma_definitie Traject waarop het strooien plaatsvindt
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Strooiroute

Attribute Datatype Description
route MultiCurve

StrooirouteUitvoering

Definitie StrooirouteUitvoering:

De route die uiteindelijk is gevolgd voor het strooien

Eigenschap Waarde
name StrooirouteUitvoering
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-21 10:32:13
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_B825D33A_6DCE_4263_A031_E6E92C4EE86B
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype StrooirouteUitvoering

Attribute Datatype Description
geplandEinde DateTime
geplandStart DateTime
route MultiCurve
werkelijkEinde DateTime
werkelijkeStart DateTime
None Class: "Strooiroute"
None Class: "Strooidag"

Verkeersbesluit

Definitie Verkeersbesluit:

Een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.

Eigenschap Waarde
name Verkeersbesluit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-03-06 14:05:18
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_3F83DAA3_C37F_42b2_8D35_D75B840172F8
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Verkeersbesluit
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-833312cc-f7d8-4b4c-9e79-b21c8e7597cb
gemma_definitie Een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verkeersbesluit

Attribute Datatype Description
datumBesluit Date
datumEinde Datetime
datumStart Datetime
huisnummer AN40
postcode AN6
referentienummer AN80
straat An200
titel AN250
None Class: "DOCUMENT"

Verkeerstelling

Definitie Verkeerstelling:

Een onderzoek om inzicht te krijgen in het verkeer, in de hoeveelheid verkeer, de verdeling en de gereden snelheid.

Eigenschap Waarde
name Verkeerstelling
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-21 13:11:36
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_DBE739FD_EBC4_4650_8A2B_714294A63A73
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Verkeerstelling
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-cb656c23-5e43-4f7d-9c06-ff5351911fdb
gemma_definitie Een onderzoek om inzicht te krijgen in het verkeer, in de hoeveelheid verkeer, de verdeling en de gereden snelheid.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Verkeerstelling

Attribute Datatype Description
aantal int
tijdTot DateTime
tijdVanaf DateTime
None

VLogInfo

Definitie VLogInfo:

V-log is een open standaard voor datalogging van een verkeersregelinstallatie.

Eigenschap Waarde
name VLogInfo
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2018-11-21 13:24:06
modified 2024-04-17 13:34:25
id EAID_E4EEBD4D_A41E_4c9d_8099_CDA45BFF0056
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype VLogInfo

Attribute Datatype Description
detectieVerkeer int
eindegroen boolean
snelheid int
startgroen boolean
tijdstip DateTime
verkeerWilGroen boolean
wachttijd int
None
None
None

Enumeraties Model Verkeer en Vervoer

Aantal Gehinderden

Geen Definitie

Het enumeratie Aantal Gehinderden kent de volgende waarden:

 • minder dan 1000:
 • 1.000 tot 10.000:
 • 10.000 tot 100.000:
 • 100.000 tot 1.000.000:
 • meer dan 1.000.000:

De enumeratie Aantal Gehinderden heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Aantal Gehinderden
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_C00A2866_8F7D_4be3_A676_794C9A477556
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Hindercategorie

Geen Definitie

Het enumeratie Hindercategorie kent de volgende waarden:

 • A:
 • B:
 • C:
 • D:
 • E:

De enumeratie Hindercategorie heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Hindercategorie
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_A1A8B6C1_3607_4c64_92CC_364470368C3E
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Hinderklasse

Geen Definitie

Het enumeratie Hinderklasse kent de volgende waarden:

 • Klasse 0: Geen hinder:
 • Klasse 1: Kleine hinder:
 • Klasse 2: Matige hinder:
 • Klasse 3: Grote hinder:
 • Klasse 4: Zeer grote hinder:

De enumeratie Hinderklasse heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Hinderklasse
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_9387D652_A431_4f4c_9F35_4DB0A102B1EF
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None

Stremmingstatus

Geen Definitie

Het enumeratie Stremmingstatus kent de volgende waarden:

 • Afgerond:
 • In Uitvoering:
 • Gepulbliceerd:
 • Aangemeld:
 • Plan Afhandelen:

De enumeratie Stremmingstatus heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Stremmingstatus
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_94230A7B_8876_4a0b_B660_424E397045B2
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None