Ga naar inhoud

Schuldhulpverlening

Voor schuldhulpverlening bouwt het model voort op de definitie van ‘Client’ in het generieke deel van het model voor het sociaal domein. Cliënten kunnen een ‘Financiële Situatie’ hebben, waarin de schuld is vastgelegd en cliënten kunnen op een bepaalde datum zijn uitgestroomd. Cliënten in de Schuldhulpverlening doorlopen een ‘Traject’ (in de tijd kunnen zij meerdere trajecten hebben doorlopen). Een ‘Traject’ bestaat uit meerdere projecten met ieder een eigen resultaat. Zie de volgende figuur voor uitwerking van voorgaande.

Gegevensmodel Schuldhulpverlening