Ga naar inhoud

Model Monumenten

Inleiding

Definitie Model Monumenten:

Geen definitie

Het model 'Model Monumenten' kent de volgende objecttypen:

  • Ambacht: Beroep waarbij een handwerker met gereedschap eindproducten maakt.
  • Beschermde Status: Status van de bescherming van een monument. Een monument / erfgoed is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. Vormen van monument / erfgoed met de status rijks- provinciaal- of gemeentelijke monument / erfgoed zijn beschermd op grond van een besluit van respectievelijk het Ministerie OCW, de provincie of de gemeente,
  • Bouwactiviteit: Het bouwen van een bouwwerk.
  • Bouwstijl: Trant van bouwen met bepaalde kenmerken in een bepaalde periode. In de betrokken tijdperken waren het geen levende voorstellingen; het zijn later geformuleerde (generaliserende) geschiedkundige constructies. Doelbewust komt deze tendens op sedert c. 1830. (Haslinghuis)
  • Bouwtype: Typering van een bouwstijl
  • OorspronkelijkeFunctie: De functie van een object na bouw of oplevering

Het model 'Model Monumenten' heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name Model Monumenten
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-07-03 14:46:25
modified 2019-07-03 14:46:25
id EAPK_F7651B45_2B64_4197_A6E5_BFC56EC98466

Objecttypen Model Monumenten

Ambacht

Definitie Ambacht:

Beroep waarbij een handwerker met gereedschap eindproducten maakt.

Eigenschap Waarde
name Ambacht
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-07-03 15:42:28
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_54944273_F312_44b2_A78D_43488F915429
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Ambacht
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-bb9de7ad-7e7e-4b87-9968-046d9bedd6ef
gemma_definitie Beroep waarbij een handwerker met gereedschap eindproducten maakt.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Ambacht

Attribute Datatype Description
ambachtsoort AN300
jaarAmbachtTot int
jaarAmbachtVanaf int

Beschermde Status

Definitie Beschermde Status:

Status van de bescherming van een monument. Een monument / erfgoed is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. Vormen van monument / erfgoed met de status rijks- provinciaal- of gemeentelijke monument / erfgoed zijn beschermd op grond van een besluit van respectievelijk het Ministerie OCW, de provincie of de gemeente,

Eigenschap Waarde
name Beschermde Status
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-07-03 15:12:51
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_32C02923_EE3A_4553_B94B_31E0C273A829
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Beschermde Status
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-4ebf7f05-0ff1-4d2e-aa62-879be7565dd7
gemma_definitie Status van de bescherming van een monument. Een monument / erfgoed is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. Vormen van monument / erfgoed met de status rijks- provinciaal- of gemeentelijke monument / erfgoed zijn beschermd op grond van een besluit van respectievelijk het Ministerie OCW, de provincie of de gemeente,
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Beschermde Status

Attribute Datatype Description
bronnen AN400
complex AN200
datumInschrijvingRegister Date
gemeentelijkMonumentCode AN80
gezichtscode AN20
naam AN200
omschrijving Text
opmerkingen text
rijksmonumentcode AN80
type Enumeratie: "TypeMonument"
None Class: "Bouwstijl"
None Class: "Foto"
None Class: "OPENBARE RUIMTE"
None Class: "Bouwactiviteit"
None Class: "KADASTRALE ONROERENDE ZAAK"
None Class: "Ambacht"
None Class: "PAND"
None Class: "OorspronkelijkeFunctie"

Bouwactiviteit

Definitie Bouwactiviteit:

Het bouwen van een bouwwerk.

Eigenschap Waarde
name Bouwactiviteit
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-07-03 15:45:18
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_4AD539EC_A308_43da_B025_17A1647303F3
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Bouwactiviteit
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-2b2319c1-d5b9-43c6-87cb-43bb194c65c6
gemma_definitie Het bouwen van een bouwwerk.
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bouwactiviteit

Attribute Datatype Description
bouwjaarklasse AN80
bouwjaarTot int
bouwjaarVan int
indicatie AN8
omschrijving AN300

Bouwstijl

Definitie Bouwstijl:

Trant van bouwen met bepaalde kenmerken in een bepaalde periode. In de betrokken tijdperken waren het geen levende voorstellingen; het zijn later geformuleerde (generaliserende) geschiedkundige constructies. Doelbewust komt deze tendens op sedert c. 1830. (Haslinghuis)

Eigenschap Waarde
name Bouwstijl
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-07-03 15:39:34
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_8C0888C9_7B2E_4fcb_AEFF_E1733875CDCA
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam Bouwstijl
gemma_type business-object
gemma_url https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-b46a0ac4-5d5a-430a-be26-9b40cc3bb7af
gemma_definitie Trant van bouwen met bepaalde kenmerken in een bepaalde periode. In de betrokken tijdperken waren het geen levende voorstellingen; het zijn later geformuleerde (generaliserende) geschiedkundige constructies. Doelbewust komt deze tendens op sedert c. 1830. (Haslinghuis)
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bouwstijl

Attribute Datatype Description
hoofdstijl AN200
substijl AN200
toelichting text
zuiverheid AN200

Bouwtype

Definitie Bouwtype:

Typering van een bouwstijl

Eigenschap Waarde
name Bouwtype
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-07-03 15:39:43
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_5E9DAFBB_C9B5_4706_A43D_07AD4979DED4
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype Bouwtype

Attribute Datatype Description
hoofdcategorie AN200
subcategorie AN200
toelichting text

OorspronkelijkeFunctie

Definitie OorspronkelijkeFunctie:

De functie van een object na bouw of oplevering

Eigenschap Waarde
name OorspronkelijkeFunctie
toelichting
synoniemen
uri
bron
author Arjen Brienen
version 1.0
created 2019-07-03 15:39:16
modified 2024-04-17 13:34:26
id EAID_49993EF9_ED8B_49e0_B8F7_FC7C8C28669D
domein_iv3
domein_dcat
gemma_naam
gemma_type
gemma_url
gemma_definitie
gemma_toelichting

Attributen van objecttype OorspronkelijkeFunctie

Attribute Datatype Description
functie AN200
functiesoort An200
hoofdcategorie AN200
hoofdfunctie Boolean
subcategorie AN200
toelichting Text
verbijzondering AN200

Enumeraties Model Monumenten

TypeMonument

Geen Definitie

Het enumeratie TypeMonument kent de volgende waarden:

  • rijksmonument:
  • gemeentelijkmonument:

De enumeratie TypeMonument heeft de volgende kenmerken:

Kenmerk Waarde
name TypeMonument
toelichting None
synoniemen None
uri None
bron None
author None
version None
created None
modified None
id EAID_5C808AC9_CB09_4f4d_813E_821829856BA8
domein_iv3 None
domein_dcat None
gemma_naam None
gemma_type None
gemma_url None
gemma_definitie None
gemma_toelichting None